İMÜSEM Çocuklarla Felsefe Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programı

ÇOCUKLARLA FELSEFE
Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programı

Amaç
Katılımcıları, sormak edimini güçlendirici, düşünme, muhakeme yeteneğini geliştirip derinleştirici etkileri olan “çocuklarla felsefe” metodolojisinin kuramsal ve uygulama temelleriyle tanıştırmak

Hedef Kitle
Örgün ve yaygın eğitimde çalışan ve/veya aday eğitimciler
Çocuklarla ve gençlerle çalışanlar, konuya ilgi gösteren meslekten ve/veya meslekten olmayan eğitimciler
Çocuklarla Felsefe alanına ilgi duyanlar

Eğitim Tarihi
08 Aralık 2018 – 19 Ocak 2019

Haftasonu – 9 Gün (6 Cumartesi – 1 Pazar)
10.00 – 17.30

Eğitimin Süresi
54 saat

Ücret
KDV Dahil 3.800,00 TL

Kontenjan 10 – 24

Eğitici
Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN (MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Harun TEPE (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü)
Doç. Dr. Berfin KART (Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Murat Ertan KARDEŞ (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Özgüç GÜVEN (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Mantık Anabilim Dalı)
Uzm. Esra ŞAHİN (Uzman)

Kolaylaştırıcılar
Uzm. Fulya SORMAZ ÖĞÜT (Uzman)

Uzm. V. Metin BAYRAK (Uzman)

Koordinatör Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ (İMÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı)

Eğitim Mekanı
OPUS NOESİS

Sertifikalandırma
Katılanlara İMÜSEM onaylı “Çocuklarla Felsefe Uygulayıcı Sertifikası” verilecektir.
54 Saatlik programın 45 saatine katılanlar , sertifika almaya hak kazanırlar.

Ders İçerikleri

1. FELSEFEYE GİRİŞ – 6 Saat
Prof. Dr. Harun TEPE & Doç. Dr. Berfin KART
Felsefe sorun ve sorularının özellikleri, felsefe araştırmalarının nasıl yol aldığı, felsefe bilgisinin niteliği kimi felsefe yazılarından hareketle serimlenir; felsefenin temel disiplinlerinden olan Ontoloji (Varlık Felsefesi), Epistemoloji (Bilgi Felsefesi) ve Etik ile Estetiğin ana sorunları irdelenir.

2. MANTIK & ELEŞTİREL DÜŞÜNME – 6 Saat
Doç. Dr. Özgüç GÜVEN
Mantık ve eleştirel düşünme eğitiminde zihinsel gelişimin temeli akıl yürütme ve türleri, düşünme yanlışlıkları, berrak düşünebilmenin yolları, önündeki engellerle birlikte ele alınır.

3. EĞİTİM – 6 Saat
Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN & Uzm. Esra ŞAHİN
Bu başlık altırda katılımcıların öğretmenlik becerilerini güçlendirmeye, farklı alan ve kavramlarıyla ilişki kurmalarını sağlamaya yönelik bütüncül perspektifler geliştirebilmelerine imkan yaratan yönelik çağcıl yaklaşımlar, iki eğitimcinin eşliğinde ele alınır.

4. ÇOCUKLARLA FELSEFE – 12 Saat
Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ
Eğitim, Genelinde pratik felsefe, özelinde “Philosophy with Children” (PwC) olarak bilinen “Çocuklarla Felsefe”nin (ÇF) tarihi, kuramsal temelleri, yöntem ve tekniklerini kapsar. Temel aksiyomu, “Çocuklar, filozofça sorular sorup felsefe yapabilir.” olan Çocuklarla Felsefe, Sokratik Yönteme dayandığından Soktares ve Yöntemi üzerinde ayrıntılı olarak durulur. Kursiyerler, söz konusu alan ve yöntemle tarihsel ve kuramsal boyutlarıyla tanışarak derinleşirler. Eğitim, farklı perspektifleri felsefi ve tarihsel kökleri eşliğinde ele alır; bunların çocuklardaki farklı beceri alanlarına etkilerini gösterir; etkiler bağlamında kimi sonuçları ortaya koyarak uygulamaya dair pratik önerileri içerir.

5. FELSEFE METİNLERİ – 9 Saat
Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ & Doç. Dr. Murat Ertan KARDEŞ & Doç. Dr. Özgüç GÜVEN
Felsefe Metinlerinde, felsefe tarihine yön veren temel metinler, argümantasyon bağlamında okunarak çözümlenir. Felsefe metinleri; akıl yürütme, temellendirme, argümantasyon bağlamında ayırt edici özelliklere sahiptir.

6. ÇOCUKLARLA FELSEFE ATÖLYESİ – 6 Saat
Fulya Sormaz ÖĞÜT & V. Metin BAYRAK
Uygulama eksenli olan eğitimde, kursiyerlerin, “felsefe atölyesi”ni “katılımcı” statüsünde deneyimlemeleri sağlanır.

7. UYGULAMA ATÖLYELERİ – 9 Saat
Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ & Fulya Sormaz ÖĞÜT & V. Metin BAYRAK
Kursiyerlerin örnek atölyeler ve programdaki ve/veya literatürdeki örneklerden yola çıkarak eğitim içerikleri / atölye oluşturmalarına olanak sağlanır. Atölyeler, katılımcılarca tasarlanır ve değerlendirilir; değerlendirmeler, kolaylaştırıcının kritiği, oto-kritik ve grubun kritiği olarak üç kategoride yapılır.

http://sem.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular/cocuklarla-felsefe-uygulayici-egitimi-sertifika-programi#sthash.H57Vo1B5.dpbs