İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri AstroTech Uzay Öykü Yarışması

Uzay Öykü Yarışması
AstroTech Uzay Öykü Yarışması

Çözüm Eğitim Kurumları tarafından ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilere yönelik AstroTech Uzay Öykü Yarışması düzenlemektedir.

Türkiye’nin hız verdiği uzay teknolojilerinin gelişimi hakkında farkındalık oluşturmak, genç yeteneklerin yenilikçi fikirleriyle uzay ruhunu canlandırmak temel amacımızdır.

Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimizin yenilikçi düşünme becerilerini, edebî becerileri ile destekleyerek “Uzay” temalı eserler oluşturması ve ödülle taçlandırılan bu eserlerin basımı gerçekleştirilerek kütüphanelerimize kazandırılması amaçlanmaktadır.

AstroTech Uzay Öykü Yarışması Konu başlıkları:

Yarışmanın Konusu

Uzay Öykü Yarışması aşağıdaki türleri kapsamaktadır:
– Bilim Kurgu,
– Macera,
– Sosyal,
– Realist,
– Tahlil,

Katılımcılar, başvuru esnasında yukarıdaki türler kapsamında özgün, akıcı, anlaşılır bir dille,
Türkçenin zengin olanaklarını kullanarak, yazınsal duyarlık gösterir biçimde eserlerini iletmelidir.
Katılımcılara yol göstermesi bakımından tema kapsamında ele alınabilecek bazı konu başlıkları
verilmiştir. Eserler konu başlıklarından bir ya da birden fazlasını kapsayabilir veya uzay temasına
dair farklı bir konu ele alınabilir. Konu başlıklarından bazıları şunlardır:
– Uzay Seyahati
– Uzay Araştırmaları
– Uzay Gözlemleri
– Galaksilerarası Yolculuk
– Uzayda Yaşam
– Gezegenler ve Uydular
– Yıldızlar

Katılım Koşulları:

Yarışma, seçici kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları dışında Çözüm Eğitim Kurumlarında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilere açıktır.
Yarışmaya katılım bireysel olacaktır. Katılım ücretsizdir.
Katılımcıların, 18 yaş ve üzeri bir danışmanı olmalıdır. Danışman, öğrencinin velisi veya öğretmeni olabilir.
Her katılımcı yalnızca bir öykü ile yarışmaya katılabilir.
Yarışmaya başvuru yapılan eserlerin; Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A4 kâğıt ebadında, Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve 1,5 satır aralıklı, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk ve en az 5, en fazla 10 sayfa olacak şekilde PDF formatında hazırlayıp sisteme yüklenmesi beklenmektedir.
Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuruda bulunan kişi, hikâyenin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan geri alınır.
Hikâyeler şiddet, kin, nefret, ayrımcılık ifadeleri ile suç unsurları içermemeli; milli ve manevi değerlerimize ters düşmemelidir.
Yarışmaya katılan hikâyelerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Aksinin ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Ödüle aday hikâyelerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.
Yarışmaya gönderilen hikâyenin, eser sahipliği hakkı yarışmacıya ait olmak üzere; eserin çoğaltılması, sergilenmesi, incelenmesi, üzerinde araştırma yapılması gibi kullanım hakları Özel Ankara Çözüm Kolejine aittir.

Yarışmaya Başvuru Şekli:

Katılımcılar, Uzay Öykü Yarışması Şartnamesinde yer alan türlerden en az birini kapsayacak biçimde eserin türünü belirler.
Başvuru tarihinden sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. E-posta servislerinden dolayı yaşanan aksaklıklardan Ankara Çözüm Koleji sorumlu tutulamaz.

AstroTech Uzay Öykü Yarışması Ödülleri

Lise Kategorisi Ödülleri

Birinci: Drone (Quadcopter)
İkinci: Sanal Gerçeklik Gözlüğü
Üçüncü: Akıllı Bileklik
Kurgu Ödülü: Hediye Çeki
Karakter Tasarımı Ödülü: Hediye Çeki
Edebî İfade Ödülü: Hediye Çeki

Ortaokul Kategorisi Ödülleri

Birinci: Drone (Quadcopter)
İkinci: Kablosuz Kulaklık
Üçüncü: 3B Kalem
Kurgu Ödülü: Hediye Çeki
Karakter Tasarımı Ödülü: Hediye Çeki
Edebî İfade Ödülü: Hediye Çeki

İlkokul Kategorisi Ödülleri

Birinci: Drone (Quadcopter)
İkinci: Akıllı Bileklik
Üçüncü: 3B Kalem
Kurgu Ödülü: Hediye Çeki
Karakter Tasarımı Ödülü: Hediye Çeki
Edebî İfade Ödülü: Hediye Çeki

Yarışma Takvimi
Eserlerin Son Teslim Tarihi: 20.05.2022
Sonuçların Açıklanması: 06.06.2022
Ödül Töreni: 10.06.2022

YORUM YOK

Exit mobile version