İnnokind Açık İnovasyon Platformu proje & fikir yarışması

1) İnnokind Açık İnovasyon Platformu, proje & fikir yarışmasına 18 yaşını doldurmuş olan herkes katılabilir.

2) Başvuru formunu doldurup, projesi – fikri ile yarışmaya katılan herkes, formu doğru bir şekilde doldurmak zorundadır. Formu doğru bir şekilde eksiksiz doldurup, kullanım koşulları vb. aydınlatma metinleri okunduktan sonra; proje – fikir ile ilgili sunum vb. bilgileri içeren dosyalar sisteme yüklenerek katılım sağlanır.

3) Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanabileceği gibi, takım olarak da katılınabilinir. Bu durumda takım lideri adına başvuru yapılacak, takım katılımcıları başvuru formundaki proje açıklaması alanında belirtilecektir.

4) Başvurudaki fikri – projeyi daha iyi anlatmak amacıyla hazırlanarak sisteme yüklenecek olan her türlü sunum, resim, fotoğraf, yazılı içerikler ve/veya videolar ileri aşamalarda değerlendirme amaçlı üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Bu yüklenecek dijital dökümanlarda yer alan telife esas sesli, görüntülü, yazılı ve/veya çizili öğelere ilişkin tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

5) Her kişi ve/veya takım ve/veya takım üyesi istediği kadar proje ile katılabilir. Birbiri ile çok benzeyen ve/veya aynı olan proje başvurularında; eğer patent vb. resmi tescil belgesi ibrazı ile desteklenmemesi durumunda sistemimize başvuru tarih ve saati daha önce olan başvuruya öncelik verilir.

6) Platformumuza yapılan tüm başvuruların özgün olması önceliklidir. Fikirler – projeler kopya edilmiş olmamalıdır. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Başvurusu yapılan fikir – projeye ait önceden yapılmış bir patent vb. başvuru / kayıt var ise; proje açıklaması bölümünde belirtilmelidir.

7) Katılımcılar başvuru konusu proje ve fikirlerin kendilerine ait olduğunu ve üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler tarafından patent, marka, tasarım, faydalı model ve diğer fikri ve sınai haklara konu bir hak sahipliği bakımından üstün bir hak elde edilmesi konusunda dava ve şikayet dahil herhangi bir yasal yola başvurulması halinde, ilgili haklara dair meydana gelen uyuşmazlıklar dolayısıyla tüm idari ve adli merciler nezdinde idari para cezası, maddi ya da manevi tazminat talepleri dahil tüm zararları rücuen Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş.’ye ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8) Su parkları ve/veya rekreasyonun herhangi bir alanında yenilik içeren öneriler beklenmektedir. Proje – fikirlerin hayata geçirilebilir, uygulanabilir, gerçekçi olması esastır.

9) Değerlendirme sonuçları 10 Ağustos 2021 Salı günü saat 17:00’de innokind.org web sitesi açıklanacak ve duyurusu da ilgili sosyal medya hesaplarından yapılacaktır.

10) Değerlendirilen projelerden ilk 100’e girerek ödül almaya hak kazananlara, başvuru esnasında bildirmiş oldukları iletişim bilgilerinden ulaşılacaktır.

11) Büyük ödül kazanan proje – fikir sahiplerinin seyahat giderleri kendilerine ait olacaktır.

12) Katılımcılar, katılım sırasında, haksız rekabet teşkil eden, kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan, tehdit ya da şantaj içeren, herhangi bir grup ya da kişiye karşı nefret söylemi oluşturan ya da ayırımcı nitelik taşıyan, hakaret suçu kapsamına giren, yasa dışı faaliyetleri öven, müstehcen nitelik taşıyan ya da pornografi içeren, cinsel taciz kapsamına giren ve iftira niteliğinde ve bunlarla sınırlı olmamak üzere konusu suç teşkil eden içerikler kullanamaz. İşbu içeriklerin kullanılması ya da paylaşılması halinde Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş.’nin sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk tamamen katılımcıya aittir. Bu doğrultuda, Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. tarafından katılımcının haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde bu durumun resmi makamlara bildirilmesi sonucu doğabilir. Herhangi bir suç kapsamına giren fiil ya da eylemler sebebiyle bir soruşturma açılması veya yargılama yapılması halinde ise, talep üzerine, Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. elinde bulunan tüm bilgi ve belgeyi ilgili kurum ile paylaşacaktır.

13) Yarışmaya başvuranlar yukarıda belirtilen şartların tamamını okuyarak kabul etmiş sayılacaklardır.

innokind.org/tr