Ana Sayfaİlk Orta Okul Öğrenci Yarışmalarıİlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri arası “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kutuplarda Bilim” Resim...

İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri arası “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kutuplarda Bilim” Resim Yarışması

“Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kutuplarda Bilim” Resim Yarışması, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen bir resim yarışmasıdır. Yarışma, Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine açıktır.

Yarışmanın amacı, gençlerin kutuplar hakkındaki düşüncelerini görsel sanatlar aracılığıyla ifade etmelerini ve kutup bilimleri alanında farkındalık oluşturmayı sağlamaktır.

Yarışmaya katılan eserler, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren eserler, 1 Aralık Antarktika Günü’nde düzenlenecek ödül töreninde açıklanacaktır.

Yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncü olan eserleri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerde sergilenecektir. Ayrıca, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilecektir.

Yarışmanın amacı, gençlerin kutuplar hakkındaki düşüncelerini görsel sanatlar aracılığıyla ifade etmelerini ve kutup bilimleri alanında farkındalık oluşturmayı sağlamaktır. Kutuplar, dünyamızın en soğuk ve en ulaşılması zor bölgeleridir. Ancak, aynı zamanda dünyanın en hassas ve önemli ekosistemlerinden biridir. Kutuplar, iklim değişikliğinin etkilerine karşı oldukça hassastır. Bu nedenle, kutuplar hakkında farkındalık oluşturmak ve kutupların korunmasına katkı sağlamak önemlidir.

Yarışmaya katılmak isteyen tüm gençleri, bu önemli konuyu ele alan eserler üretmeye davet ediyoruz.

“CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA KUTUPLARDA BİLİM” TEMALI RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMA KONUSU:

1 Aralık 1959 tarihinde “Antarktika Antlaşması”nın imzalanmasıyla Antarktika barışa ve
bilime adanan tek kıta olmuştur. 1 Aralık günü ise bütün dünyada “Antarktika Günü” olarak
kabul edilmiştir. Ülkemiz; Güney Kutbu’nda Antarktika Kıtası’na, Kuzey Kutbu’nda ise Arktik
Okyanusu’na 2017 yılından beri düzenli olarak Ulusal Kutup Bilim Seferleri düzenlemektedir.
Aralarında lise öğrencileri de olmak üzere ülkemizden yüzlerce araştırmacı her iki kutup
bölgesinde dünyanın dünü, bugünü ve yarınına ışık tutmak üzere bilimsel araştırmalar
gerçekleştirmektedir. TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsünün hedeflerinden biri
olan kutuplar hakkındaki farkındalığın artırılması doğrultusunda ülke çapında, ödül töreni 1
Aralık Antarktika Günü’nde yapılması planlanan, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kutuplarda
Bilim” temalı Resim Yarışması düzenlenmektedir.

2. YARIŞMA AMACI:

Ülkemizden kilometrelerce uzakta bulunan, dünyanın en soğuk ve en zorlu koşullarına sahip
olan, insan yaşamına elverişli olmayan ve gezegenimizin tatlı sularının yarısından fazlasını
barındırarak devasa buzullara ev sahipliği yapan Antarktika Kıtası, Güney Kutbu’nda yer
alırken; Kuzey Kutbu’nda ise dünyanın en soğuk okyanusunun yer aldığı, yerli halkların
yaşamlarını sürdürdüğü ve günümüzde iklim değişikliğinden en çok etkilenen alanların başında gelen Arktik Bölgesi bulunur. Yarışma ile gençlerimizin her iki kutup bölgesi hakkındaki düşüncelerini görsel sanatlar aracılığıyla resmetmeleri ve böylece ülkemizde kutup bilimleri alanında geniş çapta farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Ayrıca kutuplarda bilimsel araştırmalar yapan bilim insanlarımızın çalışmalarını ve kutup bölgelerinin doğasını ve canlı yaşamını hayal ederek genç yaşta bilim ile sanatı buluşturan eserler ortaya çıkaran ve ileride bilimsel merakının peşinden giden bir neslin oluşturulması hedeflenmektedir.

3. KURALLAR VE KATILIM ŞARTLARI:

– Yarışma ulusal düzeyde düzenlenmektedir.
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu yarışmaya katılabilirler.
– Her katılımcı yarışmaya en fazla 1 (bir) adet resim ile katılabilir.
– Resimler, A3 boyutundaki resim kâğıdı / fon kartonu / canson / bristol kâğıdına; pastel
boya / sulu boya / guaj boya / akrilik boya / gazlı kalem / kara kalem tekniği ile
yapılacaktır. Bunlar haricindeki malzeme, ölçü ve tekniklerle yapılacak çalışmalar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Resimde kâğıdın tamamı doldurulmalıdır, boyanmamış geniş alanlar bırakılmamalıdır.
Ayrıca resim kâğıdının kesinlikle katlanmaması gerekmektedir. Katlanmış kâğıtlar ya
da üzerinde boyanmamış alanlar bulunan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Yarışma için gönderilen resimler “Kutup” temasına uygun olmalıdır.
– Yarışmaya gönderdiği resmin kendisine ait olmadığı hâlde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler
kural ihlali sayılır. Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, ünvan ve her
türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.
– Resimlerin üzerinde/ön yüzünde katılımcının ismi, imzası, ifadesi ya da ibaresi
bulunmamalıdır.
– Resimlerin sadece arka yüzüne öğrencinin ADI SOYADI – OKUL ADI – SINIFI –
VELİ/VASİ İLETİŞİM NUMARASI – AÇIK ADRES bilgileri yazılmalıdır. (Ya da
uygun şekilde arka alana eklenmelidir.)
– Resimler, yarışmanın ilk aşaması için sadece dijital ortamda fotoğrafları çekilmiş
şekilde https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/kutupresimyarismasi web adresine
yüklenecektir. İlk aşamada başarılı olan ve finale kalan resimlerin sahiplerine bilgi
iletilecek ve orijinal eserleri belirtilecek adrese, belirtilen tarihe kadar göndermeleri
talep edilecektir.
– Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılar
arasında, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde
ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

4. DEĞERLENDİRME VE SEÇİCİ KURUL:

– Resimler belirtilen kurallara göre çizildikten sonra; düzgün ve yüksek kalitede çekilmiş
fotoğrafları veya taratılmış hâlleri ilk değerlendirme aşaması için 20.10.2023 Cuma
günü saat 17.00’ye kadar https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/kutupresimyarismasi web
adresine yüklenecektir. Bu tarihten sonra gönderilen resimler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
– İlk aşamayı geçerek finale kalan resimlerin orijinal hâlleri “TÜBİTAK MAM Kutup
Araştırmaları Enstitüsü, Barış Mah., Dr. Zeki Acar Caddesi, No: 1, Posta Kodu:
41470, Gebze / Kocaeli” adresine gönderilecektir. (Elden veya kargo ile)
– Değerlendirme TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından
koordine edilen, konusunda uzman/kutuplarda bilimsel araştırmalarda bulunmuş Seçici
Kurul tarafından yapılacaktır.
– Değerlendirmeler sonucunda ödül alacak resimler ilkokul, ortaokul ve lise kategorileri
olarak üç farklı kategoride; birinci, ikinci ve üçüncü eserler ile 20’şer adet sergileme
eserleri olarak belirlenecektir.
– Ödül töreni 30 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihlerinde 7. Ulusal Kutup Bilimleri
Sempozyumu ve 3. Kutup Şenliği’nde gerçekleştirilecek ve dereceye giren eserler
burada sergilenecektir.

5. ÖDÜLLER:

Ödül töreninin yeri ve zamanı TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsünce belirlenecek
olup https://kare.mam.tubitak.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir. Yarışmada dereceye giren eser sahiplerine sürpriz hediyeler verilecektir. İlk aşamada yarışmaya uygun resim gönderen eser sahiplerine katılım sertifikası verilecektir.

6. YARIŞMA TAKVİMİ:

Başvuru Dönemi 25 Eylül 2023 (Saat 10.00) – 20 Ekim 2023 (Saat 17.00)
Seçici Kurul İlk Değerlendirme Dönemi 23 – 26 Ekim 2023
Finale Kalan Eserlerin Açıklanması 27 Ekim 2023
Finale Kalan Eserlerin Orijinal Hâllerinin Son Teslim Tarihi 10 Kasım 2023
Seçici Kurul Final Değerlendirmesi 13 – 17 Kasım 2023
Ödül Töreni 30 Kasım – 1 Aralık 2023

7. TELİF HAKKI:

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinleri aldığını
kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan
katılımcılar arasında, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen resimler iade edilmeyecek, baskı ve
kopyaları, bütün telif haklarıyla TÜBİTAK’a eser sahibi tarafından devredilmiş sayılacaktır.
TÜBİTAK ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan resimlerin orijinalini ve üzerinde değişiklik yapılmış hâlini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ayrıca resim, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

8. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

– BAŞVURU ADRESİ: https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/kutupresimyarismasi
– SONUÇLAR: https://kare.mam.tubitak.gov.tr/
– YARIŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ: Kpt. Sinan Yirmibeşoğlu, TÜBİTAK MAM
Kutup Araştırmaları Enstitüsü
Tel: 0262 677 22 50 / 2255 (Dahili)
e-posta: sinan.yirmibesoglu@tubitak.gov.tr
– ORİJİNAL ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES:
TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü, Barış Mah., Dr. Zeki Acar Caddesi,
No: 1, Posta Kodu: 41470, Gebze / Kocaeli

Tel: 0262 677 22 50 – TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü
Şartname ve kutuplar hakkında Türk bilim insanlarının çalışmalarıyla ilgili dokümanlara,
kaynaklara ve belgesellere TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsünün web sitesinden
(https://kare.mam.tubitak.gov.tr/) ulaşılabilir.

Yarışmaya başvuran tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.