İnönü Tıp Logo Tasarım Yarışması

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Logo Tasarım Yarışması

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın amacı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi için yeni logo tasarlamaktır.

2. Yarışma, ulusal ve uluslararası tüm tasarımcılara açıktır.

3. Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 (üç) tasarımla katılabilir.

4. Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olması, daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olması, ayrıca diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir.

5. Ödül olarak birinci seçilen eserin sahibine 2.000 TL verilecektir.

6. Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları katılamazlar.

7. Katılım sadece elektronik ortamda olacaktır. Görsel yüksek çözünürlükte (en az 300 dpi CMYK jpeg formatındaki) hazırlanmış olmalı, öz geçmiş bilgileriyle (adı-soyadı, mesleği, e-posta adresi, posta adresi, yaşadığı il, telefon numarası) birlikte gönderilmelidir.

8. Her bir logo tasarım çalışması, A4 kâğıt ölçülerinde çalışma alanın üst orta kısımda 15×15 cm alanda ve en uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde renkli olarak yerleştirilecektir. Ayrıca bu uygulamaların alt bölümünde logo
tasarımının %20’ye küçültülmüş siyah beyaz örneği de bulunmalıdır.

9. Eserler sadece [email protected] adresine gönderilecektir.

10. Seçici kurul, yarışmaya gönderilen logo tasarım sayısını uygun gördüğü sayıya indirecek ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin beğenisine sunacaktır. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin oylarıyla birinci belli olacaktır.

11. Yarışmaya katılan tasarımcılar, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

12. Yarışmada birinci olan yarışmacı, ödül alan tasarımının telif ve yayın haklarını, kendisine ödenmiş olan ödül bedeli ile süresiz olarak İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarımın FSEK 20, 21, 22, 23 ve 24. maddelerinde belirtildiği şekilde; çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim
gibi mali hakları ile yine FSEK 14, 15, 16 ve 17. maddelerinde belirtildiği şekilde; adını belirtme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi her türlü maddi/manevi haklarını İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, birinci olan tasarımı kitap, afiş, katalog, broşür gibi eğitim ve tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır. Katılımcılara ayrıca bir telif hakkı ödenmeyecektir.

14. Yarışmaya başvuran bütün katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

15. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt hâlinde İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı kararları geçerlidir.
16. Son başvuru tarihi 11 Haziran 2017 günü saat 24.00’e kadardır.

17. Sonuçların resmi duyurusu 17 Haziran 2017 tarihinde https://cms.inonu.edu.tr/tr/cms/tip adresinden yapılacaktır.

18. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

19. Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda hukuki ve cezai sorumluluk eser sahiplerine aittir.

20. İhtilaf hâlinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.

21. Yarışmayla ilgili her türlü duyuru https://cms.inonu.edu.tr/tr/cms/tip adresinden ilan edilecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.