İNÖNÜ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ KIŞ KAMPI

İNÖNÜ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ KIŞ KAMPI
26-30 Ocak-2015

09:00-10:00 Kayıt Kongre Kültür Merkezi
10:00-11:00 Açılış Kongre Kültür Merkezi

11:10-11:50
Açılış Dersi:
Organ nakli:
Bir organ bir hayat
Organ nakli uygulamalarının neden gerekli olduğu ve
hangi durumlarda yapıldığı anlatılacaktır.
Prof. Dr. Burak IŞIK
Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı

13:00-13:40 Astronomi Dersi
Astronomi bilimi,
Sinevizyon eşliğinde gözlem evinin tanıtılması,
astronomi ve uzay bilimleri hakkında öğrencilere bilgi
verilecektir.
Yrd. Doç. Dr. Tuncay ÖZDEMİR
Fen-Edebiyat Fakültesi
Astronomi Bölümü

13:50-14:30 Atom ve Nükleer enerji Atom, Atom altı parçacıkları , Nükleer enerji, nükleer
santraller hakkında bilgi verilecektir.
Doç. Dr. Mehtap GÜNAY
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

14:40-15:30 Biyoteknoloji
Biyoteknolojinin tanımı yapılarak özellikle sağlık
alanındaki uygulamalar ve gelecekte beklenen
gelişmeler anlatılacaktır.
Doç. Dr. Burhan ATEŞ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

27 Ocak 2015, Salı

09:30-10:00
Hekimlik mesleği ve
bulaşıcı hastalıklar
Hekimlik mesleğinin tarihsel gelişimi anlatılarak
mikroorganizmaların hastalıklarla ilişkisi ve korunma
yolları vurgulanacaktır
Prof. Dr. Yaşar BAYINDIR
Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

10:10-10:40 Bağışıklık sistemi nedir ?
Bağışıklık sisteminin nasıl çalıştığı ve vücudumuzun
savunma sitemleri hakkında bilgi verilecektir.
Prof. Dr. Başak KAYHAN
Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Anabilim Dalı

10:50-11:20
Aşı nedir?
Bizi hastalıklardan nasıl
korur?
Aşıların ne olduğu, nasıl üretildikleri ve bağışıklık
sistemini nasıl harekete geçirdikleri anlatılacaktır.
Doç. Dr. Üner KAYABAŞ
Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

11:30-12:00
İlaç nedir?
Bilinçli ilaç kullanımı
Bilinçli ilaç kullanımı hakkında bilgi verilecektir.
İlaçların hatalı kullanımının yol açabileceği durumlar
anlatılacaktır.
Doç. Dr. Hakan PARLAKPINAR
Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

13:00-13:40
Hücreden
organizmaya yolculuk
Laboratuvar çalışması
Vücudumuzu oluşturan bir çok farklı hücre tipi
mikroskopta incelenerek özellikleri ve görevleri
hakkında bilgi verilecektir
Doç. Dr. Mehmet GÜL
Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalı

13:50-14:30
Mikroorganizmaların
dünyası
Laboratuvar çalışması
Mikrobiyoloji laboratuvarında yapılacak uygulamada
mikroskobik canlıların nasıl inceleneceği ve nasıl
üretilebileceği uygulamalı olarak anlatılacaktı
Doç. Dr. Barış OTLU
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

14:40-15:30
İskelet sistemimiz
Laboratuvar çalışması
İskelet sistemi tanıtılarak, görevleri anlatılacaktır. Nasıl
ayakta dururuz, nasıl koşarız ; iskelet kas koordinasyonu
maketlerle anlatılacaktır.
Doç. Dr. Evren KÖSE
Tıp Fakültesi
Anatomi Anabilim Dalı

28 Ocak 2015, Çarşamba

09:30-10:10 Fizik nedir? Fizik bilimi ve günlük hayattaki önemi, temel fizik
kuralları anlatılacaktır.
Doç. Dr. Tekin İZGİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

10.20-11.00 Teknoloji ve biz Yeni nesil malzemeler ve teknolojinin hayatımızdaki
yeri anlatılacaktır.
Doç. Dr. Süleyman KÖYTEPE
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

10:20-11:00 Hayatın şifresi: DNA
DNA şifresinin nasıl okunduğu oyunlarla anlatılacaktır.
DNA’nın yapısı ve önemi, hayatımızı ne şekilde
etkilediği ve DNA bilgisinin ne şekilde kullanıldığı
güncel örneklerle anlatılacaktır.
Yrd. Doç. Dr. Ceren ACAR
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü

11:10-11:50
Hayatın şifresi: DNA
Laboratuvar çalışması
Çeşitli meyvelerden DNA elde edilmesi.
Yrd. Doç. Dr. Ceren ACAR
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü

13:00-13:40
Yaşam ve Kimya
Laboratuvar çalışması
Kimya bilimindeki temel kavramlarla birlikte ,kimyanın
hayatımızdaki yeri ve insanın yaşamını kolaylaştıran
unsurları anlatılacaktır.
Doç. Dr. Süleyman KÖYTEPE
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

13:50-14:30
Elektrokimya Deneyleri
Renk Değiştiren Sıvılar
Laboratuvar çalışması
Reaksiyon kavramı ve reaksiyon türleri hakkında bilgi
verilecektir. Ayrıca tepkime hızı ve tepkime ısısı
kavramı üzerine pekiştirici deneyler gösterilecektir.
Kadir MALAY
Büşra AKSOY
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

14:40-15:30
Işıldayan Metaller
Laboratuvar çalışması
Madde türleri ve maddelerin temel özellikleri hakkında
bilgi verilerek maddelerin fiziksel etmenler karşısında
gösterdiği tepkiler anlatılacaktır. Yükseltgenme,
indirgenme, katılma ve eliminasyon türü reaksiyon
deneyleri gerçekleştirilecektir.
Kadir MALAY
İmren ÖZCAN
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

29 Ocak 2015, Perşembe

09:30-10:10 Çocuklarda
medya okur-yazarlığı
Medyanın hayatımızdaki rolü nedir. Bilinçli medya
kullanımı.
Yrd. Doç. Dr. Barış YILMAZ
İletişim Fakültesi

10:20-11:00 Gazetecilik nedir? Gazetecilik nedir? Nasıl yapılır. Doğru iletişim nasıl
gerçekleştirilir.
Yrd. Doç. Dr. Barış YILMAZ
İletişim Fakültesi

11:10-11:50 Çocuk Hakları
Çocuk hakları sözleşmesinde ve iç hukukumuzda
çocuk haklarına dair, evrensel ölçütler ve bunun iç
hukukumuza yansıması.
Yrd. Doç. Dr. İbrahim DURHAN
Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk Bölümü

13:00-13:40 Tiyatro ve çocuk
Tiyatro tanıtılarak, bir sanat dalı olarak tiyatronun
önemi vurgulanacaktır.
Okt. Ersin AYCAN
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili Edebiyatı Bölüm

13:50-14:30
Drama eğitimi
Uygulamalı ders
Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleştirilecek olan bu
derste, çocuklar günlük yaşamdaki zorluklarla
başetmenin yollarını, tiyatro sanatının kişiye
kazandırdığı kendini kontrol ve disipline etme
becerisini kazanacaklardır.
Okt. Ersin AYCAN
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili Edebiyatı Bölümü

14:40-15:30
Drama ve doğaçlama
teknikleri
Uygulamalı ders
Dans draması, doğaçlama, duygusal algılama,
katılımcı liderlik, kenardan yönlendirme, zihinde
canlandırma gibi temel dram teknikleri hakkında bilgi
alıp bu teknikleri uygulayacaklardır.
Okt. Ersin AYCAN
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili Edebiyatı Bölümü

30 Ocak 2015, Cuma

09:30-10:10 Müzik Bilimi Ses ve müzik biliminin temel ilkeleri. Temel nota eğitimi
verilecektir.
Yrd. Doç. Dr. Ünal İMİK
Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü

10:20-11:00 Müzik enstrümanlarının
tanıtımı Farklı müzik enstrümanları tanıtımı gerçekleştirilecektir.
Yrd. Doç. Dr. Ünal İMİK
Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü

11:10-11:50 Türk ve batı müziği
Türk ve batı müziği kalıp ve kuralları hakkında genel
bilgiler verilecektir.
Öğr. Grv. Sinan HAŞHAŞ
Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü

13:00-13:40
Eğitim Fakültesi
Akıllı Sınıf Tanıtımı
Gezi
Eğitim Fakültesinde yer alan akıllı sınıfın özellikleri
ve etkin öğrenmedeki rolü anlatılacaktır.
Arş. Grv. Servet Atik
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü

13:50-14:30
Sınav ve motivasyon Doğru ders çalışma metotları ve
ders çalışmada internetin etkin kullanımı anlatılacaktır.
Yrd. Doç. Dr. Hikmet ZELYURT
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü

15:00-15:30 Diploma Töreni ve
Kapanış
Kongre Kültür Merkezi

Etkinlik Koordinatörü:
Dr. Aslı Giray KURT
İnönü Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi