İMMİB 2015 ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI

 

İMMİB 2015 ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI

ŞARTNAMESİ

1- ORGANİZASYON

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları sırası ile ;

• İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB),

• İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB),

• Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET),

tarafından Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği ile düzenlenmektedir.

2- AMAÇLAR

Yarışmalar;

• Metal, Plastik ve Elektrikli ürünler sektörlerinde yenilikçi fikirleri desteklemek,

• Ülkemiz ihracatçı firmalarının dünya piyasalarında rekabet gücünü artıracak, katma değeri yüksek ,özgün ve modern ürünlerin tasarlanmasına zemin hazırlamak,

• Öğrenci ve Profesyonel tasarımcılar ile sektörü buluşturmak,

• Türkiye’ de tasarım kültürünü yaygınlaştırmak ve özendirmek,

• 2023 İhracat stratejisine paralel çalışma yürütmek,

amacıyla senede bir kez gerçekleştirilmektedir.

İlki 2005 yılında düzenlenen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, 2015 yılında on birinci kez gerçekleştirilecektir.

3- KİMLER KATILABİLİR

A) Yarışma katılımı için ön şart, T.C. vatandaşı olmak veya – T.C. vatandaşı olmayan kişiler için – T.C. üniversitelerinin B fıkrasında sözü edilen ilgili bölümlerinde öğrenci yada ilgili bölümlerinden mezun olmaktır.

B) Yarışmanın profesyonel kategorisi, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümü, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi bölümleri lisans mezunları ile bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencileri veya mezunlarına veya ETMK üyelerine açıktır. (Görsel iletişim tasarımı bölümü dahildir)

C) Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri, güzel sanatlar ve mimarlık fakülteleri bölümlerine kayıtlı lisans öğrencilerine açıktır. (görsel iletişim tasarımı bölümü dahildir)

Ç) Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
• Yarışmanın grup profesyonel kategorisinde, grup üyelerinden en az bir kişinin B maddesindeki şartları sağlaması gerekmektedir. Ayrıca diğer grup üyelerinin, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri veya güzel sanatlar, mimarlık ve mühendislik fakültesi bölümleri lisans mezunu veya öğrencisi veya bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencisi veya mezunu; veya ETMK üyesi olması gerekmektedir.
• Yarışmanın grup öğrenci kategorisinde, grup üyelerinden en az bir kişinin C maddesindeki şartları sağlaması; ayrıca diğer grup üyelerinin tamamının üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri veya güzel sanatlar, mimarlık, mühendislik fakültesi bölümleri lisans öğrencisi olması gerekmektedir.

*Katılımcılar için yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

D) Yarışma başvuru tarihleri içerisinde mezun olmuş tasarımcılar yarışmamıza mezuniyetlerinden önceki bir tarihte belgelerini yükleyerek başvuruda bulunuyorsa öğrenci, mezuniyet tarihinden sonra bir tarihte başvuruda bulunuyorsa profesyonel kategoride katılım gösterebilirler.

4- KATEGORİLER

Yarışma,

• METALDEN MAMUL MUTFAK EL ALETLERİ

• PLASTİKTEN MAMUL SAKLAMA KAPLARI

• AYDINLATMA ÜRÜNLERİ

• KONSEPT 2015 : “TURKEY: DISCOVER THE POTENTIAL” TEMALI HEDİYELİK EŞYA/PROMOSYON TASARIMI

olmak üzere toplam 4 ayrı kategoride katılıma açıktır.

Her bir kategoride profesyonel ve öğrenci olmak üzere iki alt kategoride katılım gösterilebilir. Her bir alt kategori için ayrı ayrı ödüllendirme yapılacaktır.

Yarışma kategorilerinin temalarına ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır.

METALDEN MAMUL MUTFAK EL ALETLERİ KATEGORİSİ

Metalden mamul ürünler kategorisinde bu yılın teması mutfaklarda yemek hazırlık ve servis süreçlerine yönelik işleri kolaylaştıran ve hızlandıran, fonksiyonel el aleti tasarımı olarak belirlenmiştir. Ürünler elektriksiz ve fiziksel güç ile kullanılabilir olmalıdır.

Tasarımın ana malzemesi metal çeşitleri arasından seçilmelidir. (demir, çelik, alüminyum, bakır, vb…) Tasarlanan ürünlerde gerekli olduğu durumlarda plastik, cam, porselen, tekstil ve benzerleri yan malzeme olarak kullanılabilir.

İstenen ürünlere yönelik örnekler aşağıdaki gibidir.

Ürün Örnekleri:

Dilimleyiciler (cips, yumurta vb), Doğrayıcılar, Kesiciler (bıçaklar vb.), Kırıcılar (ceviz, fındık vb.), Eziciler (havan vb.), Rendeler, Süzgeçler ve Elekler, Soyacaklar, Sıkacaklar (meyve sıkacakları vb.), Karıştırıcılar (el mikserleri, çırpıcılar vb.), Öğütücüler (değirmen vb.), Açacaklar (tirbuşon, konserve açacağı vb.), Ölçü Aletleri, Süsleyiciler (pasta, kurabiye süsleme vb.), Fonksiyonel Kepçe, Maşa ve Spatulalar…

Tasarım önerisi yukarıdaki ürünler dışında piyasada var olmayan yeni bir ürün de olabilir.

Tasarımın mevcut teknolojiler dahilinde üretilebilir olması beklenmektedir. Tasarımın ambalaj ve rafta duruşuna ilişkin önerilerde başvuru içerisinde tercihe bağlı olarak sunulabilir.

Animasyon ve prototip (var ise) değerlendirme için kabul edilmektedir.

PLASTİKTEN MAMUL SAKLAMA KAPLARI KATEGORİSİ

Plastikten mamul ürünler kategorisinde bu yılın teması “Saklama Kapları” olarak belirlenmiştir. Kategori kapsamında Mutfak ve Seyahat esnasında kullanılabilecek gıda, sağlık veya kişisel bakım ürünlerini saklayan veya depo edilmesine olanak sağlayan plastik malzemeden üretilebilecek fonksiyonel ve estetik tasarım önerileri beklenmektedir. Tasarım önerisi bütün bir ürün ailesi olabileceği gibi tek bir üründen de oluşabilir.

Ürün Örnekleri:

Tahıl, Sebze, Meyve, Peynir vb. için Saklama Setleri, Ekmek Kutuları, Seyahat/İş İçin Saklama Kapları(beslenme kutuları), Sıvı Saklama Setleri, Buzdolabı veya Derin Dondurucu Kullanımı İçin Saklama Kutuları, Bebek- Çocuk için Saklama Kapları, Termoslar, Matara, Okul Beslenme Setleri, vb…

Tasarım önerisi yukarıdaki ürünler dışında piyasada var olmayan yeni bir ürün de olabilir.

Tasarımlarda gerekli olduğu durumlarda, metal, cam, porselen, tekstil ürünleri gibi diğer materyaller yan malzeme olarak kabul edilebilir

Tasarımın mevcut teknolojiler dahilinde üretilebilir olması beklenmektedir. Animasyon ve prototip (var ise) değerlendirme için kabul edilmektedir.

AYDINLATMA ÜRÜNLERİ KATEGORİSİ

Kategori kapsamında iç (ev, iş, otel, kamusal alanlar, vb..) ve dış (park, bahçe, stadyum, vb..) mekan aydınlatmaya görsellik ve işlevsellik katacak yeni ürün tasarımları beklenmektedir.

Ürün Örnekleri:

Ev ve iş yerleri içerisinde yaşam alanlarında kullanılan aydınlatma ürünleri, gece lambaları, dekoratif aydınlatmalar, mobilya içi aydınlatmalar, sinema-salon aydınlatmaları, stadyum-konser aydınlatmaları, park/bahçe ve yol aydınlatmaları, trafik aydınlatmaları, vitrin ve mağaza aydınlatmaları, vb…

2015 yılı aynı zamanda Birleşmiş Milletler ve UNESCO tarafından “Uluslararası Işık Yılı” olarak ilan edilmiş olup, aydınlatmanın tüm hayatın orijini ve kaynağı olduğundan yola çıkarak, bilim ve teknolojinin aydınlatmayla olan ilişkisindeki farkındalığın yükseltilmesi hedeflenmektedir.

www.light2015.org

KONSEPT 2015 : “TURKEY: DISCOVER THE POTENTIAL” TEMALI HEDİYELİK EŞYA/PROMOSYON TASARIMI KATEGORİSİ

Konsept 2015 Kategorisinde bu yılın teması “Turkey: Discover The Potential (Türkiye’nin yeni logosu) Temalı Hediyelik Eşya veya Promosyon Tasarımı” olarak belirlenmiştir.

Türkiye ticaret, kültür ve sanat konularında dünya çapında bir merkez olma yolunda hızla ilerlemektedir. Konsept 2015 kategorisi ile Türkiye’nin yeni logosundan ilham alınmış özgün, yenilikçi, hediyelik ve promosyon sektörüne yön verecek tasarımların ortaya çıkartılması hedeflenmektedir.

Ürün Örnekleri:

Ofis Kullanımına Yönelik Hediyelikler (Kartvizitlikler, Kalemlikler, Sümen Takımı, Saat, Vazo, Kase, Bardak Altlıkları, Kitap Ayraçları vb.), Rozetler, Çerçeveler, Kültürel Hediyelikler (Çay Kahve Setleri, Lokumluklar, Hamam Setleri, vb.), Dijital Hediyelikler, Fuarlarda dağıtılabilecek promosyon ürünler (Şemsiyeler, Kumbaralar, Anahtarlıklar, Kapı Süsleri, Magnetler, vb.)

Tasarım önerisi yukarıdaki ürünler dışında piyasada var olmayan, yeni bir ürün de olabilir.

Tasarımın mevcut teknolojiler dahilinde üretilebilir olması beklenmektedir.

Tasarım önerisinde tek bir malzeme kullanılabileceği gibi birden fazla malzeme de bir arada kullanılabilir. Tasarım önerisinin ana ve yan malzemesi İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerinin faaliyet alanlarına giren sektörlere uygun malzemeler arasından belirlenmelidir. Metal (Demir, Çelik, Paslanmaz Çelik, Alüminyum, Bakır, Altın, Gümüş vb.), Plastik Çeşitleri (PVC, Silikon, Kauçuk, PE, PP, PS, vb.), Doğal Taşlar, Değerli Taşlar.

Logonun hikayesi için : http://www.turkeydiscoverthepotential.com/

5- TAKVİM

Duyuru Tarihi : Ocak 2015

Son Başvuru Tarihi : 8 Mayıs 2015 – 17:30

Seçici Kurul Toplantısı : 16 Mayıs 2015

Ödül Töreni : 29 Haziran 2015

*Tarihlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde güncel tarihler web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

*Yarışma sonuçları seçici kurul tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde www.tasarim.immib.org.tr adresinden ilan edilecektir.

6- ÖDÜLLER

Her kategoride profesyonel ve öğrenci alt kategorilerinde ilk 3 dereceye giren proje sahibi tasarımcılar ödüllendirilecektir. Ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu projeleri Mansiyon ile ödüllendirebilir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulmadığı taktirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.

Profesyonel Kategorisi

• 1.’lik ödülü : 15.000 TL

• 2.’lik ödülü : 10.000 TL

• 3.’lük ödülü : 7.000 TL

• Mansiyon : 4.000 TL

Profesyonel Kategoride birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İMMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir. (Birincilerin gidemediği durumlarda ikinci ve üçüncü yarışmacılar götürülebilecektir.)

Öğrenci Kategorisi

• 1.’lik ödülü : 7.000 TL

• 2.’lik ödülü : 5.000 TL

• 3.’lük ödülü : 3.000 TL

Mansiyon : 2.000 TL

Öğrenci Kategorisinde birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup temsilcisi olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İMMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir. (Birincilerin gidemediği durumlarda ikinci ve üçüncü yarışmacılar götürülebilecektir.)

* Para ödülleri derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 1 ay içerisinde taraflara ödenecektir.

**Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.

Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü

2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamıza ayrılacak kontenjana istinaden katılımcı veya katılımcılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) kaynaklarından karşılanacaktır. Anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci T. C. Ekonomi Bakanlığıdır.

*Seçilecek katılımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir.

**Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen katılımcıların niyetlerini belirten bir yazı ile ödül töreni bitiminden en geç 2 ay içerisinde Genel Sekreterliğimize başvurmaları gerekmektedir.

***Burstan faydalanacak öğrencilerden, İMMİB tarafından belirlenecek konulara ilişkin sunum veya rapor talep edilebilecektir.

Üniversite Özel Ödülü

Yarışmayı kazanan öğrencilerin aldıkları dereceler ve üniversitelerin yarışmaya katılan öğrenci sayıları baz alınarak yapılan puanlama neticesinde , toplamda en çok puanı alan üniversiteye “10.000 TL Değerinde Donanım Malzemesi” verilecektir.

7- KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Katılımcılar her bir kategoride bireysel veya grup üyesi en fazla 1 proje ile katılabilirler. (Bir katılımcı en fazla 4 kategoride 1’er eserle, yani toplamda 4 eserle katılabilir)

3. Katılımcılar aynı proje ile birden fazla kategoride katılım gösteremezler.

4. Grup katılımları en fazla 4 kişiden oluşabilir.

5. Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, 01 Ocak 2014 tarihinden önce düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması ve İMMİB’ in geçmiş yıllarda düzenlediği endüstriyel tasarım yarışmalarında yer almamış olması şartları aranmaktadır.

6. Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.

7. İMMİB personeli yarışmaya hiç bir kategoride katılamaz. Seçici kurul asil üyeleri ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz. Seçici Kurul üyelerinin çalıştığı kurum, firma veya çalıştığı firmadan bir kişi, veya ortaklık içinde olduğu bir firma veya kişi seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz.

8. Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.

8- KATILIM FORMATI

1. Adım (Üye Kayıt) :

Yarışma katılımcılarının, tasarım.immib.org.tr adresinde yer alan “BAŞVURU VE ÜYELİK” menüsünü seçerek üyelik formunu doldurup kaydetmesi gerekmektedir. Kaydın tamamlanmasının ardından katılımcıya aktivasyon için e-posta gönderilecektir. Katılımcı gelen e-posta içerisindeki linki tıklayarak hesabını aktif hale getirebilir.

Üye olan katılımcı “Kullanıcı Adı” ve “Şifresi” ile sisteme giriş yaparak üyelik profilini yeniden düzenleyebilir. Bu aşamadan sonra yarışmaya katılmak için üyelik profilinin en altında bulunan “İMMİB ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARINA KATILACAĞIM” seçeneğini işaretlemek gerekmektedir.

Önemli: Yoğunluk sebebi ile katılımcıların projelerini yüklemeye başlamadan en az bir hafta önce üyelik kayıtlarını gerçekleştirmeleri ve üyeliklerini aktif hale getirmeleri önemle tavsiye edilmektedir. Aksi durumda kayıt ve proje yükleme ile ilgili çıkabilecek problemlerden Genel Sekreterliğimiz sorumlu değildir. Başvurular yalnızca sistem üzerinden kabul edilecektir.

2. Adım (Belge Yükleme):

Katılımcıların üye kayıtlarını gerçekleştirdikten sonra oluşturdukları üyelik hesabına giriş yaparak projelerini yüklemeleri gerekmektedir. Kullanıcı üyelik kaydını gerçekleştirdikten sonra “İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarına Katılacağım” seçeneğini işaretlediğinde karşısına;

• Öğrenci veya Mezuniyet Belgesi

• Fotoğraf

yükleme alanı çıkmaktadır.

Açıklamalar

Öğrenci/Mezuniyet Belgesi: Katılımcının üniversitelerin ilgili bölümlerde eğitimini sürdürdüğünü veya mezun olduklarını kanıtlayan belge. (jpeg formatında)

Fotoğraf: Katılımcıya ait vesikalık digital fotoğraf jpeg formatında, A5 boyutlarında (dikey – 14,8 x 10,5 cm) ve 200(pix/inch) çözünürlüğünde katılımcının adı ve soyadı ile kaydedilmelidir.

3. Adım (Proje Yükleme):

2. adımda istenen belgeler eksiksiz şekilde tamamlandıktan sonra proje yükleme butonu aktif hale gelir. Proje yükleme butonuna tıklandığında sistem ara yüzü takip edilerek proje bilgileri girilir ve proje görselleri yüklenir.

Sunum Paftaları: Projenin, en fazla 4 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir.

A) Sunum paftalarında yer alması gereken asgari hususlar aşağıdaki gibidir.

1. Ürünün genel görünüşü, büyüklüğüne ilişkin bilgi (Teknik resim ve kesit).

2. Ürünün çözdüğü problem – önerdiği yenilik (var ise)

3. Ürün kullanım senaryosu

B) Paftalara ilişkin beklenen teknik şartlar

• A3 boyutlarında (29,7cm x 42cm- yatay kullanım),

• jpeg formatında,

• 200(pix/inch) çözünürlükte,

• En fazla 3 mb büyüklüğünde olmalıdır.

• Kimlik bilgisi içermemelidir.

Proje Metinleri: Projeyi Türkçe ve İngilizce yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik, katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan en fazla 1800 karakterden oluşan ve online başvuruda eklenmesi gereken raporlardır.

Proje Videosu : Projeyi anlatan film veya animasyonlar isteğe bağlı olarak yüklenebilir. Yüklenen videolar değerlendirmeye olumlu etki etmektedir. (Max: 50 mb, avi, mpeg formatında)

Grup Katılımı Hakkında

Grup katılımı için tüm grup üyeleri sisteme ayrı ayrı üye olmak zorundadır. Grup projesini grup temsilcisi olarak seçilen kişi sisteme yükleyebilir. Proje Yükleme aşamasında bireysel katılım ve grup katılım olarak iki ayrı seçenek sunulmaktadır. Grup Temsilcisi grup katılımı seçerek , grup üyelerini mail adresleri vasıtası ile gruba davet eder, grup üyeleri ise site hesapları üzerinden proje ekleme menüsünden grup davetleri kabul edebilirler . (Grup davetleri mail adreslerine değil, yarışma web sitesi üzerindeki üyelik hesaplarına gelmektedir)

UYARILAR

• Katılımcı bütün proje yüklemelerini yaparken yarışma şartnamesini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ederek başvurusunu gerçekleştirebilir.

• Grup katılımlarında projeyi sadece grup lideri olarak katılımcılar arasında belirlenen bir kişi yükleyebilecektir. Diğer üyeler projeyi hesaplarına giriş yaparak görüntüleyebilecektir. Grup liderinin diğer üyeleri mail adresi aracılığı ile projeyi yüklemeden önce projeye katılmaya davet etmesi gerekmektedir.

• Katılımcılar için, sistem tarafından her bir başvuruya özel bir rumuz üretilecektir ve proje çizimlerine sistem tarafından eklenecektir.

• Yüklenen proje görsellerinde ve metinlerde yarışmacının kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

• Proje yüklenmesinin tamamlanması için sağ altta bulunan “Kaydet” tuşuna basılması gerekmektedir.

• Proje yüklemelerinin son saatlere bırakılmaması, başvuruların sisteme doğru şekilde kaydolması için önem arz etmektedir. Projeler yüklendikten sonra yüklenen paftaların açılıp açılmadığı kontrol edilmelidir. Proje yüklemeleri 17:30’dan sonra kabul edilmeyecektir.

• Projeye ilişkin maket yada prototip var ise daha sonra teslim alınmak üzere Genel Sekreterliğimiz Yarışma Sekreteryasına en geç 8 Mayıs 2015 tarihinde ulaşacak şekilde teslim edilebilir.

9- SEÇİCİ KURULLAR

Seçici kurullar, dört ayrı kategori için ayrı ayrı oluşturulur ve ilgili kategori için değerlendirme yapar. Her bir ürün grubunda, profesyonel ve öğrenci kategorileri aynı seçici kurul tarafından değerlendirilir.

Seçici Kurullarımız her bir kategori başına en az beş kişiden oluşmakta ve yarıdan fazlası tasarımcı olmaktadır.

*İMMİB, zorunlu hallerde, seçici kurul üyeliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikler tasarim.immib.org.tr adresinde yayınlanacaktır.

METALDEN MAMUL MUTFAK EL ALETLERİ KATEGORİSİ

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Sanayici Üyeler

1. İsmail Erdoğan – Hisar A.Ş. – İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi

2. Semih Şeftali – Esse Yönetim Kurulu Başkanı

3. Lütfü Küçük – İnter Mutfak Yönetim Kurulu Başkanı

4. Fatih Dinçer – Hascevher Yönetici

5. Tolga Dündar – Hürsultan Yönetici

6. Fatih Özger – OMS Metal Yönetici

Tasarımcı Üyeler

1. Adlıhan Tartan – Tartan Design

2. Alpay Er – Özyeğin Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tas. Bölüm. Bşk.

3. Dani Benreytan – Endüstriyel Tasarımcı

4. Emre Ergene – Endüstriyel Tasarımcı

5. Seyman Çay – MG Design

6. Özüm Özkan – Endüstriyel Tasarımcı

7. Sertaç Ersayın – ETMK Genel Başkanı

Yedek Üye: Emre Akçal – Premium Design

PLASTİKTEN MAMUL SAKLAMA KAPLARI KATEGORİSİ

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Sanayici Üyeler

1. Murat Akyüz – İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı

2. Haşim Çetin – İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi

3. Burak Önder – İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi

4. Beyhan Baycar – Evelin Yönetici

5. Hasan Karatemiz – Üçsan Plastik Üretim Müdürü

6. Mustafa Kır – Dünya Plastik Yönetici

7. Volkan Dede – Rositel

Tasarımcı Üyeler

1. Aysun Altındağ – Omlet İstanbul – ETMK İstanbul Şube Başkan Yrd.

2. Başak Ergin –Tasarımcı

3. Murat Armağan– Arman Tasarım

4. Judicael Cornu- Tasarımcı

5. Mete Mordağ – Mordag Design–Endüstriyel Tasarımcı

6. Orhan Irmak – Orhan Irmak Tasarım- Endüstriyel Tasarımcı

7. Tayfun Yardım – Messe Frankfurt

8. Vicki Matranga – International Houseware Show

Yedek: Enes Kar – Endüstriyel Tasarımcı

ELEKTRİKLİ KÜÇÜK ALETLER KATEGORİSİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Sanayici Üyeler

1. Mehmet Kavaklıoğlu – Pamukkale Kablo – TET Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

2. Atilla Eren – Deka Kablo – TET Yönetim Kurulu Üyesi

3. Besim Oktayer – Yönetim Kurulu Üyesi

4. Hakan Ünlü – Hakan Ünlü Mühendislik

5. Fahir Gök – AGİD Başkanı

6. Emrah Heper – Moonlight Aydınlatma

Tasarımcı Üyeler

1. Avşar Gürpınar – İstanbul Bilgi Üni.– ETMK İstanbul Şube Yazmanı

2. Bilgi Karan – Tasarımcı / HOWL

3. Casper Asmussen – Tasarımcı / HOWL

4. Ece Yalım – Tasarımcı / ARTFUL

5. Meltem Maralcan– Omlet İstanbul

6. Rengin Ünver – Aydınlatma Türk Milli Komitesi Başkanı

7. Şule Koç – Tasarımcı / Şule Koç Design

8. Tamer Nakışçı – Tasarımcı

Yedek : Sevin Coşkun – Tasarımcı / ALTERA

KONSEPT 2015 KATEGORİSİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Sanayici Üyeler

1. Tahsin Öztiryaki – Öztiryakiler A.Ş. –İDDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

2. Ayşe Sibel Sırdaş – Asma Kültür Sanat

3. Mehmet Doyran – Hakart Yönetim Kurulu Başkanı

4. Ergun Ganer – Midas/Akide Hediyelik Eşya

5. Ebru Karaçam – Armaggan Genel Müdürü

6. Hakan Gani Dönmez – 3D Dekoratif Eşya

Tasarımcı Üyeler

1. Ebru Çerezci – Tasarımcı / Hiref

2. Eray Makal – GQ Magazin – Yaratıcı Tasarım Yönetmeni

3. Hasip Özbudun – Bun Design Yönetici

4. Murat Babadağ – Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Gör.

5. Özlem Tuna – Özlem Tuna Design

6. Pınar Azizoğlu- ETMK İstanbul Şube Başkan Yardımcısı

7. Zeynep Yılmaz- BKG Tasarımcı

Yedek Üye : Hülya Çelik Pabuçcuoğlu- Sassanna

Yedek Üye : Coşkun Kırlıoğlu – İMMİB Genel Sekreter V

10- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir;

• Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması

• İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması.

• İhracat Potansiyeli: Tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası pazarda satılabilir olması

• Estetik: Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterli olması: görsel

bütünlük, çekicilik, duygulara hitap.

• İşlevsellik: Tasarım önerisinin öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi ve kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılaması(ergonomi, kullanım kolaylığı, ürün dili).

• Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi. (gerçekçi maliyet ve üretim yöntemi bilgileri beklenmektedir)

• Güvenlik: Tasarım önerisinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması.

• Sürdürülebilirlik: Tasarım önerisinin; çevreye duyarlı olması, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olması, su, malzeme ve enerjiyi etkin kullanması(üretim ve kullanım esnasında).

• Teknik Yeterlilik : Tasarım önerisinin şartnamede belirtilen başvuru formatına uygun olması.

Eserlerin özgünlüğüne ilişkin değerlendirme hakkı Seçici Kurula aittir.

11- DİĞER HUSUSLAR

• İMMİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında alınan belgelerin asıllarını isteyebilecektir.

• İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB), yarışmaya katılan katılımcılara ait bilgi, resim ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta yayınlama, arşivleme, 3 boyutlu prototipini yaptırma ve sergileme hakkını süresiz sahip olacaktır.

• İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki Birliklere üye firmalar uygun buldukları projeleri satın alabilir. Bu nedenle İMMİB üyesi firmaların ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 1 yıl süreli bir ön alım hakkı olacaktır.

• Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar, yarışmacıya aittir.

• Katılımcılar iş bu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar.

12- TASARIM HAKLARI

• Ödül kazanan projeler dahil yarışmaya katılan tüm projelerin tasarım hakları proje sahibi tasarımcılara aittir.

• 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 554 sayılı , “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ye göre yarışmaya katılan bütün yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici niteliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hak sahibidirler. İsteyen yarışmacılar, Türk Patent Enstitüsü Hipodrom Caddesi No:115 (06330) Yenimahalle / ANKARA adresine başvurabilir.

13- YARIŞMA SEKRETARYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.

İMMİB – İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi

A Blok Kat:2 Metaller Setkörü Şubesi

Yenibosna Bahçelievler

34197

İSTANBUL

Tel: 0212 4540886

Faks: 0212 4540098

e-posta: tasarim@immib.org.tr

www.tasarim.immib.org.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.