İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyat Kullanımı Kursu

TÜBİTAK 2237
İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyat Kullanımı Kursu

TUBİTAK- BİDEB 2237-A
İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE EDEBİYAT KULLANIMI KURSU-2

TÜBİTAK 2237-A kapsamında “İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyat Kullanımı Kursu-2” projesi ile geleceğin İngilizce öğretmen adaylarına alanında uzman 9 öğretim üyesi tarafından çevrim içi bir uygulamalı eğitim verilmesi planlanmıştır. Bu projenin amacı edebiyat yoluyla yabancı dil becerilerinin öğretimi konusunda lisans öğrencilerine edebi materyallerin nasıl etkili kullanılabileceğini öğretmektir. Ayrıca, bu proje sayesinde katılımcılar; a) edebiyat türlerinin (örneğin drama, kısa hikâye, şiir vb.) öğretim materyali olarak farklı yaş gruplarında ve seviyede dil becerilerinin öğretimine nasıl adapte edebileceğini, b) hedef kültürü bu sayede nasıl öğretebilecekleri konusunda yeterlilikler kazanabileceklerdir. Yaygın etki olarak, bu proje ile katılımcılar edindikleri becerileri mesleklerini icra ederken meslektaşlarıyla paylaşımına katkı sağlayacak ve edebi ürünlerin yabancı dil öğretiminde kullanılma sıklığını artıracaktır.

Kursun İçeriği
İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyat Kullanımı Kursu Türkiye’de herhangi bir devlet ya da vakıf üniversitesinde İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık (İngilizce) ve İngiliz Dilbilimi programlarından birinde öğrenimine devam eden 3. veya 4. sınıf lisans öğrencilerinin edebi eserleri sınıf içi etkinliklerine uyarlarken gerekli olan teorik bilgiyi, uygulamada gerekli olan pratik bilgiyi içselleştirmelerini sağlayarak katılımcıların gelecekteki öğretim faaliyetlerinin etkinliğini artıracaktır.

Kursa Katılım
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) “2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” kapsamında gerçekleştirilecek olan bu etkinlikte katılımcılardan herhangi bir sebeple ücret talep edilmeyecektir. Bu projeye katılmak isteyen öğretmen adaylarının en geç 10 Ekim 2022 günü mesai bitimine kadar başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Katılımcıların belirlenmesi işlemi son başvuru tarihinden sonra 4 iş günü içerisinde yapılacak ve seçilen katılımcılar telefon ve e-posta yoluyla bilgilendirileceklerdir.

Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların belirlenmesinde aşağıdaki ölçüt ve ilkeler uygulanacaktır
Proje kapsamında 30 katılımcıya yer verilecek olup, başvurular arasından 30 asil ve 15 yedek katılımcı seçilecektir
Başvuruda bulunan adaylar Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerinde İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) vb. programlarından birinde 3. veya 4. sınıf lisans öğrencisi olmalıdır.
Katılımcıların belirlenmesinde mümkün olduğunca üniversite, bölüm, bölge ve şehir, cinsiyet gibi özellikler değerlendirilecek olup dengeli bir dağılımın sağlanmasına çalışılacaktır.
Daha önce herhangi bir TÜBİTAK projesine katılmamış olan adaylara öncelik verilecektir.
Katılımcıların seçiminde öncelikli olarak başarı kriteri esas alınacak olup adaylardan alttan dersi bulunmamak ve en az 3.00 (4.00 üzerinden) kümülatif akademik not ortalamasına sahip olmaları istenecektir. Farklı not sistemi uygulayan üniversitelerden başvuranların kurumu tarafından onaylı 4.00/lük not sistemine çevrilmiş not dökümü belgeleri gerekmektedir.
Proje ekibinden herhangi birisiyle birinci derece akrabalığı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Etkinlik Yürütücüsü
Doç. Dr. Turgay Han
ORDU ÜNİVERSİTESİ

Tarih : 1- 3 Kasım 2022
Son başvuru: 10 Ekim 2022

Başvuru: https://literatureinelt.wordpress.com/144-2/