İMMİB 2016 ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI

İMMİB 2016 ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI ŞARTNAMESİ

1- ORGANİZASYON

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları sırası ile ;

• İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB),
• İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB),
• Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET),

tarafından Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği ile düzenlenmektedir.

2- AMAÇLAR

Yarışmalar;

• Metal, Plastik ve Elektrikli ürünler sektörlerinde yenilikçi fikirleri desteklemek,
• Ülkemiz ihracatçı firmalarının dünya piyasalarında rekabet gücünü artıracak, katma
değeri yüksek ,özgün ve modern ürünlerin tasarlanmasına zemin hazırlamak,
• Öğrenci ve Profesyonel tasarımcılar ile sektörü buluşturmak,
• Türkiye’ de tasarım kültürünü yaygınlaştırmak ve özendirmek,
• 2023 İhracat stratejisine paralel çalışma yürütmek,
amacıyla senede bir kez gerçekleştirilmektedir.

İlki 2005 yılında düzenlenen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, 2015 yılında on birinci kez gerçekleştirilecektir.

3- KİMLER KATILABİLİR

A) Yarışma katılımı için ön şart, T.C. vatandaşı olmak veya – T.C. vatandaşı olmayan kişiler için – T.C. üniversitelerinin B fıkrasında sözü edilen ilgili bölümlerinde öğrenci yada ilgili bölümlerinden mezun olmaktır.

B) Yarışmanın profesyonel kategorisi, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümü, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi bölümleri lisans mezunları ile bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencileri veya mezunlarına veya ETMK üyelerine açıktır. (Görsel iletişim tasarımı bölümü dahildir)

C) Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri, güzel sanatlar ve mimarlık fakülteleri bölümlerine kayıtlı lisans öğrencilerine açıktır. (görsel iletişim tasarımı bölümü dahildir)

Ç) Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
• Yarışmanın grup profesyonel kategorisinde, grup üyelerinden en az bir kişinin B maddesindeki şartları sağlaması gerekmektedir. Ayrıca diğer grup üyelerinin, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri veya güzel sanatlar, mimarlık ve mühendislik fakültesi bölümleri lisans mezunu veya öğrencisi veya bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencisi veya mezunu; veya ETMK üyesi olması gerekmektedir.
• Yarışmanın grup öğrenci kategorisinde, grup üyelerinden en az bir kişinin C maddesindeki şartları sağlaması; ayrıca diğer grup üyelerinin tamamının üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri veya güzel sanatlar, mimarlık, mühendislik fakültesi bölümleri lisans öğrencisi olması gerekmektedir.

*Katılımcılar için yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

D) Yarışma başvuru tarihleri içerisinde mezun olmuş tasarımcılar yarışmamıza mezuniyetlerinden önceki bir tarihte belgelerini yükleyerek başvuruda bulunuyorsa öğrenci, mezuniyet tarihinden sonra bir tarihte başvuruda bulunuyorsa profesyonel kategoride katılım gösterebilirler.

4- KATEGORİLER

Yarışma,

• Metalden Mamul Açık Büfe ve Masaüstü Servis Ekipmanları ile Döküm
Mutfak Eşyaları Tasarımı Kategorisi
• Plastikten Mamul Düzenleyici Ürünler Kategorisi
• Akıllı Ev Teknolojileri Kategorisi
• Konsept 2016 : Evcil Hayvan Ürünleri Kategorisi

olmak üzere toplam 4 ayrı kategoride katılıma açıktır.

Her bir kategoride profesyonel ve öğrenci olmak üzere iki alt kategoride katılım gösterilebilir. Her bir alt kategori için ayrı ayrı ödüllendirme yapılacaktır.

Yarışma kategorilerinin temalarına ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır.

1. Metalden Mamul Açık Büfe ve Masaüstü Servis Ekipmanları ile Döküm Mutfak Eşyaları Tasarımı Kategorisi

Metalden mamul ürünler kategorisinde bu yılın teması ev, restoran, kafe veya otellere yönelik “Açık Büfe ve Masaüstü Servis Ekipmanları ile Döküm Mutfak Eşyaları Tasarımı” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda piyasada bulunan ürünlerin, sektörün ihtiyaçları ve kullanıcı deneyimleri açısından araştırılarak yeniden tasarlanması beklenmektedir. Ayrıca kültürel veya işlevsel yönden inovatif ürün tasarımları ile de yarışmaya katılım gösterilebilir.

Tasarım önerisi tek bir ürün olabileceği gibi, birden fazla parçası olan bir ürün seti de olabilir. Tasarlanan ürünlerde gerekli olduğu durumlarda plastik, cam, porselen, tekstil gibi materyaller yan malzeme olarak kullanılabilir.

2.Plastikten Mamul Düzenleyici Ürünler Kategorisi

Plastikten mamul ürünler kategorisinde bu yılın teması “Düzenleyiciler” olarak belirlenmiştir. Kategori kapsamında Ev ve İş Yeri kullanımlarına uygun gıda, sağlık, giyim, aksesuar veya kişisel bakım ürünlerinin saklanmasında düzenleyici görevi gören, plastik malzemeden üretilebilecek fonksiyonel ve estetik tasarım önerileri beklenmektedir.

Ürün Örnekleri: Dolap içi düzenleyicileri (gardrop, mutfak, salon, ofis, kiler dolaplarına yönelik düzenleyiciler, ayakkabı kutuları, vb.), Buzdolabı veya derin dondurucu kullanımı için düzenleyiciler , Şifonyer veya Çekmece içi düzenleyiciler ( kaşık-çatal, giyim, aksesuar, makyaj malzemeleri vb. düzenleyiciler), Yaşam alanı düzenleyicileri (kitaplık, cd’lik, kumandalık vb.) , Masa üstü düzenleyiciler (ofis masa üstü, mutfak tezgah üstü düzenleyicileri, vb.)

Tasarım önerisi yukarıdaki ürünler dışında piyasada var olmayan yeni bir ürün olabilir. Tasarımlarda gerekli olduğu durumlarda, metal, cam, porselen, tekstil ürünleri gibi diğer materyaller yan malzeme olarak kabul edilebilir. Tasarımın mevcut teknolojiler dahilinde üretilebilir olması beklenmektedir. Animasyon ve prototip (var ise) değerlendirme için kabul edilmektedir.

*Ürün örneklerine ilişkin hazırlanan sunuma web sitemizden ulaşabilirsiniz

3. Akıllı Ev Teknolojileri Kategorisi

İnternetin ortaya çıkması ile birlikte gittikçe artan bir hızda insanlar, işlemler, veriler ve cihazlar birbirine bağlanmaktadır. 2020 yılında 33 milyar nesnenin birbirine bağlanması tahmin edilmekte olup bu bağlanmanın dünya ölçeğinde gelecek on yılda 19 trilyon dolarlık bir pazar yaratacak güçte olduğu tahmin edilmektedir.

Bu kapsamda Elektrikli Ürünler Kategorisinde bu yılın teması ” Akıllı Ev Teknolojileri” olarak belirlenmiştir. Evlerde kullanılabilecek “Eğlence, Güvenlik Sistemleri , Kontrol sistemleri , Konfor, Beslenme, Gıda Tüketim Depolama ve Hazırlama ” konularında insan hayatını kolaylaştırıcı, ve inovatif nitelikte akıllı cihaz/eşya tasarımlarının tümü bu kategoride değerlendirilecektir.

Tasarım önerisi ile birlikte mutlaka kullanıcı deneyiminin de paftalar içerisinde sunulması beklenmektedir. Dijital uygulamalar aracılığı ile kullanılabilecek tasarım önerilerinde uygulama ara yüz tasarımının da tasarlanması beklenmektedir. Tasarımın mevcut teknolojiler dahilinde üretilebilir olması beklenmektedir. Animasyon ve prototip (var ise) değerlendirme için kabul edilmektedir.

4. Konsept 2016 : Evcil Hayvan Ürünleri Kategorisi

Konsept 2016 Kategorisinde bu yılın teması “Evcil Hayvan Ürünleri” olarak belirlenmiştir. Kategori kapsamında iç veya dış mekan kullanımına uygun, evcil hayvanların (kedi, köpek, kuş, hamster, vb.) Beslenme, Taşınma ve Tuvalet ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi tasarım önerileri beklenmektedir. Elektronik tasarım önerileri de kategori kapsamında kabul edilmektedir.

Tasarımın mevcut teknolojiler dahilinde üretilebilir olması beklenmektedir. Tasarım önerisinde ana malzeme metal yada plastik olma şartı ile farklı türde yan malzemeler de kullanılabilir.

Tasma, oyuncak vb. gibi yukarıda belirtilen ürün grupları ( beslenme, taşıma, tuvalet) haricindeki tasarım önerileri bu kategori kapsamında kabul edilmeyecektir.

5- TAKVİM

Duyuru Tarihi : 8 Ocak 2016
Son Başvuru Tarihi : 22 Nisan 2016
Seçici Kurul Toplantısı : 30 Nisan 2016
Ödül Töreni : 3 Haziran 2016

*Tarihlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde güncel tarihler web sitesi üzerinden ilan edilecektir.
*Yarışma sonuçları seçici kurul tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde www.tasarim.immib.org.tr adresinden ilan edilecektir.

6- ÖDÜLLER

Her kategoride profesyonel ve öğrenci alt kategorilerinde ilk 3 dereceye giren proje sahibi tasarımcılar ödüllendirilecektir. Ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu projeleri Mansiyon ile ödüllendirebilir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulmadığı taktirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.

Profesyonel Kategorisi

• 1.’lik ödülü : 15.000 TL
• 2.’lik ödülü : 10.000 TL
• 3.’lük ödülü : 7.000 TL
• Mansiyon : 4.000 TL

Profesyonel Kategoride birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İMMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir. (Birincilerin gidemediği durumlarda ikinci ve üçüncü yarışmacılar götürülebilecektir.)

Öğrenci Kategorisi

• 1.’lik ödülü : 7.000 TL
• 2.’lik ödülü : 5.000 TL
• 3.’lük ödülü : 3.000 TL
Mansiyon : 2.000 TL

Öğrenci Kategorisinde birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup temsilcisi olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İMMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir. (Birincilerin gidemediği durumlarda ikinci ve üçüncü yarışmacılar götürülebilecektir.)

* Para ödülleri derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 1 ay içerisinde taraflara ödenecektir.

**Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.

Uluslararası Yarışmalara Katılım Ödülü (YENİ)

Yarışmamızda dereceye giren tasarımcıların 15 Haziran 2017 tarihine kadar ödüllü projeleri ile katıldıkları “Uluslararası Tasarım Ödüllerinin” katılım masrafları, ödeme belgelerinin Birliğimize ibrazına istinaden 500 Euro’ya kadar desteklenecektir. Yarışmanın kazanılması durumunda Ödül Töreni’ne katılım için 1000 Euro’ya kadar konaklama, ulaşım ve vize masrafları Birliğimizce karşılanacaktır. Detaylar bilgi için yarışma sekreteryasına başvurulması gerekmektedir.

Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü

2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamıza ayrılacak kontenjana istinaden yarışmamızda derece giren tasarımcılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) kaynaklarından karşılanacaktır. Anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci T. C. Ekonomi Bakanlığıdır.

*Kontenjanların dağılımında derece sıralaması esas alınmakta olup, kontenjan dağılımını belirlemede nihai kararı verecek merci İMMİB Genel Sekreterliğidir.

**Seçilecek katılımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir.

***Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen katılımcıların niyetlerini belirten bir yazı ile ödül töreni bitiminden en geç 2 ay içerisinde Genel Sekreterliğimize başvurmaları gerekmektedir.

****Burstan faydalanacak öğrencilerden, İMMİB tarafından belirlenecek konulara ilişkin sunum veya rapor talep edilebilecektir.

Tasarım Tescili Ödülü (YENİ)

Öğrenci kategorilerinde dereceye giren tasarımcıların ödül kazandıkları projelerinin tescil, faydalı model veya patent masrafları, ilgili ödeme belgelerinin Birliğimize ibrazına istinaden 1000TL’ye kadar desteklenecektir. Detaylar bilgi için yarışma sekreteryasına başvurulması gerekmektedir. (Profesyonel kategorisi için söz konusu ödül geçerli değildir.)

Üniversite Özel Ödülü

Yarışmayı kazanan öğrencilerin aldıkları dereceler ve üniversitelerin yarışmaya katılan öğrenci sayıları baz alınarak yapılan puanlama neticesinde , toplamda en çok puanı alan üniversiteye “10.000 TL Değerinde Yerli Üretim Donanım Malzemesi” verilecektir.

7- KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Katılımcılar her bir kategoride bireysel veya grup üyesi en fazla 1 proje ile katılabilirler. (Bir katılımcı en fazla 4 kategoride 1’er eserle, yani toplamda 4 eserle katılabilir)

3. Katılımcılar aynı proje ile birden fazla kategoride katılım gösteremezler.

4. Grup katılımları en fazla 4 kişiden oluşabilir.

5. Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, 01 Ocak 2014 tarihinden önce düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması ve İMMİB’ in geçmiş yıllarda düzenlediği endüstriyel tasarım yarışmalarında yer almamış olması şartları aranmaktadır.

6. Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.

7. İMMİB personeli yarışmaya hiç bir kategoride katılamaz. Seçici kurul asil üyeleri ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz. Seçici Kurul üyelerinin çalıştığı kurum, firma veya çalıştığı firmadan bir kişi, veya ortaklık içinde olduğu bir firma veya kişi seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz.

8. Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.

8- KATILIM FORMATI

1. Adım (Üye Kayıt) :

Yarışma katılımcılarının, tasarım.immib.org.tr adresinde yer alan “BAŞVURU VE ÜYELİK” menüsünü seçerek üyelik formunu doldurup kaydetmesi gerekmektedir. Kaydın tamamlanmasının ardından katılımcıya aktivasyon için e-posta gönderilecektir. Katılımcı gelen e-posta içerisindeki linki tıklayarak hesabını aktif hale getirebilir.
Üye olan katılımcı “Kullanıcı Adı” ve “Şifresi” ile sisteme giriş yaparak üyelik profilini yeniden düzenleyebilir. Bu aşamadan sonra yarışmaya katılmak için üyelik profilinin en altında bulunan “İMMİB ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARINA KATILACAĞIM” seçeneğini işaretlemek gerekmektedir.

Önemli: Yoğunluk sebebi ile katılımcıların projelerini yüklemeye başlamadan en az bir hafta önce üyelik kayıtlarını gerçekleştirmeleri ve üyeliklerini aktif hale getirmeleri önemle tavsiye edilmektedir. Aksi durumda kayıt ve proje yükleme ile ilgili çıkabilecek problemlerden Genel Sekreterliğimiz sorumlu değildir. Başvurular yalnızca sistem üzerinden kabul edilecektir.

2. Adım (Belge Yükleme):

Katılımcıların üye kayıtlarını gerçekleştirdikten sonra oluşturdukları üyelik hesabına giriş yaparak projelerini yüklemeleri gerekmektedir. Kullanıcı üyelik kaydını gerçekleştirdikten sonra “İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarına Katılacağım” seçeneğini işaretlediğinde karşısına;

• Öğrenci veya Mezuniyet Belgesi
• Fotoğraf
yükleme alanı çıkmaktadır.

Açıklamalar

Öğrenci/Mezuniyet Belgesi: Katılımcının üniversitelerin ilgili bölümlerde eğitimini sürdürdüğünü veya mezun olduklarını kanıtlayan belge. (jpeg formatında)
Fotoğraf: Katılımcıya ait vesikalık digital fotoğraf jpeg formatında, A5 boyutlarında (dikey – 14,8 x 10,5 cm) ve 200(pix/inch) çözünürlüğünde katılımcının adı ve soyadı ile kaydedilmelidir.

3. Adım (Proje Yükleme):

2. adımda istenen belgeler eksiksiz şekilde tamamlandıktan sonra proje yükleme butonu aktif hale gelir. Proje yükleme butonuna tıklandığında sistem ara yüzü takip edilerek proje bilgileri girilir ve proje görselleri yüklenir.
Sunum Paftaları: Projenin, en fazla 4 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir.

A) Sunum paftalarında yer alması gereken asgari hususlar aşağıdaki gibidir.
1. Ürünün genel görünüşü, büyüklüğüne ilişkin bilgi (Teknik resim, kesit, perspektif, patlamış perspektif).
2. Ürünün çözdüğü problem – önerdiği yenilik (var ise)
3. Ürün kullanım senaryosu

B) Paftalara ilişkin beklenen teknik şartlar

• A3 boyutlarında (29,7cm x 42cm- yatay kullanım),
• jpeg formatında,
• 200(pix/inch) çözünürlükte,
• En fazla 3 mb büyüklüğünde olmalıdır.
• Kimlik bilgisi içermemelidir.

Proje Metinleri: Projeyi Türkçe ve İngilizce yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik, katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan en fazla 1800 karakterden oluşan ve online başvuruda proje arayüzünde bulunan kutucuğa eklenmesi gereken raporlardır. Proje raporları dışında yine proje yükleme ara yüzünde bulunan malzeme ve üretim yöntemine ilişkin kutuların doldurulması, ilaveten üretim yöntemi kutusuna tahmini maliyet bilgisinin de eklenmesi gerekmektedir.

Proje Videosu : Projeyi anlatan film veya animasyonlar isteğe bağlı olarak yüklenebilir. Yüklenen videolar değerlendirmeye olumlu etki etmektedir. (Max: 50 mb, avi, mpeg formatında)

Grup Katılımı Hakkında

Grup katılımı için tüm grup üyeleri sisteme ayrı ayrı üye olmak zorundadır. Grup projesini grup temsilcisi olarak seçilen kişi sisteme yükleyebilir. Proje Yükleme aşamasında bireysel katılım ve grup katılım olarak iki ayrı seçenek sunulmaktadır. Grup Temsilcisi grup katılımı seçerek , grup üyelerini mail adresleri vasıtası ile gruba davet eder, grup üyeleri ise site hesapları üzerinden proje ekleme menüsünden grup davetleri kabul edebilirler . (Grup davetleri mail adreslerine değil, yarışma web sitesi üzerindeki üyelik hesaplarına gelmektedir)

UYARILAR

• Katılımcı bütün proje yüklemelerini yaparken yarışma şartnamesini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ederek başvurusunu gerçekleştirebilir.
• Grup katılımlarında projeyi sadece grup lideri olarak katılımcılar arasında belirlenen bir kişi yükleyebilecektir. Diğer üyeler projeyi hesaplarına giriş yaparak görüntüleyebilecektir. Grup liderinin diğer üyeleri mail adresi aracılığı ile projeyi yüklemeden önce projeye katılmaya davet etmesi gerekmektedir.
• Katılımcılar için, sistem tarafından her bir başvuruya özel bir rumuz üretilecektir ve proje çizimlerine sistem tarafından eklenecektir.
• Yüklenen proje görsellerinde ve metinlerde yarışmacının kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
• Proje yüklenmesinin tamamlanması için sağ altta bulunan “Kaydet” tuşuna basılması gerekmektedir.
• Proje yüklemelerinin son saatlere bırakılmaması, başvuruların sisteme doğru şekilde kaydolması için önem arz etmektedir. Projeler yüklendikten sonra yüklenen paftaların açılıp açılmadığı kontrol edilmelidir. Proje yüklemeleri 17:30’dan sonra kabul edilmeyecektir.
• Projeye ilişkin maket yada prototip var ise daha sonra teslim alınmak üzere Genel Sekreterliğimiz Yarışma Sekreteryasına en geç 25 Nisan 2016 tarihinde ulaşacak şekilde teslim edilebilir.

9- SEÇİCİ KURULLAR

Seçici kurullar, dört ayrı kategori için ayrı ayrı oluşturulur ve ilgili kategori için değerlendirme yapar. Her bir ürün grubunda, profesyonel ve öğrenci kategorileri aynı seçici kurul tarafından değerlendirilir.

Seçici Kurullarımız her bir kategori başına en az beş kişiden oluşmakta ve yarıdan fazlası tasarımcı olmaktadır.

1. Metalden Mamul Açık Büfe ve Masaüstü Servis Ekipmanları ile Döküm Mutfak Eşyaları Tasarımı Kategorisi Seçici Kurul Üyeleri

• Rıdvan Mertöz – İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı
• Tahsin Öztiryaki – İDDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
• İsmail Erdoğan – İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi
• Ali Aydın Narin – Narin Mutfak Eşyaları
• Metin Sürel – Sürel Döküm
• N. Atıf Erdem – Aker Mutfak Eşyaları
• Doç. Dr. Mehmet Asatekin – Bahçeşehir Üniversitesi
• Sertaç Ersayın – ETMK Genel Başkanı
• Aykut Erol – Tasarımcı
• Nuray Işık – Tasarımcı
• Sevin Coşkun – Altera Tasarım Stüdyosu
• Dilek Akbulut – Tasarımcı
• Özgür Uşaklıgil – Tasarımcı (Yedek Üye)

2.Plastikten Mamul Düzenleyici Ürünler Kategorisi Seçici Kurul Üyeleri

• Haşim Çetin – İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
• Burak Önder – İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
• Murat Solmazer – Solmazer Mutfak Gereçleri
• Cenk Albayrak – Renga Mutfak Eşyaları
• Hasan Malkoç – Erkoç Plastik
• Hakan Karataş – Primanova
• Mustafa Hasdoğan – Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğr. Gör.
• Aslıhan Yılmaz – Tasarımcı
• Sezgin Akan – Tasarımcı
• Uğraş Akpınar – Tasarımcı
• Engin Çekceoğlu – Aselsan
• Bülent Ünal – Tasarımcı
• Şule Koç – Şule Koç Design
• Mete Mordağ – Mordag Design (Yedek Üye)

3. Akıllı Ev Teknolojileri Kategorisi

• Mehmet Kavaklıoğlu – TET Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
• Besim Oktayer – Beysad Yön. Kur Bşk.
• Burak Özaydın – Beysad Yön. Kur Bşk. Yardımcısı
• Faik Kürkçü – Prysmian Kablo
• Murat Kolbaşı – Arzum Genel Müdürü
• Korkut Avcı – Arçelik Tasarım Departman Yöneticisi
• Şebnem Yanç Demirkan – İzmir Ekonomi Üniversitesi End. Tas. Bölümü
• Fatma Korkut – ODTÜ End. Ür. Tas. Böl. Yard. Doç. Dr.
• Ersan Ener – Tasarımcı
• Ayça Kınık – Tasarımcı
• Bülent Zorlu – Tasarımcı
• Burçak Madran – Tasarımcı (Yedek Üye)

4. Konsept 2016 : Evcil Hayvan Ürünleri Kategorisi

• Murat Akyüz – İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı
• Erdinç Çolakoğlu – Apco Pet
• İbrahim Sert – Tisert Plastik
• Selçuk Çetin – Ulusal Fuarcılık/Pet İstanbul Fuarı Genel Müdürü
• Deniz Sezer – Veteriner Hekim
• Meral Olcay – Yedikule Hayvan Barınağı Gönüllü Yöneticisi- Mimar
• Yıldırım Kaymal – Kelebek Mobilya Tasarım Yöneticisi
• Mehtap Öztürk Şengül – Tasarımcı
• Pınar Azizoğlu – ETMK İstanbul Şubesi Başkanı
• Murat Arıkut – İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğr. Gör.
• Çağrı Şahin – ETMK Ankara Şubesi Başkanı
• Derya Irkdaş – Tasarımcı
• Selim Gençoğlu – Tasarımcı (Yedek Üye)
• Figen Midilli – Tasarımcı (Yedek Üye)

*İMMİB, zorunlu hallerde, seçici kurul üyeliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikler tasarim.immib.org.tr adresinde yayınlanacaktır.

10- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir;

• Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması
• İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması.
• İhracat Potansiyeli: Tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası pazarda satılabilir olması
• Estetik: Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterli olması: görsel
bütünlük, çekicilik, duygulara hitap.
• İşlevsellik: Tasarım önerisinin öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi ve kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılaması(ergonomi, kullanım kolaylığı, ürün dili).
• Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi. (gerçekçi maliyet ve üretim yöntemi bilgileri beklenmektedir)
• Güvenlik: Tasarım önerisinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması.
• Sürdürülebilirlik: Tasarım önerisinin; çevreye duyarlı olması, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olması, su, malzeme ve enerjiyi etkin kullanması(üretim ve kullanım esnasında).
• Teknik Yeterlilik : Tasarım önerisinin şartnamede belirtilen başvuru formatına uygun olması.
Eserlerin özgünlüğüne ilişkin değerlendirme hakkı Seçici Kurula aittir.

11- DİĞER HUSUSLAR

• İMMİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında alınan belgelerin asıllarını isteyebilecektir.
• İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB), yarışmaya katılan katılımcılara ait bilgi, resim ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta yayınlama, arşivleme, 3 boyutlu prototipini yaptırma ve sergileme hakkını süresiz sahip olacaktır.
• İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki Birliklere üye firmalar uygun buldukları projeleri satın alabilir. Bu nedenle İMMİB üyesi firmaların ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 1 yıl süreli bir ön alım hakkı olacaktır.
• Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar, yarışmacıya aittir.
• Katılımcılar iş bu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar.

12- TASARIM HAKLARI

• Ödül kazanan projeler dahil yarışmaya katılan tüm projelerin tasarım hakları proje sahibi tasarımcılara aittir.
• 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 554 sayılı , “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ye göre yarışmaya katılan bütün yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici niteliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hak sahibidirler. İsteyen yarışmacılar, Türk Patent Enstitüsü Hipodrom Caddesi No:115 (06330) Yenimahalle / ANKARA adresine başvurabilir.

13- YARIŞMA SEKRETARYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.
İMMİB – İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi
A Blok Kat:2 Metaller Sektörü Şubesi
Yenibosna Bahçelievler
34197
İSTANBUL
Tel: 0212 4540886
Faks: 0212 4540098
e-posta: tasarim@immib.org.tr
www.tasarim.immib.org.tr