İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerine yönelik Yapay Zekâ Yarışması

ilkokul ortaokul lise öğrencileri
Yapay Zekâ Yarışması

Yapay Zekâ Yarışması MEB’e bağlı tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenmiştir.

Teknolig Ulusal Yapay Zekâ Yarışması Şartnamesi
1.Yarışmanın Konusu ve Amacı
Yapay zekâ, insanlar tarafından belirli özelliklere sahip olacak şekilde öğretilen ve bunun sonucunda insanlığa birçok alanda hizmet veren bir teknolojidir. Bu alanda yapılan çalışmalara bakıldığında yapay zekânın analiz yapabildiği, tahmin edebildiği ve kendi kendine öğrenip öğretebildiği görülmektedir.

Öğrenme ve öğretme kavramları eğitim ve öğretimin temelini oluşturmaktadır. Yapay zekâ teknolojileri sahip olduğu bu özellikler sayesinde eğitim alanında önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu yarışmanın amacı günümüzde ve geleceğimizde en önemli teknolojilerden biri olarak gösterilen yapay zekâ hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmak ve bu alanda ilgiyi artırarak öğrencileri yetkinlik kazanmaya teşvik etmektir.

2. Yarışma Tarifi
Yarışma yeri Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Becerileri Merkezi’dir. Yarışma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada takımlar değerlendirici jüri önünde projelerini sunacaktır. Proje sunumlarının değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra ikinci aşamaya geçilecektir.

İkinci aşamada takımlara fotoğraf makinesi ile çekilmiş taşıtlara ait görüntüler verilecektir. Takımların geliştirdiği yazılımlardan taşıt plakalarını tespit etmesi ve plaka üzerinde yer alan metinleri çıktı ekranına yazdırması beklenmektedir. Bu plakalarda farklı dil, renk ve yazı tipleri kullanılacaktır. Yarışma esnasında verilen süre içerisinde yarışmacılara geliştirdikleri yazılımların ne kadar doğru tespit yaptığına göre değerlendirici jüri tarafından puan verilecektir. Her iki değerlendirmenin tamamlanmasının ardından jüri ilk 3’e giren takımları belirleyip ilan edilecektir.

3. Yarışmaya Katılma Koşulları ve Genel Esaslar
3.1 Katılım Koşulları
Yarışma başvuruları 15.03.2020 tarihine kadar Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge resmi web sitesi üzerinden (http://trabzonarge.meb.gov.tr) yapılacak olup başvurular eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak takımlar şeklinde kabul edilecektir.

3.2. Genel Esaslar
a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b) Yarışmaya ülke sınırları içindeki MEB’e bağlı tüm resmi-özel okullardaki öğrenciler başvurabilir. Katılımcıların çalışmalarının dereceye girmesi durumunda katılımcılardan ayrıca öğrenim belgelerini ibraz etmeleri istenecektir. Ödülleri kanuni temsilcileri (veli/danışman öğretmen) ile birlikte verilecektir.

c) Yarışma takımları 1 danışman öğretmen ve öğrenciler (1 veya 2 kişi)’den oluşmaktadır.

d) Her yarışmacı/takım yalnızca bir çalışma ile başvuru yapabilir.

e) Yarışmanın belirlenen konusu dışındaki çalışmalar dikkate alınmayacaktır.

f) Yarışma için gönderilen uygulamanın daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ya da herhangi bir iletişim ve reklam kampanyasında kullanılmamış olması gerekmektedir.

g) Şartnamede belirtilen kurallara uygun bulunmayan çalışmalar kayıt aşamasında veya diğer aşamalarda Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan seçici kurulca değerlendirmeye alınmayacaktır. Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan seçici kurul, hiçbir suretle çalışmaların onaylanmasından ve yarışmanın diğer aşamalarında değerlendirmeye alınmayan çalışmalardan sorumlu tutulamaz.

h) Program kodlarında katılımcı ile ilgili isim, logo, tarih vb. bilgiler yer almamalıdır.

i) Her takımın yetkili kişilerinin ilgili hakeme itiraz hakkı vardır. İtirazlar sonradan yazılı olarak verilmek kaydıyla sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü olarak yapılan itirazlar en geç 24 saat içerisinde yazılı hale
getirilir. Her halükarda yazılı olmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Yapılan itirazlar hakem heyeti tarafından incelenerek 24 saat içerisinde karara bağlanır.

j) Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan seçici kurul, adil sonuçlar doğurabilmesi açısından yarışmaların objektif kriterler içerisinde gerçekleşmesi, yarışmacıların her türlü ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi, emniyet tedbirlerinin sağlanması ve yarışma şartlarının işlerlik kazanabilmesi için işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

k) Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan seçici kurul, yarışmalara başvuru sürecinin ardından gerçekleştirilecek değerlendirmeler sonucunda, yarışmalara katılmak için gerekli teknik bilgi ve becerilere sahip yeterli başvuru olmaması durumunda yarışmaları iptal etme hakkını saklı tutar.

l) Yarışmacıların, heyetlerinin ve ilgili kişilerinin yarışmalar esnasında doğan ihlalleri sonucunda oluşabilecek zararlardan Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan seçici kurul ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir.

m) Yarışma ile ilgili olarak yarışmacı, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan seçici kurul yarışma öncesi veya sonrası yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet yayınlarını kabul ve taahhüt eder. Bunun yanında, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; yarışmacı, tasarımlar, kodlar ve imal edilmiş ürünler dâhil, yarışmaya ilişkin olarak üretilen her türlü fikri mülkiyetin Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait olduğunu ve yarışmacının bunun üzerinde herhangi bir hakkı ve talebi olmadığını kabul ve beyan eder. Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm fikri mülkiyeti uygun bulduğu şekilde kamuya açıklama hakkını saklı tutar.

n) Yarışmacı, herhangi bir ürünün fikri sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi sebebiyle Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün zarara uğraması durumunda söz konusu zararlar ilgili takımdan (danışman dâhil) karşılanacaktır.

o) Yarışmaya katılma hakkı kazanan tüm takımlara Katılım Sertifikası verilecektir.

p) Yarışma için il dışından gelecek öğrencilere en az bir veli/danışman öğretmen eşlik etmesi zorunludur.

q) Konaklama hakkında Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından verilen bilgiler doğrultusunda veli/danışman öğretmen ile iletişime geçilecek, konaklama ve yol masrafları ise katılımcılara ait olacaktır.

r) Yarışma takviminde, ödül ve şartnamede mücbir sebeplerden ötürü meydana gelebilecek değişiklikler, http://trabzonarge.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi
Tarih Açıklama
15 Mart 2020 Yarışma Son Başvuru Tarihi
15 Nisan 2020 Değerlendirme Raporu Son Teslim Tarihi
30 Nisan 2020 Değerlendirme Raporu Sonuçlarına göre Finale Kalan Takımların Açıklanması
8-10 Haziran 2020 Yarışma Tarihi
11 Haziran 2020 Ödül Töreni

Detaylar için Tıklayınız

Yarışma sayfası için tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here