İlkokullar 3-4 üncü sınıf öğrencilerine yönelik “Hayalimdeki Çocuk Parkı” Resim Yarışması

100. YIL İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ “HAYALİMDEKİ ÇOCUK PARKI” KONULU ÖDÜLLÜ RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Amacı – Konusu
MADDE-1 (l)Resmi İlkokullar 3-4 üncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen “Hayalimdeki Çocuk Parkı” konulu ödüllü resim yarışmasıyla, öğrencileri kendi istek ve ihtiyaçları hakkında düşünmeye sevk etmek; düşünceleri doğrultusunda hayal kurabilme ve hayallerini resim yoluyla ifade etmelerini sağlamak amaçlanmıştır.

Yarışmaya Katılım
MADDE-2 (l)Yanşmaya Türkiye Geneli Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilkokulların 3-4 üncü sınıf öğrencileri katılabilir.

Yarışma Esasları
MADDE-3 (1) Yarışma esasları aşağıdaki gibidir.

a) Yarışma; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel araçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata aykırılık teşkil etmeyecek şekilde planlanmıştır.

b) Yarışmada kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamım veya tanıtımım ön plana çıkaracak ifade ve öğeler bulunmamaktadır.

c) Yarışmaya katılım ücretsiz olup gönüllülük esastır. Katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

d) Yarışmanın hiçbir ticari amacı yoktur ve yarışmaya katılan eserler ticari amaç için kullanılamaz.

e) Kişisel bilgiler açık rıza onayında belirtilen hususların dışında kullanılmayacak, 3.kişilerle paylaşılmayacak ve etkinlik bitiminde resen silinecektir.

f) Engelli bireylerin etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalar sağlayıcı tedbirlerin paydaşlarımızla beraber alınması esastır.

Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranan Şartlar

MADDE-4 (1) Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Yarışmaya gönderilecek resimlerde resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir.

b) Resimlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yaym organında yer almamış olması gerekir.

c) Resimler paspartulu ve mukavva karton arasında gönderilir.

ç) Resmin herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resimler yer alamaz.

d) Her yarışmacı, yarışmaya yalmzca bir resim ile katılabilir.

e) Yarışmaya gönderilecek resimlerin ön yüzüne öğrenci veya okulun ilgili kişisel bilgileri yazılamaz. Ayrıca resimlerin arka sayfası, bilgi notu işlemi dışında kullanılamaz.

f) Yarışmaya gönderilecek resimler, 35*50 ebatlarındaki (boyut) resim kâğıtlarına yapılır.

g) Yarışmaya gönderilen resmin arka sayfası SOL ÜST KÖŞESİNE öğrencinin Adı-Soyadı,
T.C Kimlik numarası ve okulunun bilgilerini içeren bilgi notu yazılır.

h) Yarışmaya katılacak eser sahiplerinin velileri – Danışman Öğretmenleri tarafından Ek-1 Veli izin dilekçesiEk-2 Sosyal Medya veli izin belgesi Ek-3 Açık rıza onayı, Ek-4 Aydınlatma Metni İmzalanarak eser ile birlikte yarışma düzenleyicisi okul müdürlüğüne yarışma takviminde belirtilen tarihler arasında gönderilecektir.

ı) Yıpranmış, ıslanmış, buruşmuş, yırtılmış eserler değerlendirmeye alınmayacaktır/”.

Telif Hakları
MADDE-6 (1) 100. Yıl İlkokulu Müdürlüğü yarışmaya katılan resimleri muvafakat belgeleri Ek-1 ve Ek-2 almak kaydıyla sergilemeye değer bulunan eserleri okulda fiziki olarak sergileme, sanal sergi oluşturarak okul WEB Sitesi ve sosyal hesaplarda yayınlanma hakkına sahiptir. İzni olmayan resimler kullanılmayacaktır. Telif hakkı başvuru sahibine aittir.

Yarışma Takvimi
MADDE-7 (1) Yarışma takvimi aşağıdaki çizelgedeki gibidir.

1-Yarışma duyurusu Yarışma ilan edildiği tarihten itibaren başlar.
2-Yarışmaya katılan öğrencilerin eseri ve yarışma eklerini yarışma düzenleyici okul müdürlüğü adresine gönderecekleri son tarih 13/01/2023
3-Dereceye giren eserlerin belirlenmesi ve ilanı 20/01/2023
4-Sonuçlara itiraz ve değerlendirme 23/01/2023-30/01/2023
5-Kesin sonuçların ilam ve ödüllendirme 31/01/2023-17/02/2023

Eserlerin Değerlendirmesi

MADDE-8 (l)Eserlerin değerlendirilmesi 100 (yüz) puan üzerinden aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır.
Konuya Hakimiyet / Resmin Teması 30 PUAN
Yaratıcılık/ Özgünlük 30 PUAN
Teknik kullanımı ve estetik 20 PUAN
Kompozisyon 20 PUAN

(2) Değerlendirme sonrası sonuçlar yuzuncuyil55@meb.k12.tr adresinden ilan edilecektir. Eserlerin Gönderileceği Adres: Gaziosmanpaşa Mah. 123. Sk. No.23 Canik/Samsun

Bütçe / Ödüller

MADDE-10 (1)Yarışma bütçesi tahmini 1000 TL olup, toplam kesin bütçe 100. Yıl İlkokulu Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır

(2) Resim yarışmasında dereceye giren ilkokul öğrencilerine verilecek ödüller aşağıdaki şekildedir.
a) Birincilik: Q Bitz Oyun + Boya Seti+ Başarı Belgesi
b) İkincilik: Mangala Oyun + Boya seti + Başarı Belgesi
c) Üçüncülük: Boya seti + Başarı Belgesi
d) Mansiyon: Boya seti + Başarı Belgesi
(3) Ödüller 17/02/2022 tarihine kadar kazanan öğrencilerin okul müdürlüklerine ulaştırılacaktır.
(4) Ödüllerin gönderimi için kargo ücretleri v.b giderler, yarışma düzenleyicisi tarafından karşılanacaktır.

Yarışma keleri için okul ile iletişim kurunuz.