Innovation and Global Issues in Social Sciences II

Innovation and Global Issues in Social Sciences II

” Innovation and Global Issues in Social Sciences II”; “InGlobe” çatısı altında akademisyenler, bürokratlar ve sivil toplum kuruşları tarafından oluşturulan bağımsız platform tarafından, farklı ülkelerden akademisyenler, bürokratlar ve öğrencilerin katılımı ile 19-21 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya Lara Club Hotel Sera’da gerçekleştirilecektir.

Kongrenin amacı; dünya çapında akademisyenlerin, bürokratların ve sivil toplum örgütlerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları bir platform oluşturarak küresel sorunlara yenilikçi çözümler üretilmesini sağlamaktır.

Ilkini Patara Antik Kenti Meclis Binası’nda gerçekleştirmiş olduğumuz kongremizin ikincisi Lara’da bulunan Club Sera Otel’de gerçekleştirilecektir. Bilimsel aktiviteleri tarih, kültür ve sanat ile harmanlamayı amaç edinen kongremiz kapsamında ayrıca Perge Antik Kenti’ne gezi düzenlenmesi planlanmaktadır. Kongremiz, 15 ülkede duyuruya çıkmaktadır. Sosyal bilimlerin her alanından güncel meseleleri, küresel sorunları ve olayları, yenilikçi yaklaşımlarla ele alan özgün çalışmalara yer vermeyi amaçlayan kongrenin sunum dilleri Türkçe ve İngilizce’dir. Kongre kapsamında sunulmuş olan bildirilerin Türkçe (Tüm Lehçeler) ve İngilizce’nin yanı sıra, Almanca, Rusça dillerinden birinde yayımlanması mümkündür.

Uluslararası nitelikte olan kongremiz, 31.12.2016 tarihli Resmî Gazete’nin 3. mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Yönetmeliği ve Doçentlik kriterlerini karşılamaktadır. Sunuma kabul edilen bildirilerin geniş özetleri ve tam metinleri ISBN numarası alınmış bildiri kitaplarında yayımlanacaktır. Dileyen katılımcılar genişletilmiş özet olarak yayımlanan çalışmalarını hakem sürecinin ardından çalışma alanlarına uygun olan kongre ortağı dergilerden birinde yayımlatabileceklerdir.

Sizleri 19-21 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya’da görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, kongreye katkılarınızı bekleriz.

Saygılarımızla…

19-21 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya ili, Lara Club Hotel Sera’da kamu kurumları, dünya’nın farklı ülkelerinden üniversiteler ve STK’lar tarafından oluşturulan platform tarafından düzenlecek olan “Innovation and Global Issues in Social Sciences II” (InGlobe) isimli kongrede sizleri de görmek isteriz. Konferansımızın amacı, dünya çapında akademisyenlerin, bürokratların ve sivil toplum örgütlerinin ağ oluşturmaları, yayınlarını paylaşmaları için bir platform oluşturmak, desteklemek ve sürdürmektir.

Kongremiz kapsamında akademisyenler, kamu ve özel sektör uygulayıcıları ve öğrenciler tarafından gönderilen çalışmalar kabul edilecektir. Sunum yapmayan katılımcılar dinleyici olarak katılabileceklerdir. Inovasyon ve küresel konular ile her alanda bu tema altında yapılacak çalışmalara öncelik verilecektir. Sosyal bilimlerin tüm alanlarında disiplinler arası yapılan çalışmalarda dahil olmak üzere değerlendirmeye alınacaktır. Kongre kapsamında çalıştaylar düzenlenecek olup, gerekli bilgiler detaylar sayfamızdan temin edilebilir.

KONGRE TEMASI VE ÇALIŞTAY

Kongremizin ana temaları inovasyon ve küresel konular olarak belirlenmiştir. Temaya uygun yapılacak çalışmalara öncelik verilmekle birlikte, sosyal bilimlerin tüm alanlarında hazırlanan özgün çalışmalar kabul edilmekte ve bu kapsamda özellikle disiplinler arası çalışmalar desteklenmektedir.
Kongremiz çatısı altında, Dünya’da son dönemde önemli gördüğümüz konulardan birisi olan sanayi 4.0 konusunda, “Dördüncü Sanayi Devrimi (Sanayi 4.0) Sürecinde Yeniden Yapılanma” başlığı altında, Doç. Dr. Birol AKGÜL başkanlığında çalıştay düzenlenecektir.

TARİHLER

Kongre Yeri: Club Hotel Sera, Lara, Antalya / TÜRKİYE
Kongre Tarihleri: 19-21 Ekim 2017
Özeti Son Gönderim Tarihi: 02 Ekim 2017
Kabul Duyurusu: En Kısa Sürede
Erken Kayıt Dönemi Sonu: 25 Eylül 2017
Son Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2017
Kongre Programı Yayınlanması: 15 Ekim 2017
Kitap Yayın Tarihi: 15 Aralık 2017