INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi

Kongresi
Akademik Araştırmalar Kongresi

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi

SaygıDeğer Bilim İnsanları
Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz “II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi” (INES-2017) ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilim insanının katılımı ile 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında DTI University, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi işbirliği ile Alanya’da gerçekleştirilecektir. Kongremizde sizleri de aramızda görmekten ve bir arada olmaktan onur duyacağız.

Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, farklı alanlarda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır.

Kongrede sunulan bildirilerin özetleri e-kitap olarak, kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında veya e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası iki karma sergi de düzenlenecektir.

Siz değerli bilim insanlarını 18-19-20-21 Ekim tarihleri arasında II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresinde (INES 2017) görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. Saygılarımızla.

Kongre Düzenleme Kurulu

KONU BAŞLIKLARI

Education & Teacher Training / Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Computer Education and Instructional Technology / Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Religious Culture and Ethical Knowledge Education / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Educational Studies / Eğitim Bilimleri
Fine Arts Education / Güzel Sanatlar Eğitimi
Secondary School Science and Maths Fields Education / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Secondary School Social Fields Education / Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
Special Education / Özel Eğitim
Psychological Counseling and Guidance / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Primary Education / Temel Eğitim
Turkish Education / Türkçe Eğitimi
Foreign Language Education / Yabancı Dil Eğitimi

Mathematics and Science / Fen Bilimleri ve Matematik
Biology / Biyoloji
Physics / Fizik
Statistics / İstatistik
Chemistry / Kimya
Mathematics / Matematik
Molecular Biology and Genetics / Moleküler Biyoloji ve Genetik

Linguistics / Filoloji
Modern Turkic Languages and Literatures / Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Translation Studies / Çeviribilim
World Languages and Literature / Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Ancient Languages and Cultures / Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri
Comparative Literature / Karşılaştırmalı Edebiyat
Classical Turkish Literature / Klasik Türk Edebiyatı
Turkish Language / Türk Dili
Turkish Folklore / Türk Halk Bilimi
Modern Turkish Literature / Yeni Türk Edebiyatı

Fine Arts / Güzel Sanatlar
Traditional Turkish Arts / Geleneksel Türk Sanatları
Music / Müzik
Plastic Arts / Plastik Sanatlar
Performing Arts / Sahne Sanatları
Film / Sinema
Design / Tasarım
Movable Cultural Heritage – Restoration and / Taşınabilir Kültür Varlıkları / Sanat Eserleri
Movable Cultural Heritage – Restoration and Conservation of Art Works / Taşınabilir Kültür Varlıkları / Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu

Law / Hukuk
Constitutional Law / Anayasa Hukuku
Criminal and Criminal Procedure Law / Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
General Public Law / Genel Kamu Hukuku
Philosopy and Sociology of Law / Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
History of Law / Hukuk Tarihi
Administrative Law / İdare Hukuku
Labor and Social Security Law / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Law and Economics / Mali Hukuk
Civil Law / Medeni Hukuk
Civil Procedure, Execution and Bankruptcy Law / Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
Public International Law / Milletlerarası Kamu Hukuku
Private International Law / Milletlerarası Özel Hukuk
Roman Law / Roma Hukuku
Commercial Law / Ticaret Hukuku

Religion / İlahiyat
Philosophy And Religious Studies / Felsefe ve Din Bilimleri
Islamic History and Arts / İslam Tarihi ve Sanatları
Basic Islamİc Studies / Temel İslam Bilimleri

Vocational and Technical Education / Mesleki ve Teknik Eğitim

Architecture, Design & Planning / Mimarlık, Planlama, Tasarım
Industrial Design / Endüstri Ürünleri Tasarımı
Interior Architecture / İç Mimarlık
Architecture / Mimarlık
Landscape Architecture / Peyzaj Mimarlığı
City and Regional Planning / Şehir ve Bölge Planlama

Engineering / Mühendislik
Atmospheric Sciences and Meteorological Engineering / Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği
Computer Sciences and Engineering / Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Biomedical Engineering / Biyomedikal Mühendisliği
Bioengineering / Biyomühendislik
Environmental Sciences and Engineering / Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Naval and Ocean Engineering / Deniz ve Gemi Mühendisliği
Electrical and Electronic Engineering / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Electronics and Communication Engineering / Elektronik-Haberleşme Mühendisliği
Industrial Engineering / Endüstri Mühendisliği
Energy Systems Engineering / Enerji Sistemleri Mühendisliği
Food Sciences and Engineering / Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Geomatic Engineering / Harita Mühendisliği
Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği
Mining Engineering / Maden Mühendisliği
Mechanical Engineering / Makine Mühendisliği
Metallurgical and Materials Engineering / Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Mechatronics Engineering / Mekatronik Mühendisliği
Nuclear Engineering / Nükleer Mühendisliği
Automotive Engineering / Otomotiv Mühendisliği
Petroleum Engineering / Petrol Mühendisliği
Textile Sciences and Engineering / Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği
Aeronautics and Astronautics Engineering / Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği
Geological Sciences and Engineering / Yer Bilimleri ve Mühendisliği

Medicine / Sağlık Bilimleri
Emergency Medicine / Acil Tıp
Forensic Medicine / Adli Tıp
Oral and Maxillofacial Surgery / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Oral and Maxillofacial Radiology / Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Facial Plastic Surgery / Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi
Family Medicine / Aile Hekimliği
Algology / Algoloji
Anatomy / Anatomi
Anaesthesia and Reanimation / Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Military Psychiatry / Askeri Psikiyatri
Military Medical Services / Askeri Sağlık Hizmetleri
Bacteriology / Bakteriyoloji
Nutrition and Dietetics / Beslenme ve Diyetetik
Brain and Nerve Surgery (Neurosurgery) / Beyin ve Sinir Cerrahisi
Biophysics / Biyofizik
Biostatistics / Biyoistatistik
Surgical Diseases Nursing​​ / Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Oncologic Surgery / Cerrahi Onkoloji
Pediatric Emergency / Çocuk Acil
Pediatric Surgery / Çocuk Cerrahisi
Pedodontics / Çocuk Diş Hekimliği
Pediatric Endocrinology / Çocuk Endokrinolojisi
Pediatric Infectious Diseases / Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Pediatric Gastroenterology / Çocuk Gastroenterolojisi
Pediatric Genetic Illnesses / Çocuk Genetik Hastalıkları
Pediatric Chest Diseases / Çocuk Göğüs Hastalıkları
Pediatric Hematology and Oncology / Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
Pediatric Immunology and Allergic Diseases / Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
Pediatric Cardiology / Çocuk Kardiyolojisi
Pediatric Metabolism Diseases / Çocuk Metabolizma Hastalıkları
Pediatric Nephrology / Çocuk Nefrolojisi
Pediatric Neurology / Çocuk Nörolojisi
Pediatric Rheumatology / Çocuk Romatolojisi
Pediatric Health and Illnesses / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Pediatric Health and Illnesses / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Pediatric Health and Illnesses Nursing / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Pediatric Urology / Çocuk Ürolojisi
Child and Adolescent Psychiatry / Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Pediatric Intensive Care / Çocuk Yoğun Bakımı
MULTIDISCIPLINARY HEALTH SCIENCES / ÇOK DİSİPLİNLİ SAĞLIK BİLİMLERİ
​Internal Diseases Nursing​ / Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Dermatological and Venereal Diseases / Deri ve Zührevi Hastalıkları
Language and Speech Therapy / Dil ve Konuşma Terapisi
DENTISTRY / DİŞ HEKİMLİĞİ
Obstetrics and Gynocology Nursing / Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Reproduction and Artificial Insemination / Dölerme ve Suni Tohumlama
MIDWIFERY / EBELİK
PHARMACY / ECZACILIK
Pharmacy Management / Eczacılık İşletmeciliği
Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery / El Cerrahisi
Endodontics / Endodonti
Endocrinology and Metabolic Diseases / Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Infectious Diseases and Clinic Microbiology / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Ergotherapy / Ergoterapi
Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany / Farmakognozi ve Farmasotik Botanik
Pharmacology / Farmakoloji
Pharmaceutical Biotechnology / Farmasotik Biyoteknoloji
Pharmaceutical Chemistry / Farmasotik Kimya
Pharmaceutical Technology / Farmasotik Teknoloji
Pharmaceutical Toxicology / Farmasotik Toksikoloji
Physical Medicine and Rehabilitation / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Physiology / Fizyoloji
Physical Therapy and Rehabilitatio / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Gastroenterology / Gastroenteroloji
Gastroenterology Surgery / Gastroenteroloji Cerrahisi
General Surgery / Genel Cerrahi
Geriatrics / Geriatri
Thoracic Surgery / Göğüs Cerrahisi
Chest Diseases / Göğüs Hastalıkları
Ophthalmology / Göz Hastalıkları
Public Health / Halk Sağlığı
Public Health Nursing / Halk Sağlığı Hemşireliği
War Surgery / Harp Cerrahisi
Space and Aeromedicine / Hava ve Uzay Hekimliği
Animal Nutrition and Nutritional Diseases / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Animal Health Economics and Management / Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Hematology / Hematoloji
Nursey / Hemşirelik
Nursing Education / Hemşirelik Eğitimi
Nursing Fundamentals and Management / Hemşirelik Esasları ve Yönetimi
Histology and Embryology / Histoloji ve Embriyoloji
​Internal Diseases / İç Hastalıkları
Immunology and Allergic Diseases / İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
Work and Occupational Diseases / İş ve Meslek Hastalıkları
Gynecologic Oncology Surgery / Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
Gynecology and Obstetrics / Kadın Hastalıkları ve Doğum
Cardiovascular Surgery / Kalp ve Damar Cerrahisi
Cardiology / Kardiyoloji
Clinical Pharmacy / Klinik Eczacılık
Otorhinolaryngology / Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nephrology / Nefroloji
Neonatology / Neonatoloji
Neurology / Nöroloji
Nuclear Medicine / Nükleer Tıp
Audiology / Odyoloji
Orthodontics / Ortodonti
Orthopedics and Traumatology / Ortopedi ve Travmatoloji
Perinatology / Perinatoloji
Periodontology / Periodontoloji
Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery / Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Prosthodontics / Protetik Diş Tedavisi
Psychiatric Nursing / Psikiyatri Hemşireliği
Radiation Oncology / Radyasyon Onkolojisi
Radiology / Radyoloji
Restorative Dentistry / Restoratif Diş Tedavisi
Rheumatology / Romatoloji
Psychiatry / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Health Economy / Sağlık Ekonomisi
Health Physics / Sağlık Fiziği
Health Management / Sağlık Yönetimi
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES ABOUT HEALTH / SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
Neuroscience / Sinirbilimi
Sports Medicine / Spor Hekimliği
Underwater and Hyperbaric Medicine / Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
Basic Immunology / Temel İmmünoloji
Medical Biochemistry / Tıbbi Biyokimya
Medical Ecology and Hydroclimatology / Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
Medical Pharmacology / Tıbbi Farmakoloji
Medical Genetics / Tıbbi Genetik
Medical Mycology / Tıbbi Mikoloji
Medical Microbiology / Tıbbi Mikrobiyoloji
Medical Oncology / Tıbbi Onkoloji
Medical Parasitology / Tıbbi Parazitoloji
Medical Pathology / Tıbbi Patoloji
Medical Virology / Tıbbi Viroloji
Medicine / Tıp
Medical Education / Tıp Eğitimi
Medical History and Ethics / Tıp Tarihi ve Etik
Toxicology / Toksikoloji
Urology / Üroloji
VETERINARY / VETERİNER HEKİMLİK
Veterinary History of Veterinary and Deontology / Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik
Veterinary Anatomy / Veterinerlik Anatomisi
Veterinary Biochemistry / Veterinerlik Biyokimyası
Veterinary Surgery / Veterinerlik Cerrahisi
Veterinary Obstetrics and Gynecology / Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
Veterinary Pharmacology and Toxicology / Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Veterinary Physiology / Veterinerlik Fizyolojisi
Veterinary Food Hygiene and Technology / Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Veterinary Histology and Embryology / Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi
Veterinary Internal Medicine / Veterinerlik İç Hastalıkları
Veterinary Microbiology / Veterinerlik Mikrobiyolojisi
Veterinary Parasitology / Veterinerlik Parazitolojisi
Veterinary Patology / Veterinerlik Patolojisi
Veterinary Virology / Veterinerlik Virolojisi
Intensive Care / Yoğun Bakım
Animal Science, Genetics and Biostatistics / Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik

Social Science / Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Open and Distance Learning / Açık ve Uzaktan Öğrenme
Archaeology / Arkeoloji
Atatürk Principles and History Department / Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
European Union / Avrupa Birliği
Banking and Insurance / Bankacılık ve Sigortacılık
Western and Contemporary Arts / Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat
Human and Economic Geography / Beşeri ve İktisadi coğrafya
Information Management / Bilgi ve Belge Yönetimi
Regional Studies / Bölgesel Çalışmalar
Contemporary World History / Çağdaş Dünya Tarihi
Child Development / Çocuk Gelişimi
Linguistics / Dilbilimi
Econometrics / Ekonometri
Early Christianity and Byzantine Arts / Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları
Ancient History / Eskiçağ Tarihi
Philosophy / Felsefe
Finance / Finans
Physical Anthropology and Paleoanthropology / Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji
Physical Geography / Fiziki Coğrafya
Journalism and Media Studies / Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Developmental Psychology / Gelişim Psikolojisi
General Turkish History / Genel Türk Tarihi
Visual Communication Design / Görsel İletişim Tasarımı
Public Relations / Halkla İlişkiler
Economic Thought / İktisadi Düşünce
Economics History / İktisat Tarihi
Communication Studies (Communication and Media Studies) / İletişim Çalışmaları
Public Administration / Kamu Yönetimi
Macroeconomics / Makro İktisat
Public Finance / Maliye
Microeconomics / Mikro İktisat
Accounting / Muhasebe
Quantitative Decision Methods / Nicel Karar Yöntemleri
Organizasyon / Organizasyon
Medieval History / Ortaçağ Tarihi
Ottoman Institutions and Civilization / Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Learning-Cognitive-Bio-Experimental Psychology / Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji
Marketing / Pazarlama
Advertising / Reklamcılık
Art History / Sanat Tarihi
Film / Sinema
Political Thought / Siyasal Düşünceler
Political Life and Institutions / Siyasal Hayat ve Kurumlar
Politics / Siyaset Bilimi
Political History / Siyasi Tarih
Social Services / Sosyal Hizmet
Social Policy / Sosyal Politika
Social Psychology / Sosyal Psikoloji
Social and Cultural Anthropology / Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Sociology / Sosyoloji
Tourism / Turizm
Turkish Islamic Arts / Türk İslam Sanatı
International Economics / Uluslararası İktisat
International Relations / Uluslararası İlişkiler
International Trade / Uluslararası Ticaret
Applied Psychology / Uygulamalı Psikoloji
Production and Operation Management / Üretim ve Operasyon Yönetimi
Contemporary History / Yakınçağ Tarihi
Modern History / Yeniçağ Tarihi
Local Administrations, Urban and Environment Policies / Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Management Information Systems / Yönetim Bilişim Sistemleri
Management and Strategy / Yönetim ve Strateji
Higher Education Studies Yükseköğretim Çalışmaları
Women’s Studies / Kadın Çalışmaları

Sports Sciences / Spor Bilimleri

Agriculture Science / Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Horticulture Growing and Improvement / Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Plant Protection / Bitki Koruma
Biosystem Engineering / Biyosistem Mühendisliği
Forest Industry Engineering / Orman Endüstri Mühendisliği
Forest Engineering / Orman Mühendisliği
Landscape Architecture / Peyzaj Mimarlığı
Fisheries / Su Ürünleri
Agricultural Economics / Tarım Ekonomisi
Agricultural Biotechnology / Tarımsal Biyoteknoloji
Agricultural Mechanization / Tarımsal Mekanizasyon
Farm Structures and Irrigation / Tarımsal Yapılar ve Sulama
Field Crops / Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Soil Science and Nutritıon / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootechnics / Zootekni

ÖNEMLI TARIHLER

Açıklama Tarihler
Bildiri / Poster Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması 01 Mart 2017
Bildiri / Poster Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 20 Eylül 2017
Kongre Programının Açıklanması 30 Eylül 2017
Kongre Özet Kitabının Basılması 18 Ekim 2017
Kongre Tarihi 18 – 21 Ekim 2017
Kongre Bildiri Kitapçığı ve E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi 15 Kasım 2017
Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması 30 Kasım 2017
E -Kitabının Yayımlanması ( Kitap Bölümü ) 30 Kasım 2017

https://www.inescongress.com/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

5 × 4 =