İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ

İnönü Üniversitesi ana yerleşkesi içinde bulunan Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi ve İNÖNÜ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ, kendi derslikleri ve laboratuarları ile ve nispeten çakışan yönleri olsa da farklı hedefleri olan ayrı oluşumlardır. Adı geçen merkezin amacı, bölgemizdeki okul-öncesi ve ilköğretim okullarında üstün yetenek ve zekâya sahip olarak belirlenmiş çocukların bulundukları bu erken yaşlarda üniversite ortamına alınarak sağlıktan sanata kabiliyetli oldukları alanlarda kendilerini gerçekleştirecekleri bir ortam sağlamaktır. Bu bağlamda, bu bireylerin sahip oldukları olağanüstü merak, motivasyon ve yaratıcılıklarının daha da uyarılması için alanlarında tanınan bilim adamlarından bilgilendirme ve uygulamalar almalarının sağlanarak geleceğin bilim ve teknolojisini üreten bilim insanlarının yetiştirilmesi başlıca hedefler arasındadır. Daha geniş bir hedef kitleye hitap eden Çocuk Üniversitesi ise, sosyoekonomik olarak dezavantajlı çevreler dahil her türlü kesimden ilköğretim öğrencisinin erken yaşlarda üniversite ortamı ve oradaki akademik yaşam ile tanışmalarını sağlamaktadır. Görsel yönü zengin deney ve uygulamalarla çocukların bilime olan ilgileri, bilimsel araştırma ve analitik düşünme yetenek arttırılırken, öğrenmenin yaşam boyu bir olgu olduğundan hareketle öğretmenlere düzenli olarak bilimdeki en son gelişmeler ve kendi okullarında yapabilecekleri çeşitli yeni deney ve uygulamalar konusunda bilgilendirmede bulunulmaktadır.
 
Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hemen her toplumda bireylerin sadece yaklaşık %2’si üstün zekâ, yetenek ve yaratıcılığa sahiptir. Erken yaşlarda belirlenmeleri ve kendilerine uygun yetişme ortamları sağlandığında, bu bireylerin daha sonra yapmış oldukları buluşlar, geliştirdikleri ürünler kendi ülkelerine bilim ve sanatın her alanında en üst düzeyde rekabet etme imkânı sağlamış ve ülkelerinin ekonomi ve yaşam kalitesine büyük katkılar sağlamıştır. İnönü Üniversitesi Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amacı üstün yetenekli olarak belirlenmiş çocukların mümkün olan en erken yaşlarda üniversite ortamına ve bilime aşina olmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda, genç ve yaratıcı beyinler bilimdeki son gelişmeler hakkında konuların uzmanları tarafından bilgilendirilerek, görsel yönü yüksek, cezp edici deney ve uygulamalar yapacaklardır. Böylece, çocukların doğal yeteneğe sahip oldukları alanlardaki merak ve motivasyonlarının en üst düzeyde devam etmesi ve gelecek ile ilgili bir perspektif oluşturmaları başlıca hedefler arsındadır. Ayrıca, çalıştaylar düzenlenerek bilimsel çalışmaların nasıl kurgulanıp yapıldığı, proje, rapor ve yayınların nasıl hazırlandığı uygulamalı olarak işlenecektir. İlgili öğrenci grubunun öğretmen, eğitmen ve velileri ile belli dönemlerde konunun uzmanları tarafından seminer ve söyleşiler organize edilerek, nelerin yapılabileceğinin tartışılması tüm taraflar için bir gerekliliktir
 
İnönü Çocuk Üniversitesi

Dünyada İlk Çocuk Üniversitesi (ÇÜ) İngiltere, Birmingham’da 1993 yılında açıldı (1).  ÇÜ’lerinin kurulması her ne kadar birçok değişik yeni açılımlar için olmuşsa da, ortak bir konu en iyi ve eğitim düzeyi iyi olmayan okullardaki öğrenciler arasındaki eğitim olanakları ve farkından dolayı olmuştur (2). OECD Öğrenci Değerlendirme Raporları, bu durumun hemen her ülkedeki okulların ortak problemi olduğunu ortaya koymuştur (3). Hâlbuki tüm toplumlar fakir ve sosyal olarak dışlanmış çevrelerden gelen çocukların yetenek,  beceri ve kabiliyetlerine ihtiyaç duyar. Avrupa Çocuk Üniversiteleri Ağının (EUCU.NET) bildirgesinde bu bireylerin üniversite ve demokrasilerimizdeki varlıklarının toplumların çeşitlilik ve zenginliğine büyük katkılarda bulundukları ve birtakım önyargı ve stereotip düşüncelerin ortadan kalkmasına yardımcı oldukları belirtilmiştir (4). Avrupa Çocuk Üniversiteleri Ağının bu konudaki sloganı:
“Olağanüstü bir öğrenme kapasitesi ve biricik yetenekleri ile her çocuk keşfedilmeyi beklemektedir”
 şeklindedir. Amerika ve Avrupa’da 2000’li yılların başlarında bazı üniversitelerin kampüslerinde oluşturulan Çocuk Üniversiteleri için tek bir model olmasa da, hepsinin ortak amacı çocukları bilimle erken yaşlarda tanıştırarak, potansiyellerini en üst düzeyde ortaya koyabilecekleri alanları belirlemelerinde onlara yardımcı olmaktır.

İnönü Çocuk Üniversitesi, başta 7-14 yaş grubu olmak üzere her türlü sosyoekonomik çevreden çocuğun erken yaşlarda üniversite ortamına getirilerek merak, motivasyon ve yeteneklerini ortaya koyabildikleri yüksek bir özgüven ortamı sağlamaktadır. Farklılıkların zenginlik sayıldığı, diğer kültürlerin farkında olunduğu ve takdir edildiği, hoşgörülü, karşılıklı etkileşime dayalı öğrenme ve analitik düşünmenin teşvik edildiği bir ortamda çocukların entelektüel ve bilimsel gelişimleri sağlanmaktadır. Biliyoruz ki, doğru ellerde bu çocukların doğal merakları yaşam boyu akademik bir başarı kaynağı olabilir.

İNÖNÜ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ
44280 Malatya
Tel: (422)377-3781
Fax: (422)341-0037
cocukunivresitesi@inonu.edu.tr