İLKOKULLAR ARASI “29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI” OKUL PANOSU TASARIM YARIŞMASI

OKUL PANOSU TASARIM
OKUL PANOSU TASARIM

OSMANİYE BELEDİYESİ
İLKOKULLAR ARASI “29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI” TEMALI OKUL PANOSU TASARIM YARIŞMASI

KONU: “29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI”

AMACI: Kuruluşunun 99. yılı vesilesi ile cumhuriyetimize ve cumhuriyetimizin mimarı Mustafa Kemal ATATÜRK’e, tüm kahramanlarımıza ve şehitlerimize duyulan sevgi, saygı ve minnettarlığı, görseller ve yazılı materyaller kullanılarak, her okulun veya sınıfların kendi panoları aracılığı ile ifade edebilmesini sağlamak.

KAPSAMI: Osmaniye il merkezinde bulunan tüm resmi/özel, ilkokullar.

İÇERİK: Panolar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ile ilgili duygu ve düşünceleri ifade etmelidir.

KATILIM KOŞULLARI:

Başvurular okul veya sınıf bazında yapılabilecektir. Bir okuldan birden fazla sınıf yarışmaya katılabilir. (Örn. X Okulundan 1-A sınıfı, 3-E sınıfı gibi) Başvuru formalarında okul idaresinin de imzası olması gerekmektedir.
Panoların sınıfta olma gibi bir zorunluluğu yoktur. Okulun herhangi bir köşesi, koridoru seçilerek de pano tasarımı yapılabilir.
Verilen konu dışında farklı konu ve alanlarda düzenlenmiş panolar dikkate alınmayacaktır.
Panolarda kullanılan yazılı metinlerin yazım ve noktalamasında TDK İmla Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınır. Yazılar dil ve anlatım açısından açık, anlaşılır ve sanatsal ölçütlere uygun olmalıdır.
Hazırlanan panolarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığına, Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçlarına uygun olmayan hiçbir ifade ve materyal bulunmamalıdır.
Görsel malzemeler kullanılarak hazırlanacak tasarımlarda renkli fon kartonları, renkli kalemler vb. kullanılabilir.
Panoların tasarımları özgün olmalıdır. Daha önceki yıllardan hazırlanmış panolar olmaması gerekmektedir.
Başvurular ilan ekinde bulunan katılım formu doldurularak, tasarlanan panonun 1 adet fotoğrafı ile birlikte RAR dosyası haline getirilerek osmbldkultur@gmail.com adresine, en geç 21 Ekim 2022 Cuma gününe kadar gönderilecektir. Elden teslim etmek isteyenler ise başvuru formu ile birlikte bir USB bellek yardımıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne getirebileceklerdir.
Dereceye giren sınıfların panoları seçici kurul tarafından okul ziyareti yapılarak kontrol edilecektir.
Yarışmanın sonuçları Osmaniye Belediyesi resmi web sitesinde ve/veya sosyal medya hesaplarında açıklanacaktır.
Okullar tasarımını yaptıkları panoların tümüyle kendilerine ait olduğunu kabul eder.
Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
Yarışma sonucu ortaya çıkan katılımcı eserlerinin telif hakkı Osmaniye Belediyesi’ne aittir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

Amaca uygunluk ve ilgili değerleri ifade etmesi
Panodaki yaratıcılık ve özgünlük (kullanılan teknikler)
Yazılı metinlerin konuya uygunluğu
Görselliğin panoya dağılımı (kompozisyon)
Panoda kullanılan tekniklerin okul kademesine uygunluğu
SEÇİCİ KURUL:

Nail Dayanç (Tasarım ve Beceri Merkezi Müdürü)
Filiz Tıraş (OBEM Resim ve Tasarım Öğretmeni)
Handenur Bakır ((OBEM Resim ve Tasarım Öğretmeni)
SON BAŞVURU: 21 Ekim 2022 Cuma Günü, 17:00

ÖDÜL: Dereceye giren sınıfa veya okula

000 TL Hediye Kitap-Kırtasiye Hediye Çeki
000 TL Hediye Kitap-Kırtasiye Hediye Çeki
000 TL Hediye Kitap-Kırtasiye Hediye Çeki
BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER: osmbldkultur@gmail.com – Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3.kat. Detaylı bilgi ve iletişim . 0 328 814 31 22 www.osmaniye-bld.gov.tr