İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Arası “Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye” Resim Yarışması

İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri
İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Arası "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" Resim Yarışması

Göç; dini, ekonomik, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının
hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir yerden başka bir yere
yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir. Göçmen ise bir ülkeden
başka bir ülkeye yerleşmek amacıyla göç eden kişidir.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafya eski çağlardan beri önemli göç rotaları üzerinde yer
almaktadır. Bulunduğu konum gereği Türkiye, istisnai olarak hem göç alan hem göç
veren hem de göçmenler için transit bir güzergah olarak kullanılan “çok boyutlu bir göç
ülkesi”dir. Günümüzde sadece ticaret, sağlık seyahat, öğrenim vb. geçici sebeplerle
değil, yerleşme amacıyla 192 farklı uyruktan, bir milyonu aşkın yabancı Türkiye’de
ikamet etmektedir. İkamet sahiplerinin yanı sıra Suriye’de ki insani krizden kaçarak
ülkemize sığınan 3,5 milyonun üzerindeki Suriyeli yabancı geçici koruma statüsü altında
ülkemizde hayatlarına devam etmektedir.

YARIŞMANIN AMACI
Bu yıl beşincisini gerçekleştireceğimiz ve gelenekselleşen yarışmamızın amacı;
ülkemizin kültürel zenginliğine vurgu yapmaktadır. Ülkemizde, Güney Amerika’nın en
büyük ülkesi Brezilya’dan Dünya’nın en küçük ülkesi Vatikan’a güney sınır komşusu
Suriye’den kuzeydoğu sınır komşusu Gürcistan’a kadar dünyanın farklı noktalarından,
yakın ve uzak coğrafyalardan gelen 192 farklı milletten yabancının barış ve huzur
içerisinde yaşadığını tüm insanlarla paylaşmaktır.

YARIŞMANIN KONUSU
“Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye” başlıklı 5. Muyu resim yarışmasının
konusunu “kültürel zenginlik, farklılık, uyum, sevgi, hoşgörü ve merhamet”
oluşturmaktadır. Bu konuları çocukların tertemiz ellerinden çıkan renkleriyle
yorumlamalarını bekliyoruz.

HEDEF KİTLE
Türkiye genelindeki (Geçici Barınma Merkezlerinde ikamet eden göçmen misafirlerimiz
de dahil olmak üzere) resmi ve özel tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri. Yarışma; ilkokul
ve ortaokul kategorilerinde ayrı ayrı değerlendirilecektir.

3. KATILIM ŞARTLARI
a) Yarışmaya Katılım Ücretsizdir.
b) Yarışmamıza Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, ilkokul ve ortaokul
öğrencilerinden isteyen herkes katılabilir.
c) Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması ve herhangi bir yerde
yayınlanmamış olması gerekmektedir.
d) Çocuklar birer eserle yarışmaya katılacaklardır.
e) 35x50cm beyaz resim kağıdı kullanılacaktır.
f) Teknik olarak herhangi bir kısıtlama yoktur (Serbest teknik).
g) Eserlerin ön yüzünde herhangi bir isim ya da imza vb. olmayacak ve eserin arka
yüzünün sol alt köşesine tablo-1 de yer alan etikete yer verecektir. Etiketsiz eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
h) Katılan engelli bireylerin kazanması halinde “Muyu Çocuk Dergisi” bir yıl boyunca
basılan her sayı hediye olarak gönderilecektir.
i) Katılımcılar www.uyumcocuk.gov.tr adresinden “Katılım Formu ve
Taahhütname” “Yarışma Şartnamesi” “Tablo 1 Etiket” “Veli İzin Belgesi”
“Açık Rıza Onayı” belgelerine ulaşabilir. Katılımcılar formların tamamını doldurup
eserle beraber gönderecektir.
j) Eserlerde paspartu veya çerçeve kullanılmadan iki mukavva arasına konularak, zarf
içinde yıpranmadan gönderilecektir.
k) Zarfın üzerinde “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 5.Muyu Resim Yarışması” ibaresi yer
alacaktır.
l) Telif hakkı eser sahibine aittir.
m)Uygun görülen eserler, eser sahibinin izniyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce
belirlenen yerlerde sergilenecektir.
n) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü gönderilen eserleri basım ve yayın organlarında eser
sahibinin izniyle kullanabilir.

4. ESER DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
a) Konunun anlaşılması / En Fazla 30 Puan
b) Renk Tekniği / Çizim Tekniği / En Fazla 30 Puan
c) Şartnamede belirtilen standartlara uygunluk / En Fazla 10 Puan
d) Yaratıcılık / En Fazla 30 Puan

5. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmalar, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde yürütülecektir.
YARIŞMA TAKVİMİ VE DEĞERLENDİRME
Aşama No Yarışma Süreci Tarih
1 Yarışma Duyurusunun Yapılması ve Yarışmanın Başlaması 08.03.2021
3 Eserlerin Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne Göndermek Üzere Postaya Verileceği Son Tarih 09.04.2021
4 Jüri Değerlendirmesi 12.04.2021
5 Sonuçların Duyurulması 14.04.2021
6 Ödül Töreni Sonuçların duyurulması sırasında ilan edilecektir.

6. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Teslim edilecek eserler için adres:
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ‘MUYU RESİM YARIŞMASI 5’
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Demetevler/Yenimahalle/ ANKARA
Telefon: 0312 422 08 71
0312 422 05 38
0312 422 08 53
Yarışma ile ilgili duyuruların takip edileceği web adresleri:
www.goc.gov.tr / www.uyumcocuk.gov.tr

7. ÖDÜL TÖRENİ VE ÖDÜLLER
Yarışmaya katılanlar arasından en iyi 5 eser belirlenecek (5 ilkokul, 5 ortaokul
kategorisinden) ve kazananlar listesi ilan edilecektir.
Kazanan ilkokul öğrencilerine

● Bisiklet + Muyu Hediye çantası (Boyama ve Hikaye Kitabı, Boyama Kalemleri,
Kalemlik, Resim Defteri) + Katılım Belgesi
Kazanan Ortaokul öğrencilerine

● Tablet Bilgisayar + Muyu Hediye çantası (Boyama ve Hikaye Kitabı, Boyama
Kalemleri, Kalemlik, Resim Defteri) + Katılım Belgesi
Ödül töreni KOVİD-19 Salgını nedeniyle online olarak yapılacak olup, şartların
değişmesi halinde Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşülerek yeniden değerlendirilebilir.
Ayrıntılar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından daha sonra ilan edilecektir. Etkinlik
için ayrılan 50 bin TL’lik bütçe, öz kaynaklarımız tarafından karşılanacaktır.

8. YASAL HAKLAR
Yarışmaya katılan tüm öğrenciler Yarışma Şartnamesinde yer alan şartları kabul edilmiş
sayılırlar. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün gerekli görmesi halinde eser sahibinin
izniyle yarışmaya ait görselleri afiş, broşür ve kitap halinde yayınlayabilecektir. Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı izin ve onayı ile yarışma hakkında her
türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
( Not: 2020 yılı için planlanan bu resim yarışması, pandemi şartlarından ötürü 2021 yılına ertelenmişti.
2020 yılında erteleme tarihine kadar şartnamede belirtilen adrese ulaşan eserler, fikre ve emeğe
duyduğumuz sonsuz saygı çerçevesinde bu sene (2021) için değerlendirmeye alınacaktır.)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

20 + seventeen =