ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında resim, şiir ve kompozisyon yarışması Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Öğrenci Yarışma
Öğrenci Yarışma

Keçiören Belediyesi ile Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle tüm kamu ve özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında “Keçiören” temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenleniyor. İlkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri kompozisyon, lise öğrencileri ise şiir alanlarında yeteneklerini göstererek birincilik için yarışacaklar. Yarışmanın sonunda birinciler 5, ikinciler 3, üçüncüler 2 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Keçiören Belediyesi İlkokullar için resim, ortaokullar için kompozisyon ve liseler için şiir alanlarında Keçiören temalı bir yarışma düzenlemiştir. Keçiören Belediyesi`nin düzenlediği Keçiören Temalı Ödüllü Resim, Kompozisyon ve Şiir yarışmasına katılım koşulları aşağıdaki gibidir;

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASINDA

“KEÇİÖREN” TEMALI RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Keçiören Belediye Başkanlığı ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel tüm ilkokul kurumlarından öğrencilerin katılabileceği “Keçiören” temalı resim yarışması düzenlenecektir.

Yarışmanın Amacı

Düzenlenen yarışma ile geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek olan çocuklarımızın; resim yoluyla kendilerini özgürce ifade edebilmeleri, var olan yeteneklerini ortaya çıkarmaları, yaşadıkları yeri araştırarak öğrenmeleri, o yerin tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmeleri ve idrak edebilmeleri konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

Şartnamenin Kapsamı

Bu şartname, yukarıda amacı ve teması belirtilen yarışmaya katılım şartlarını, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin yöntem ve esasları kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılım Şartları

Yarışmaya Keçiören ilçesinde bulunan, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm ilkokullardan öğrenciler katılabilecektir.
Eserler, okul müdürlüklerine elden teslim edilecektir.
Eserler herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olacaktır.
Teslim edilen eserler ödül töreninden önce hiçbir yerde paylaşılamaz ve yayımlanamaz.
Yarışmaya katılan eserlerin tüm hakkı Keçiören Belediye Başkanlığına ait olacaktır.
Yarışmaya katılan öğrenciler ve velileri tarafından bu şartnamede belirtilen tüm hususlar kabul edilmiş sayılacaktır.
Yarışmaya katılacak öğrencilerin velileri ekte yer alan ‘’Taahhütname’’yi doldurarak imzalayacaktır.

Eserlerde “Keçiören” teması işlenecektir.

Her katılımcı yarışmaya yalnızca 1 (bir) eserle katılabilecektir.
Eserler 35×50 cm boyutunda resim kâğıdına (arka yüzü kullanılmayarak) sulu boya ve pastel boya kullanılarak yapılacaktır.(Resimler iki mukavva arasında korunaklı bir şekilde gönderilecektir.)
Katılımcı öğrencinin; adı, soyadı, okulu ve sınıfı eserin arkasına yazılacaktır.
Yarışmaya Keçiören Belediyesi çalışanlarının 1. dereceden yakınları katılamaz.

Diğer Hususlar

Yarışmaya katılacak eserlerin değerlendirmeleri; seçici kurul tarafından yapılacaktır.

Yarışma ile ilgili duyurular Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlüklerince yapılacaktır.
Yarışma şartnamesi Keçiören Belediyesi resmi internet sitesinin “Duyurular” kısmında yayınlanacaktır.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen eserler iade edilmeyecektir.
Eserlerin 10 Nisan 2020 tarihine kadar okul müdürlüklerine teslim edilmiş olması gerekmektedir.
Okul müdürlükleri tarafından teslim alınan eserlerin 13 Nisan 2020 tarihinde mesai bitimine kadar Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Seçici Kurul

Prof. Dr. Bülent SALDERAY – Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Meltem KATIRANCI – Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
İlhan ERANIL – Keçiören İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Sabiha AKDEMİR – Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı
Yaşar ŞAHİNOĞLU – Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Ödüllendirme

Birinciye; 5.000 TL

İkinciye; 3.000 TL

Üçüncüye; 2.000 TL

Yarışma Takvimi

Yarışmanın takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır.

Başvuru Süresi

02 Mart 2020 -10 Nisan 2020

Okullardan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi

13 Nisan 2020

Değerlendirme

13 Nisan 2020 -17 Nisan 2020

Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması

20 Nisan 2020

Ödül Töreni

23 Nisan 2020

EK

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILAN

“KEÇİÖREN” TEMALI RESİM YARIŞMASI

TAAHHÜTNAME

Aşağıda bilgileri verilen, velisi olduğum öğrencinin Keçiören Belediye Başkanlığı ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ve teması“ Keçiören ” olarak belirlenen resim yarışması için teslim ettiği eserden telif ücreti talebimin olmayacağını, eserle ilgili tüm yasal sorumluluğun tarafıma ait olacağını ve kullanım haklarını Keçiören Belediye Başkanlığına devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir suretini yarışma metni ile birlikte gönderdiğimi beyan ve taahhüt ederim.

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

ADI – SOYADI

T.C. KİMLİK NUMARASI

OKULU

SINIFI VE OKUL NUMARASI

ADRES

VELİNİN;

ADI – SOYADI:

T.C. KİMLİK NUMARASI:

TELEFON:

İMZA:

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASINDA

“KEÇİÖREN” TEMALI KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Keçiören Belediye Başkanlığı ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel tüm ortaokul kurumlarından öğrencilerin katılabileceği “Keçiören” temalı kompozisyon yarışması düzenlenecektir.

Yarışmanın Amacı

Düzenlenen yarışma ile geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek olan çocuklarımızın; kompozisyon yoluyla kendilerini özgürce ifade edebilmeleri, var olan yeteneklerini ortaya çıkarmaları, yaşadıkları yeri araştırarak öğrenmeleri, o yerin tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmeleri ve idrak edebilmeleri konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

Şartnamenin Kapsamı

Bu şartname, yukarıda amacı ve teması belirtilen yarışmaya katılım şartlarını, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin yöntem ve esasları kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılım Şartları

Yarışmaya Keçiören ilçesinde bulunan, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm ortaokullardan öğrenciler katılabilecektir.
Her kâğıdın sol alt köşesine katılımcı öğrencinin; adı, soyadı, okulunun adı ve telefon numarası (okul ve veli telefonu ) yazılacaktır.
Eserler, okul müdürlüklerine elden teslim edilecektir.
Eserler ödül töreni tarihinden önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olacaktır.
Teslim edilen eserler ödül töreninden önce hiçbir yerde paylaşılamaz ve yayımlanamaz.
Yarışmaya katılan eserlerin tüm hakkı Keçiören Belediye Başkanlığına ait olacaktır.
Yarışmaya katılan öğrenci ve velileri bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.
Yarışmaya katılacak öğrencilerin velileri ekte yer alan ‘’Taahhütname’’yi doldurarak imzalayacaktır.

Eserlerde “Keçiören” teması işlenecektir.

Her katılımcı yarışmaya yalnızca 1 (bir) eserle katılabilecektir.
Eserler özgün, Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır.
Eserler, bilgisayarda Word formatında, A4 boyutundaki kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto, 1,5 satır aralıklı ve 1.200 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılacaktır.
Yarışmaya Keçiören Belediyesi çalışanlarının 1. dereceden yakınları katılamaz.
Diğer Hususlar

Yarışmaya katılacak eserlerin değerlendirmeleri; seçici kurul tarafından yapılacaktır.

Yarışma ile ilgili duyurular Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlüklerince yapılacaktır.
Yarışma şartnamesi Keçiören Belediyesi resmi internet sitesinin “Duyurular” kısmında yayınlanacaktır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen eserler iade edilmeyecektir.

Eserlerin 10 Nisan 2020 tarihine kadar okul müdürlüklerine teslim edilmiş olması gerekmektedir.
Okul müdürlükleri tarafından teslim alınan eserlerin 13 Nisan 2020 tarihinde mesai bitimine kadar Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Seçici Kurul

Prof. Dr. Ali YAKICI – Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Ali AKBAŞ – Şair-Yazar
İlhan ERANIL – Keçiören İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Sabiha AKDEMİR – Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı
Yaşar Şahinoğlu – Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Ödüllendirme

Birinciye; 5.000 TL

İkinciye; 3.000 TL

Üçüncüye; 2.000 TL

Yarışma Takvimi

Yarışmanın takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır.

Başvuru Süresi

02 Mart 2020 -10 Nisan 2020

Okullardan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi

13 Nisan 2020

Değerlendirme

13 Nisan 2020 -17 Nisan 2020

Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması

20 Nisan 2020

Ödül Töreni

23 Nisan 2020

EK

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILAN

“KEÇİÖREN” TEMALI KOMPOZİSYON YARIŞMASI

TAAHHÜTNAME

Aşağıda bilgileri verilen, velisi olduğum öğrencinin Keçiören Belediye Başkanlığı ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ve teması “Keçiören” olarak belirlenen kompozisyon yarışması için teslim ettiği eserden telif ücreti talebimin olmayacağını, eserle ilgili tüm yasal sorumluluğun tarafıma ait olacağını ve kullanım haklarını Keçiören Belediye Başkanlığına devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir suretini yarışma metni ile birlikte gönderdiğimi beyan ve taahhüt ederim.

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

ADI- SOYADI

T.C. KİMLİK NUMARASI

OKULU

SINIFI VE OKUL NUMARASI

ADRES

VELİNİN;

ADI – SOYADI:

T.C. KİMLİK NUMARASI:

TELEFON:

İMZA:

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI

“KEÇİÖREN” TEMALI ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Keçiören Belediye Başkanlığı ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel tüm lise kurumlarından öğrencilerin katılabileceği “Keçiören” temalı şiir yarışması düzenlenecektir.

Yarışmanın Amacı

Düzenlenen yarışma ile geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek olan gençlerimizin; şiir yoluyla kendilerini özgürce ifade edebilmeleri, var olan yeteneklerini ortaya çıkarmaları, yaşadıkları yeri araştırarak öğrenmeleri, o yerin tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmeleri ve idrak edebilmeleri konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

Şartnamenin Kapsamı

Bu şartname, yukarıda amacı ve teması belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin yöntem ve esasları kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılım Şartları

Yarışmaya Keçiören ilçesinde bulunan, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm liselerden öğrenciler katılabileceklerdir.
Her kâğıdın sol alt köşesine katılımcı öğrencinin; adı, soyadı, okulunun adı ve telefon numarası (okul ve veli telefonu ) yazılacaktır.
Eserler, okul müdürlüklerine elden teslim edilecektir.
Eserler ödül töreni tarihinden önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olacaktır.
Teslim edilen eserler ödül töreninden önce hiçbir yerde paylaşılamaz ve yayımlanamaz.
Yarışmaya katılan eserlerin tüm hakkı Keçiören Belediye Başkanlığına ait olacaktır.
Yarışmaya katılan öğrenci ve velileri bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

Eserlerde “Keçiören” teması işlenecektir.

Her katılımcı yarışmaya yalnızca 1 (bir) eserle katılabilecektir.
Eserler özgün, Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır.
Şiir en az 2, en fazla 5 kıtadan oluşacaktır.
Eserler, bilgisayarda Word formatında, A4 boyutundaki kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak yazılacaktır.
Yarışmaya katılacak öğrenciler ve 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin velileri ekte yer alan “Taahhütname’’yi doldurarak imzalayacaktır.
Yarışmaya Keçiören Belediyesi çalışanlarının 1. dereceden yakınları katılamaz.
Diğer Hususlar

Yarışmaya katılacak eserlerin değerlendirmeleri; seçici kurul tarafından yapılacaktır.
Yarışma ile ilgili duyurular Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlüklerince yapılacaktır.
Yarışma şartnamesi Keçiören Belediyesi resmi internet sitesinin “Duyurular” kısmında yayınlanacaktır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen eserler iade edilmeyecektir.
Eserlerin 10 Nisan 2020 tarihine kadar okul müdürlüklerine teslim edilmiş olması gerekmektedir.
Okul müdürlükleri tarafından teslim alınan eserlerin 13 Nisan 2020 tarihinde mesai bitimine kadar Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Seçici Kurul

Prof. Dr. Ali YAKICI – Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Ali AKBAŞ – Şair-Yazar
İlhan ERANIL – Keçiören İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Sabiha AKDEMİR – Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı
Yaşar Şahinoğlu – Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Ödüllendirme

Birinciye; 5.000 TL

İkinciye; 3.000 TL

Üçüncüye; 2.000 TL

Yarışma Takvimi

Yarışmanın takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır.

Başvuru Süresi

02 Mart 2020 -10 Nisan 2020

Okullardan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi

13 Nisan 2020

Değerlendirme

13 Nisan 2020 -17 Nisan 2020

Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması

20 Nisan 2020

Ödül Töreni

23 Nisan 2020

EK

LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILAN

“KEÇİÖREN” TEMALI ŞİİR YARIŞMASI

TAAHHÜTNAME

Keçiören Belediye Başkanlığı ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ve teması “Keçiören” olarak belirlenen şiir yarışması için teslim ettiğim eserden telif ücreti talebimin olmayacağını, eserle ilgili tüm yasal sorumluluğun tarafıma ait olacağını ve kullanım haklarını Keçiören Belediye Başkanlığına devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir suretini yarışma metni ile birlikte gönderdiğimi beyan ve taahhüt ederim.

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

ADI – SOYADI

OKULU

SINIFI VE OKUL NUMARASI

ADRES

TELEFON NO

İMZA

18 YAŞINI DOLDURMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN

Yukarıda bilgileri verilen, velisi olduğum öğrencinin Keçiören Belediye Başkanlığı ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ve teması “Keçiören” olarak belirlenen şiir yarışması için teslim ettiği eserden telif ücreti talebimin olmayacağını, eserle ilgili tüm yasal sorumluluğun tarafıma ait olacağını ve kullanım haklarını Keçiören Belediye Başkanlığına devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir suretini yarışma metni ile birlikte gönderdiğimi beyan ve taahhüt ederim.

VELİNİN;

ADI – SOYADI:

T.C. KİMLİK NUMARASI:

TELEFON:

İMZA:

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin