I’m learning and İmproving (Öğreniyorum, gelişiyorum.)

ETWİNNİNG projemiz öğreniyorum gelişiyorum .Öğrencilerimizin yaşadıkları ortamlarla ilgili bilinçlenmesini, bilgilenmesini, yaşadıkları alanların gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamaya yöneliktir. Bu amaçla, Okulumuzda, evimizde olmak üzere güvenli ve sağlıklı bir hayatın gerekliliklerine ulaşmayı esas almaktadır.