İnönü Üni. Rönesans Eğitim Vakfı Bursu

Rönesans Eğitim Vakfı Tarafından Üniversitemiz Öğrencilerine Burs Verilecektir 3234 defa okundu

Türkiye’nin önde gelen Malatyalı işadamlarından Rönesans Holding Başkanı Sayın Dr. Erman Ilıcak, Rönesans Eğitim Vakfı aracılığıyla Üniversitemiz Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu öğrencilerine verdiği bursun yanı sıra, geçen yıl diğer akademik birimlerimizde öğrenim gören 200 öğrencimize ayrıca burs vermeye başlamıştı. Sayın Ilıcak, bu yıl, söz konusu sayıya 100 öğrenci bursu daha ilave etmiştir.
Başvuruda bulunacaköğrencilerin herhangi bir vakıf ya da kurumdan burs almıyor olması ve aşağıdaki evrakları doldurarak 24 Ekim 2014 tarihine kadar Fakülte Bölüm Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvuru İçin Gerekli Evraklar:
1- Rönesans Vakfının matbu belgeleri indirilerek doldurulacaktır. (Aşağıda a, b, c kısmındaki belgelere web adresindeki “Burs Başvurusu için Gerekli Evraklar” kısmından ulaşılabilir).
a-Öğrenci Gelir Durumu
b-Öğrenci Tanıtma Belgesi
c-Rönesans Eğitim Vakfı Bursiyer Öğrenci Tanıtma Belgesi
2- Yeni kazanan öğrencilerin kayıt yaptırdığına dair belge
3- Öğrenime devam eden öğrencilerin okuldan alacakları transkript ve öğrenci olduğuna dair belge
4- Nüfus cüzdanı örneği
5- Vukuatlı nüfus kayıt örneği
6- Baba ve annesinin gelir durumunu belirten bordro sureti veya resmi yazı
7- Adli sicil kaydı beyanı
8- 3 adet fotoğraf

Not : Başvuru için gerekli evraklar ve daha fazla bilgi için Rönesans Eğitim Vakfınınhttp://www.rev.ronesans.comweb adresindeki “Burs Başvurusu için Gerekli Evraklar” kısmını inceleyiniz.