İMECE Vakti Genç Arabulucular Eğitimi

İMECE Vakti Genç Arabulucular Eğitimi

Genç Arabulucu programı, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin hazırladığı İMECE programı kapsamında yürütülen sosyal uyum etkinliklerinden biridir. Bu etkinlik, Türkiye’de bulunan Türkiyeli ve mülteci gençlerin arabuluculuk becerileri üzerinden kapasitelerini ve liderlik becerilerini geliştirebildikleri bir eğitimdir.

Program kapsamında uygulanacak eğitim 27-30 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşecektir. Eğitim, uyuşmazlık çözümü alanında uzman eğitmenlerin deneyim ve bilgilerine dayanılarak yürütülecektir.

Belirtilen tarihler arasında gerçekleşecek eğitim programı kapsamında, 18-30 yaş arası Türkiyeli ve mülteci gençlere uyuşmazlık çözümü perspektifinden arabuluculuk eğitimleri verilecektir. 4 gün sürecek bu eğitim programının ardından eğitim alan gençlerin bu eğitimi yaygınlaştırması beklenmektedir. Bu doğrultuda öncelikle programa katılan mülteci ve Türkiyeli gençlerin kendi aralarındaki sosyal uyumlarının güçlendirilmesi, sonrasında ise aldıkları arabuluculuk becerilerini bulundukları kurumlarda/topluluklarda kullanarak toplumsal uyuşmazlıkların barışçıl çözümünün desteklenmesi ve sosyal entegrasyonun arttırılması amaçlanmaktadır.