Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237İngiliz Dili Eğitimi Alanında Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilere Yönelik Akademik Dürüstlük Eğitimi...

İngiliz Dili Eğitimi Alanında Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilere Yönelik Akademik Dürüstlük Eğitimi II

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı “İngiliz Dili Eğitimi Alanında Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilere Yönelik Akademik Dürüstlük Eğitimi – II”

Değerli Öğrenciler,

Türkiye’de herhangi bir devlet veya vakıf üniversitesinde İngiliz Dili Eğitimi alanında yüksek lisans veya doktora öğrenimi gören araştırmacılara yönelik planlanan “İngiliz Dili Eğitimi Alanında Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilere Yönelik Akademik Dürüstlük Eğitimi – II” adlı bilimsel eğitim etkinliği 20.10.2022-22.10.2022 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

İlgili eğitim etkinliği kapsamında Türkiye’nin farklı üniversitelerinden İngiliz Dili Eğitimi alanında yetkin bir ekip tarafından akademik hayat bağlamında henüz başlangıç aşaması sayılabilecek bir noktada İngiliz Dili Eğitimi alanında lisansüstü eğitim alan genç araştırmacılara alanın olmazsa olmazı olan akademik dürüstlük ilkelerine ilişkin güçlü bir farkındalık kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’de İngiliz Dili Eğitimi alanında gelecekte etkin roller üstlenecek akademisyenlerin etik kurallar noktasında istendik bilgi, beceri ve alışkanlıklarla yetişmesine katkı sağlamayı amaçlayan bu etkinlik kapsamında, akademik dürüstlük ile ilgili temel kavramlar, akademik dürüstlüğü ihlâl eden davranışlar ve etken faktörler, intihal kavramı ve intihalden kaçınma stratejileri, metin-eşleşme yazılımlarının incelenmesi, para karşılığı yayın yaptırma ve karşı önlemler, kurumsal akademik dürüstlük politikası geliştirme, akademik dürüstlük üzerine olası senaryo incelemeleri, akademik dürüstlük üzerine yapılan nitelikli araştırmalara yönelik bir inceleme, akademik dürüstlük kültürünün oluşması bağlamında eğitimcilere düşen sorumluluklar gibi önemli hususlara ilişkin eğitim verilecektir.

Etkinlik kapsamında, farklı üniversitelerden belirlenen kıstaslar çerçevesinde seçilecek olan 30 katılımcıya, İngiliz Dili Eğitimi alanında yetkin bir ekip tarafından sunulacak dersler aracılığıyla akademik dürüstlük bağlamında bilgi paylaşımında bulunulacaktır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) “2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” kapsamında gerçekleştirilecek olan bu etkinlik kapsamında katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Belirlenen kıstaslar çerçevesinde bu bilimsel eğitim etkinliğine katılmak isteyen adayların en geç 30.09.2022 günü mesai bitimine kadar ilgili başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Etkinlik kapsamında katılımcıların belirlenmesi işlemi son başvuru tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde tamamlanacak olup katılmaya hak kazananlar e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.

Doç. Dr. İsmail Yaman
Etkinlik Yürütücüsü ve Düzenleme Kurulu Başkanı

PROJE BAŞVURU KRİTERLERİ

Proje kapsamında ilgili etkinliğe kabul edilecek katılımcıların belirlenmesinde aşağıdaki ölçütler dikkate alınacaktır:

Proje kapsamında 30 katılımcıya yer verilecek olup, başvurular arasından 30 asil ve 15 yedek katılımcı belirlenecektir.

Başvuran adaylar Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerinin herhangi birisinde İngiliz Dili Eğitimi alanında lisansüstü düzeyde (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görüyor olmalıdır.

Katılımcıların belirlenmesinde mümkün olduğunca dengeli bir dağılımın sağlanması hususu gözetilecek ve üniversite, şehir, cinsiyet gibi değişkenler dikkate alınacaktır.

Katılımcılar arasından 3. maddede belirtilen dengeli dağılım ilkesi göz önünde bulundurularak akademik düzeyleri daha ileri olanlara (yüksek lisans-doktora arasından doktora, ders dönemi-tez dönemi arasından tez dönemi) öncelik verilecektir.

Daha önce herhangi bir TÜBİTAK projesine katılmamış olan adaylara öncelik verilecektir.

Katılımcıların seçiminde öncelikli olarak başarı kriteri esas alınacak olup adayların lisansüstü programlarında kümülatif akademik not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olmalıdır. Farklı not sistemi uygulayan üniversitelerden başvuran adayların kurumu tarafından onaylı 4.00/lük not sistemine çevrilmiş belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Proje ekibinden herhangi birisiyle birinci derece akrabalığı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi etkinliğin düzenleme kurulundaki akademisyenler tarafından bir ekip olarak objektif bir şekilde yapılacaktır.

Değerlendirme sonunda etkinliğe katılmaya hak kazanan ve kazanamayan tüm adaylara, sonuçlarla ilgili e-posta yoluyla bilgi verilecektir.

​TÜBİTAK-BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı – İngiliz Dili Eğitimi Alanında Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilere Yönelik Akademik Dürüstlük Eğitimi- II Etkinlik Kayıt Formu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-cju2kgkKEcCHd0WfBHpPuUEC5_tsStP8eOVCFPIq_uXjQA/viewform

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.