İnönü Üniversitesi 8. Kısa Film Festivali

İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali Amaç, Tarih ve Kapsam

AMAÇ:
İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan bu festival ile Türk Sineması’na destek sağlamak, yaratıcı isimlerin ülkemiz sinema sektörüne tanıtılmasına ve İnönü Üniversitesi öğrencilerinin sanatsal duyarlılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunabilmek amaçlanmıştır.

TARİH:
Festival 4 – 6 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

KAPSAM:
Türkiye’de üretilmiş kurmaca (konulu) ve deneysel kısa filmler ile kısa belgesellerin festival kapsamında yarıştırılması, yurt içi ve yurt dışından sağlanacak kısa filmlerden özel gösterim bölümlerinin yapılması, atölye çalışmaları, oturumlar ve söyleşiler düzenlenmesi bu etkinliğin kapsamını oluşturmaktadır.

İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali Katılım Koşulları

Katılım Koşulları
1. Yarışmaya son 1 yıl içinde yapılmış, 15 dakikadan uzun olmayan kurmaca ve deneysel filmler ile 30 dakikadan uzun olmayan belgeseller katılabilir.
2. Dijital formatta yapılmış filmler yarışmaya başvurabilir.
3. Her kategoride en az 5 filmin başvurması koşuluyla yarışmaya katılacak filmler; kurmaca, deneysel ve belgesel dallarında değerlendirilecektir.
4. Filmler DVD (VOB) formatında üç ayrı kopya olarak gönderilir.
5. Kopyaların gösterime uygun görüntü, ses ve altyazı niteliği taşıması zorunludur. Bozuk filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
6. Gönderilecek DVD kopyaların üzerine açık bir şekilde; filmin adı, yönetmenin adı, filmin süresi ve hangi dalda yarışacağı yazılmalıdır.
7. Başvuru formu doldurulup word dosyası olarak festival@inonu.edu.tr adresine gönderilmelidir.
8. Yarışmaya katılabilmek için son başvuru ve film kopyalarının teslim tarihi 2 Nisan 2014 günüdür.
Katılımcılar en geç bu tarihe kadar festival yönetimine;
– Doldurulmuş başvuru formu,
– Eserin 3 adet DVD kopyası,
– Yapıtla ilgili en az 2 adet siyah beyaz veya renkli (CD’de kayıtlı dijital, çözünürlüğü yüksek) fotoğraf,
– Yönetmenin kısa özgeçmişi (en fazla 50 kelime, Türkçe-İngilizce).
– Filmin özeti (en fazla 50 kelime, Türkçe-İngilizce)
– Film ve yönetmen bilgilerini içeren 1 adet CD ulaştırmalıdır.
8. Yarışmaya katılan filmlerin DVD kopyaları festival arşivinde saklanmak üzere festival idaresinde kalır.
9. Yarışmaya gönderilen filmlerin, yönetmenlerine haber vermek koşulu ile ticari amaç gözetmeksizin düzenlenen gösterimlerde yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.
10. Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında Festival Yönetimi yetkilidir.
11. Yarışmaya katılan yönetmenler, Başvuru Formu ’nu imzalayarak, yarışma yönetmeliği ve başvuru formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
12. Tüm belge ve fotoğraflar sadece dijital kayıt olarak (CD) gönderilmelidir.

İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali Değerlendirme ve Ödüller

DEĞERLENDİRME:

Değerlendirme iki aşamalı olarak yapılacaktır:
1. Beş kişiden oluşan ön değerlendirme jürisi tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda her kategoride en az 5 en fazla 15 film yarışmaya seçilecektir.
2. İkinci aşamada yarışmaya seçilen filmlerin değerlendirmesi en az üç kişilik Seçici Kurul (Jüri) tarafından yapılacaktır.

ÖDÜLLER:
En İyi Kurmaca : 5000 TL
En İyi Belgesel : 5000 TL
En İyi Deneysel : 5000 TL

Özel ödül ve burs verme:
1. Yarışma kapsamında özel ödül, burs vb. vermek isteyen kişi ve kuruluşların en geç 27 Mart 2015 tarihine kadar, Festival Yönetimine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.
2. Festival Yönetim Kurulu’nun yazılı onayı olmadan söz konusu yarışma kapsamında hiçbir ödül, burs ve benzerleri verilemez.

Festival Adresi

İnönü Üniversitesi

Merkez Kampüsü
İletişim Fakültesi
(Kısa Film Festivali)
44280 Battalgazi / MALATYA

Telefon : +90 422 377 46 90
E-mail : festival@inonu.edu.tr
Web Sitesi :