ILO-Genç İstihdamı Video Yarışması

Uluslararası Çalışma Örgütü Gençlik İstihdam Video Yarışması başlattı:. Gençlik işgücü göçü “riskleri minimize, yararları Orak” Yarışma hareket faaliyetleri ve genç göçmenler için fırsatları teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 18 yaş arası herkes, iyi tanıtmak için çalışma genç göçmenler için iş yarışma katılmak ve bir video göndermek için davet edilir. Katılımcılar bu genç göçmenlerin hayatında bir fark yaratmak için ne yaptığını gösteren, 5 dakika uzunluğunda, bir video yapmak için en fazla olacaktır. birinde değildir Videolar ILO (İngilizce, Fransızca veya İspanyolca) üç çalışma dilinden, ILO’nun çalışma dillerinden birinde alt içermelidir. Videolar Youtube ve ILO’nun da Gençlik İstihdam ve Göç Bilgi Yönetimi Tesis gönderilen linke yüklenmelidir Gençlik İstihdam Programı:. Temmuz 22, 2013 tarafından ilogeneva@gmail.com genç göçmenler için insana yakışır iş teşvik faaliyetlerinin en iyi sonuçları gösteren video seçilecektir. kazanan kutlamaları sırasında bir panel kendi girişimi sunmaya davet edilecektir . New York, 12 Ekim 2013 yılında Uluslararası Gençlik Günü . organizatör tüm seyahat masraflarını karşılayacaktır daha fazla bilgi edinin: http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/WCMS_216889/lang–en/index . htm