İngilizce için STEM, STEM için İngilizce

İngilizce için STEM, STEM için İngilizce adlı çalışmamızda İngilizce 11. Sınıf müfredatı ile STEM konularını birleştirerek, hem STEM alanı konularının tanıtımını yapmayı, konuya farkındalık yaratmayı sağlamayı, hem de ileri sınıflarda sönen İngilizce ilgisini yeniden canlandırmayı; İngilizce dersinin gelecek¬ti mesleki hayatlarında öğrenciler neden gerekeceğinin kavratmayı amaçladık. Projenin çalışma süresi 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısında başlamış ve ikinci yarısında sona ermiştir. Projenin ulaştığı sonuçları genel olarak özetlemek gerekirse, öğrencilerin STEM alanına büyük ilgi gösterdikleri, İngilizce dersine karşı yeniden olumlu tutum gösterdikleri ve başarılarının büyük oranda arttığı görülmüştür. Projenin ilerleyen yıllarda eTwinningya da Erasmus gibi çok uluslu ortaklarla genişletilmiş bir proje olarak uygulanması planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: STEM çalışmaları, İngilizce öğretimi, Fen bilimleri öğretimi

Özgü ÖZTÜRK
Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi İstanbul, Türkiye- İngilizce

STEM kavramı ilk ortaya çıktığında Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik demekti. Bu sebeple bugüne kadar STEM çalışmaları denince akla hep sayısal alan dersleri gelmiştir. Hâlbuki STEM sa¬dece tek bir ders kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler değildir, farklı derslerin ve disiplinlerin bir araya getirilmesi gerekir. Bu çalışma ile daha önce uygulamasına rastlanmamış olan STEM ve İngilizce’yi ortak paydada buluşturan aktiviteler düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın özellikle bu yönü ile öz¬gün bir yapıya sahip olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, STEM konuları ve İngilizce dersi öğretim konuları birleştirilerek yeni öğretim metodlarının ortaya çıkması ve mevcut müfredatın geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında, bu çalışma öğrencilerin; üreten, ülkelerinin ekonomik ve sosyal gelişimlerine katkı sağ¬layan, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedefine ve 2023 Türkiye Vizyonu’nun gerektirdiği hedeflere ulaşmada katkı sağlamayı amaçlamaktadır.