İnönü Üniversitesi Çocuk Üniversitesi

İnönü Üniversitesi ana yerleşkesi içinde bulunan Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi ve İNÖNÜ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ, kendi derslikleri ve laboratuarları ile ve nispeten çakışan yönleri olsa da farklı hedefleri olan ayrı oluşumlardır. Adı geçen merkezin amacı, bölgemizdeki okul-öncesi ve ilköğretim okullarında üstün yetenek ve zekâya sahip olarak belirlenmiş çocukların bulundukları bu erken yaşlarda üniversite ortamına alınarak sağlıktan sanata kabiliyetli oldukları alanlarda kendilerini gerçekleştirecekleri bir ortam sağlamaktır. Bu bağlamda, bu bireylerin sahip oldukları olağanüstü merak, motivasyon ve yaratıcılıklarının daha da uyarılması için alanlarında tanınan bilim adamlarından bilgilendirme ve uygulamalar almalarının sağlanarak geleceğin bilim ve teknolojisini üreten bilim insanlarının yetiştirilmesi başlıca hedefler arasındadır. Daha geniş bir hedef kitleye hitap eden Çocuk Üniversitesi ise, sosyoekonomik olarak dezavantajlı çevreler dahil her türlü kesimden ilköğretim öğrencisinin erken yaşlarda üniversite ortamı ve oradaki akademik yaşam ile tanışmalarını sağlamaktadır. Görsel yönü zengin deney ve uygulamalarla çocukların bilime olan ilgileri, bilimsel araştırma ve analitik düşünme yetenek arttırılırken, öğrenmenin yaşam boyu bir olgu olduğundan hareketle öğretmenlere düzenli olarak bilimdeki en son gelişmeler ve kendi okullarında yapabilecekleri çeşitli yeni deney ve uygulamalar konusunda bilgilendirmede bulunulmaktadır.

Sanattan sağlığa olağanüstü kabiliyetteki 7-14 yaş grubu çocukların potansiyellerini ortaya koyabileceği İnönü Çocuk Üniversitesi, eğitim-öğretime başladı. Bir hafta sürecek ‘Kış Dönemi Etkinliği’ne Malatya’da okuyan ilköğretim 6. sınıf öğrencileri kabul edildi. Etkinlikte öğrenciler tarım, teknoloji, sağlık ve fen alanlarında eğitim alacak. Analitik düşünce, proje hazırlama gibi konuların işleneceği program çerçevesinde laboratuarlarda deney ve gözlemler yapacak.

Üniversitenin, geleceğin bilim insanlarını yetiştireceğini belirten İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, yüksekokulların, gençleri bilime teşvik etmek gibi görevleri de olduğunu vurguladı. Çelik, “Şu anda sadece İnönü Çocuk Üniversitesi’nde eğitim görecek çocuklarımız bir ilki yaşamıyor. Biz öğretim üyeleri de bu anlamda bir ilki yaşıyoruz. Umuyorum bu girişimimiz ülkemizdeki diğer üniversitelere de model olur” dedi .
İnönü Çocuk Üniversitesi Müdürü Prof. Dr. Hikmet Geçgil de öğrencilerin üniversitenin tüm imkânlarından yararlanacağını söyledi: “Tüm sınıf, laboratuarlar ve araştırma merkezleri, doğal mekânlarımız. Master öğrencisinden profesöre kadar tüm akademik personel bizim potansiyel eğitmenlerimiz olacak.”
İnönü Üniversitesi Çocuk Üniversitesi http://uyem.inonu.edu.tr/