İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MUYU RESİM YARIŞMASI

resim yarışması
ilkokul ve ortaokul öğrencileri resim yarışması

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK
“KÜLTÜRLERİN BULUŞMA NOKTASI TÜRKİYE” KONULU
MUYU RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

BİLGİLENDİRME

Göç; dini, ekonomik, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir yerden başka bir yere yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir. Göçmen ise bir ülkeden başka bir ülkeye yerleşmek amacıyla göç eden kişidir.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafya eski çağlardan beri önemli göç rotaları üzerinde yer almaktadır. Bulunduğu konum gereği Türkiye, istisnai olarak hem göç alan hem göç veren hem de göçmenler için transit bir güzergah olarak kullanılan “çok boyutlu bir göç ülkesi”dir. Günümüzde sadece ticaret, sağlık seyahat, öğrenim vb. geçici sebeplerle değil, yerleşme amacıyla 192 farklı uyruktan, bir milyonu aşkın yabancı Türkiye’de ikamet etmektedir. İkamet sahiplerinin yanı sıra Suriye’de ki insani krizden kaçarak ülkemize sığınan 3,5 milyonun üzerindeki Suriyeli yabancı geçici koruma statüsü altında ülkemizde hayatlarına devam etmektedir.

1. YARIŞMANIN AMACI

Bu yıl beşincisini gerçekleştireceğimiz ve gelenekselleşen yarışmamızın amacı; ülkemizin kültürel zenginliğine vurgu yapmaktadır. Ülkemizde, Güney Amerika’nın en büyük ülkesi Brezilya’dan Dünya’nın en küçük ülkesi Vatikan’a güney sınır komşusu Suriye’den kuzeydoğu sınır komşusu Gürcistan’a kadar dünyanın farklı noktalarından, yakın ve uzak coğrafyalardan gelen 192 farklı milletten yabancının barış ve huzur içerisinde yaşadığını tüm insanlarla paylaşmaktır.

2. YARIŞMANIN KONUSU

“Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye” başlıklı 5. Muyu resim yarışmasının konusunu “kültürel zenginlik, farklılık, uyum, sevgi, hoşgörü ve merhamet” oluşturmaktadır. Bu konuları çocukların tertemiz ellerinden çıkan renkleriyle yorumlamalarını bekliyoruz.

HEDEF KİTLE
Türkiye genelindeki (Geçici Barınma Merkezlerinde ikamet eden göçmen misafirlerimiz de dahil olmak üzere) resmi ve özel tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri. Yarışma; ilkokul ve ortaokul kategorilerinde ayrı ayrı değerlendirilecektir.

3. KATILIM ŞARTLARI

a) Yarışmaya Katılım Ücretsizdir.

b) Yarışmamıza Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden isteyen herkes katılabilir.

c) Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

d) Çocuklar birer eserle yarışmaya katılacaklardır.

e) 35x50cm beyaz resim kağıdı kullanılacaktır.

f) Teknik olarak herhangi bir kısıtlama yoktur (Serbest teknik).

g) Eserlerin ön yüzünde herhangi bir isim ya da imza vb. olmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesine tablo-1 de yer alan etikete yer verecektir. Etiketsiz eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

h) Katılan engelli bireylerin kazanması halinde “Muyu Çocuk Dergisi” bir yıl boyunca basılan her sayı hediye olarak gönderilecektir.

i) Katılımcılar www.uyumcocuk.gov.tr/ veya https://www.goc.gov.tr/ adresinden “Katılım Formu ve Taahhütname” “Yarışma Şartnamesi” “Tablo 1 Etiket” “Veli İzin Belgesi” “Açık Rıza Onayı” belgelerine ulaşabilir. Katılımcılar formların tamamını doldurup eserle beraber gönderecektir.

j) Eserlerde paspartu veya çerçeve kullanılmadan iki mukavva arasına konularak, zarf içinde yıpranmadan gönderilecektir.

k) Zarfın üzerinde “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5.Muyu Resim Yarışması” ibaresi yer alacaktır.

l) Telif hakkı eser sahibine aittir.

m) Uygun görülen eserler, eser sahibinin izniyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce belirlenen yerlerde sergilenecektir.

n) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü gönderilen eserleri basım ve yayın organlarında eser sahibinin izniyle kullanabilir.

4. ESER DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

a) Konunun anlaşılması / En Fazla 30 Puan
b) Renk Tekniği / Çizim Tekniği / En Fazla 30 Puan
c) Şartnamede belirtilen standartlara uygunluk / En Fazla 10 Puan
d) Yaratıcılık / En Fazla 30 Puan

5. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmalar, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde yürütülecektir.
YARIŞMA TAKVİMİ VE DEĞERLENDİRME
Aşama No Yarışma Süreci Tarih
1 Yarışma Duyurusunun Yapılması ve Yarışmanın Başlaması 08.03.2021
3 Eserlerin Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne Göndermek Üzere Postaya Verileceği Son Tarih 09.04.2021
4 Jüri Değerlendirmesi 12.04.2021
5 Sonuçların Duyurulması 14.04.2021
6 Ödül Töreni Sonuçların duyurulması sırasında ilan edilecektir.

6. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Teslim edilecek eserler için adres:
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ‘MUYU RESİM YARIŞMASI 5’

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Demetevler/Yenimahalle/ ANKARA
Telefon: 0312 422 08 71
0312 422 05 38
0312 422 08 53
Yarışma ile ilgili duyuruların takip edileceği web adresleri:
www.goc.gov.tr / www.uyumcocuk.gov.tr

7. ÖDÜL TÖRENİ VE ÖDÜLLER

Yarışmaya katılanlar arasından en iyi 5 eser belirlenecek (5 ilkokul, 5 ortaokul kategorisinden) ve kazananlar listesi ilan edilecektir.

Kazanan ilkokul öğrencilerine
● Bisiklet + Muyu Hediye çantası (Boyama ve Hikaye Kitabı, Boyama Kalemleri, Kalemlik, Resim Defteri) + Katılım Belgesi

Kazanan Ortaokul öğrencilerine
● Tablet Bilgisayar + Muyu Hediye çantası (Boyama ve Hikaye Kitabı, Boyama Kalemleri, Kalemlik, Resim Defteri) + Katılım Belgesi

Ödül töreni KOVİD-19 Salgını nedeniyle online olarak yapılacak olup, şartların değişmesi halinde Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşülerek yeniden değerlendirilebilir. Ayrıntılar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından daha sonra ilan edilecektir. Etkinlik için ayrılan 50 bin TL’lik bütçe, öz kaynaklarımız tarafından karşılanacaktır.

8. YASAL HAKLAR

Yarışmaya katılan tüm öğrenciler Yarışma Şartnamesinde yer alan şartları kabul edilmiş sayılırlar. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün gerekli görmesi halinde eser sahibinin izniyle yarışmaya ait görselleri afiş, broşür ve kitap halinde yayınlayabilecektir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı izin ve onayı ile yarışma hakkında her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
( Not: 2020 yılı için planlanan bu resim yarışması, pandemi şartlarından ötürü 2021 yılına ertelenmişti. 2020 yılında erteleme tarihine kadar şartnamede belirtilen adrese ulaşan eserler, fikre ve emeğe duyduğumuz sonsuz saygı çerçevesinde bu sene (2021) için değerlendirmeye alınacaktır.)

9. DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

a) İbnisina YILDIZ Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Tasarımcı / Kreatif Danışman
b) Sevgi KORKMAZ Görsel Sanatlar Öğretmeni
c) Arzu ÇALIŞKAN SARI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Psikolog

10. TEKNİK DESTEK İLETİŞİM BİLGİLERİ

0312 422 Nurgül GÜLTEKİN
0312 422 Semra YILMAZ
0312 422 05 38 Kadriye ZENGİN
0312 422 08 53 İbnisina YILDIZ

5. MUYU RESİM YARIŞMASI KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME

ÖĞRENCİNİN:
Adı ve Soyadı
Sınıfı
OKULUN:
Adı
Adresi
İli İlçesi
Telefon E-posta
ESERİN:
Adı

Yarışmaya göndermiş olduğum “eserin” bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül vb, kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini, eserimin Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim……. /…../2021

Ad-Soyad – İmza

Öğrenci Velisinin

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Velisinin (KİŞİNİN AÇIK RIZASI İLE)
Adı Soyadı :
Ev Telefonu :
Gsm Telefonu :
Adres :
E-posta :

Tablo 1 Etiket
(Etiket Doldurularak Gönderilecek Eserin Arka Yüzünün Sol Alt Köşesine Yapıştırılacak)

İL / İLÇE
Eserin Adı
Öğrencinin:
Adı ve Soyadı
Sınıfı / Cinsiyeti
Okulun:
Adı
Adresi
Telefonu

AYDINLATMA METNİ

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, katılımcılar tarafından, velilerinin onayı ve/veya öğretmenlerinin bilgisi kapsamında, gönüllü olarak sunulan kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “veri sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup, yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamayacaktır.
Yurt içinde ve yurt dışında hizmet aldığı 3.kişilere hukuki düzenlemelere uygun şekilde yapılacak aktarımlar dışında, bu verileri satmayacak, kiralamayacak ve/veya hiçbir şekilde kullandırmayacaktır. Göç İdaresi Genel Mdüürlüğü bu verileri, yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, yarışma kapsamındaki iletişimi sağlamak, basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) edinmek ve genel olarak katılımcı profilini belirlemek gibi amaçlarla, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır. Katılımcılar ve velileri, kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinin yürürlük tarihi itibariyle, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hallerin ortadan kalkması veya kanun hükümleri kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme, yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel Verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkında sahiptir.

VELİ İZİN BELGESİ
ÖĞRENCİNİN
Adı ve Soyadı
Okulu
Sınıfı
OKULUN
Adı
Adresi
İli İlçesi
Etkinlik Türü
Tarihi
Konusu

Velisi bulunduğum ve yukarıda bilgileri verilen öğrencimin; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen etkinliğe katılmasına izin verdiğimi, gönderdiğimiz eserden telif ücreti talebimiz olmayacağını, eserle ilgili tüm yasal sorumluluğun bize ait olacağını kabul ve beyan ediyorum……/…../2021

Öğrenci Velisinin
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Velisinin (KİŞİNİN AÇIK RIZASI İLE)
Adı ve soyadı:
Ev Telefonu:
Cep Telefonu:
Adres:

……………………………
İMZASI

AÇIK RIZA ONAYI
ÖĞRENCİNİN
Adı ve Soyadı
Okulu
Sınıfı
OKULUN
Adı
Adresi
İli İlçesi
Etkinlik Türü
Tarihi
Konusu

Yukarıda belirtilen etkinlik çerçevesinde beyan ettiğim bilgilerin doğru olduğunu, etkinliğin açık şartnamesinde belirtilen kaideler çerçevesinde kişisel verilerimin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmasını, kayıt edilmesini, şahsıma veya velisi bulunduğum kişilere ait kişisel verilerle ilgili yaşanacak bir olumsuzlukta sorumluluğu kabul ettiğimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun belirlediği hükümler çerçevesinde onaylıyor ve açı bir şekilde kabul ediyorum……/……/2021

Öğrenci Velisinin
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Velisinin (KİŞİNİN AÇIK RIZASI İLE)
Adı ve soyadı:
Ev Telefonu:
Cep Telefonu:
Adres:

……………………………
İMZASI

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

three × 1 =