İlkokul Ortaokul Lise ve Üniversite Öğrencileri arası Sıfır Atık Yarışması

sıfır atık

İlkokul Ortaokul Lise ve Üniversite Öğrencileri arası Sıfır Atık Yarışması
Tüm Türkiye genelinde çocuklar ve gençler vasıtasıyla ‘Sıfır Atık’ konusunda farkındalık oluşturmak. Düzenlenen yarışmayla yeni fikirlere ve projelere destek vermek.

Yarışma ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversite olmak üzere 4 ayrı düzeyde gerçekleştirilecektir.

 

ŞARTNAME

 

1 – YARIŞMANIN ADI

 

‘Sıfır Atık Yarışması’

 

 

2 – YARIŞMANIN AMACI

 

Sıfır atık projesinin tanıtımı, değerlendirilebilen atıkların ülkemiz ekonomisine katkısını, çevreye kontrolsüz bırakılan atıkların doğaya verdiği zararlara ilişkin ülke genelinde öğrencileri düşünmeye sevk etmek;  öğrencilerin çevreye ilgisini arttırmak, öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak ve farkındalığı  artırmak  yarışmanın temel amaçlarındandır.

 

 

3 – YARIŞMANIN KAPSAMI

 

3.1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde Türkiye genelinde düzenlenen yarışma ; İlkokul, Ortaokul,  Lise ve Üniversite  öğrencilerini kapsamaktadır.

 

3.2 Üniversite ve Yüksekokul (Örgün Öğretim, İkinci Öğretim ve Açık öğretim) öğrencileri yarışmaya dahildir ancak KKTC üniversiteleri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri yarışmaya dahil değildir.

 

 

4 – YARIŞMANIN KATEGORİLERİ

 İlköğretim ve lise grubu için;
Tasarlanan eserler başvuru formu ve veli izin belgesi ile birlikte okul idaresine teslim edilecek, okul idaresi tarafından ise SIFIR ATIK YARIŞMASI, Kırkkonaklar Mahallesi 329. Cad. No: 9/B, 06610 Çankaya/ANKARA adresine ulaştırılacaktır.

4.1 İlkokul 1-2 ve 3-4 üncü sınıflar yarışmada birlikte değerlendirilecektir. Bu yaş grubundaki öğrenciler sıfır atık ile ilgili resim kategorisinde yarışacaklardır.

 

4.2 Ortaokul 5-6 ve 7-8 inci sınıflar yarışmada birlikte değerlendirilecektir. Bu yaş grubundaki öğrenciler sıfır atık ile ilgili resim ya da geri dönüştürülebilen malzemelerden yapılmış 3 boyutlu proje çalışması kategorisinde yarışacaklardır.

 

4.3 Lise 9-10 ve 11-12 inci sınıflar yarışmada birlikte değerlendirilecektir. Bu yaş grubundaki öğrenciler sıfır atık ile ilgili fotoğraf, karikatür ya da geri dönüştürülebilen malzemelerden yapılmış 3 boyutlu proje kategorisinde yarışacaklardır.

 

4.4 Üniversite öğrencileri kategorisinde;  sınıf, bölüm, lisans-önlisans ayrımı bulunmamaktadır.  Üniversite öğrencileri Fotoğraf, Kısa Film, Proje (3 Boyutlu Çalışma) ve Afiş Tasarımı olmak üzere toplam 4 kategoride yarışacaklardır. Kısa Film ve Fotoğrafların yarışmaya katılım şartlarına ilişkin detaylar ise yarışma şartnamesi içerisinde yer almaktadır.

Üniversite grubu için;
Tasarlanan eserler başvuru formuyla beraber SIFIR ATIK YARIŞMASI, Kırkkonaklar
Mahallesi 329. Cad. No: 9/B, 06610 Çankaya/ANKARA adresine ulaştırılacaktır.

 

4.5 Yarışmanın genel olarak konusu sıfır atık ve değerlendirilebilen atıkların yeniden tasarlanarak farklı eserlerin ortaya konmasıdır.

 

 

 

5- YARIŞMAYA KATILMA ŞEKLİ VE YARIŞMANIN ESASLARI

 

5.1 Yarışmaya kabul edilecek eserlerin konusu, Sıfır Atık ile ilişkili olacaktır.

 

5.2 Eserlerin oluşturulma sürecinde kullanılacak teknik ve malzemeler serbesttir.

 

5.3 Öğrenciler yarışmaya bireysel katılabilecekleri gibi grup olarak da katılabilirler. Grup katılımlarında kişi sınırlaması yoktur.

 

5.4 Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz.

 

5.5 Her öğrenci ya da grup yarışmaya sadece bir eserle katılabilir.

 

5.6 Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

 

5.7 Yarışmacılar, başvuru da bulunduklarında şartnameyi imzalamış ve kabul etmiş olur.

 

5.8 Yarışmaya katılacak eserler kesinlikle yardım alınmadan yapılmalı, başka bir eserden kopya edilmemelidir.

 

5.9 Öğrencilerin velileri izin belgesini doldurmalıdır.

 

5.10 Başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.

 

5.11 Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.

 

5.12 Yarışmanın ödül sahipleri düzenlenecek olan ödül gününde kapalı zarf içerisinde açıklanacaktır. Ödül günü öncesinde herhangi bir yerde ödül almaya hak kazananlar, dereceye girenler paylaşılmayacaktır. / BU MADDE Bakanlığımız kararı doğrultusunda revize edilecektir. İstenildiği taktirde önceden de ödül alacaklar açıklanabilir / ilk 10′ kalan yarışmacıların tümü davet edilebilir.

 

5.13 Yarışma dili Türkçedir.

 

5.14 Başvuruyu yapan öğrenci aşağıda yer alan künye bilgilerini okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde yazmalı ve eseriyle birlikte sınıf öğretmenine teslim etmelidir.

 

 

 • YARIŞMACININ ADI-SOYADI / GRUBUN ADI:

 

 • YARIŞMACI VEYA GRUBUN OKULU, SINIFI:

 

 • İLİ / İLÇESİ:

 

 • ESERİN/PROJENİN ADI VE AMACI:

 

 • ESERDE KULLANILAN MALZEMELERİN LİSTESİ:

 

 • İLETİŞİM BİLGİLERİ:
 • ADRES –
 • SABİT HAT / TELEFON –
 • GSM –
 • E-POSTA –

NOT: İletişim bölümü mutlaka doldurulmalıdır. Öğrenciler ( GSM, e-posta adreslerinin olmaması vb. durumlarında ) zaruret halinde öğretmenlerinin bilgilerini de yazabilir.

 

 

6 – BAŞVURU SÜRECİ

 

6.1 Yarışmaya katılım için ilk etapta aşağıda yer alan internet sitesinden (www.sifiratikyarismasi.com) online başvuru yapılır.

 

6.2 Yarışmaya katılan öğrenciler (İlkokul, Ortaokul, Lise) yaptıkları eserleri sınıf öğretmenlerine teslim eder.

 

6.3 Sınıf öğretmenleri eserin künyesini kontrol eder, eksik bilgilerin tamamlanmasını sağlar ve okul yöneticisine teslim eder.

 

6.4 Gönderilen eserlerin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almak sınıf öğretmenlerinin ve okul yönetimlerinin sorumluluğundadır.

 

6.5 Okul yönetimi okuldaki tüm eserleri aşağıdaki adrese posta yoluyla göndermelidir. PTT Kargo karşı ödemeli olarak gönderilecek olup ödemesi Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

 

 6.6 Tüm eserler Ptt Kargo ile karşı ödemeli olarak belirtilen adresi yollanacak olup kargo adresi ; Best İletişim, Kırk konaklar Mahallesi 329. Cadde 9/B, 06610 Çankaya/Ankara ‘dır.

 

6.7 Katılımcılar taşıma sürecinde kaybolan, zamanında başvuru adresine ulaşmayan eserlerle ilgili hiçbir hak talep ve iddia edemez.

 

6.8 Eserler zarar görmeyecek bir biçimde ambalajlanıp 02.05.2019 tarihi mesai bitimine kadar üzerine “Sıfır Atık Yarışması” yazılarak posta yoluyla başvuru adresine ulaştırılmalıdır.

 

6.9 Yarışmaya katılacak fotoğraflar 02.05.2019 tarihine kadar internet adresine (www.sifiratikyarismasi.com) yüklenmelidir.

 

 

7 – YARIŞMA TAKVİM

7.1 Yarışmanın son katılım tarihi 02.05.2019’dur. Şartnamede yer alan tarih aşımı sonrasında yapılan başvuruların geçerliliği bulunmamaktadır.

 

7.2 Gerekli görülmesi halinde, yarışma başvuru süresi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uzatılabilir.

 

 

 

 

 

 8 – DEĞERLENDİRME

 

8.1 İlkokul 1 ve 2’nci sınıfların eserleri birlikte değerlendirilecektir. İlkokul 3 ve 4’üncü sınıfların eserleri birlikte değerlendirilecektir. Ortaokul 5 ve 6’ncı sınıfların eserleri birlikte değerlendirilecektir. Ortaokul 7 ve 8’inci sınıfların eserleri birlikte değerlendirilecektir. Lise 9 ve 10’uncu sınıfların eserleri birlikte değerlendirilecektir. Lise 11 ve 12’nci sınıfların eserleri birlikte değerlendirilecektir.

 

8.2 Ön değerlendirme Türkiye’nin köklü üniversitelerinin akademisyenlerinden ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üst yönetiminden,  her kategori için 5 jüri üyesi tarafından yapılacaktır.

 

8.3 Jüri değerlendirmesinde gizlilik esas alınacaktır.

 

8.4 Jürinin kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.

 

8.5 Yarışmaya Seçici Kurul Üyelerinin ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personellerinin birinci derece yakınları katılım sağlayamaz.

 

 

9 – ÖDÜLLER

 

Birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü olmak üzere her kategoride ayrı ayrı üçer ödül verilecektir. Ödüller etkinliğe teşrifleri halinde; Sayın Hanımefendi Emine ERDOĞAN, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat KURUM ile Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK tarafından 22 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenecek törenle takdim edilecektir.

 

Eser sahiplerine verilecek ödüller aşağıdaki gibidir.

 

 • İlkokul ve Ortaokul:

Birincilik Ödülü:         Dizüstü Bilgisayar ve Bisiklet

İkincilik Ödülü:           Tablet ve Bisiklet

Üçüncülük Ödülü:       Bisiklet

 

 • Lise:

Birincilik Ödülü:         5.000 TL (beş bin) değerinde hediye çeki

İkincilik Ödülü:           3.000 TL (üç bin) değerinde hediye çeki

Üçüncülük Ödülü:       2.000 TL (iki bin) değerinde hediye çeki

 

 • Üniversite:

Birinci olan öğrencilere:          15.000 TL Para Ödülü

İkinci olan öğrencilere:            10.000 TL Para Ödülü

Üçüncü olan öğrencilere:        5.000 TL Para Ödülü

 

 

9.1 Ödül miktarı, grup içerisinde yer alan öğrencilere eşit olarak paylaştırılır. Ödüle hak kazanan tüm öğrencilere ödemeler ödül törenini takip eden 60 iş günü içinde verilen banka hesap bilgilerine ödenir. Elden para ödemesi kesinlikle yapılmaz.

 

9.2 Ödüle hak kazanan grup üyelerinin ödül törenini takip eden 30 ( Otuz) işgünü içerisinde bireysel banka TR hesap numaralarını (IBAN)  yazılı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığına bildirmelidir. Verilen bilgilere ilişkin her türlü sorumluluk yarışmacılara aittir.

 

9.3 Olağanüstü bir sebeple; deprem, terör, sel v.b. gibi ödül törenine hiç bir üyesi katılamamış olan grup üyeleri hak kaybına uğramamak için, ödül töreninden itibaren 30 ( otuz ) gün içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığına müracaat ederek yarışmaya katılamama sebebini belgelemek zorundadır. Aksi halde üyelerin haklarından vazgeçmiş olduğu kabul edilir.

 

9.4 Dereceye giren öğrencilerden / gruplardan herhangi birinin bu şartname hükümlerine aykırı davrandığının tespiti halinde, ödül kazanmış olanların dereceleri iptal edilir. Bu durum diğer yarışmacıları herhangi bir şekilde etkilemez.

 

9.5 Para ödülleri üzerinde üniversiteler ya da okullar herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. Para ödülleri ve diğer ödüller tamamen öğrencilere yapılacaktır.

 

9.6 Yarışmaya katılan tüm eser sahiplerine kitap hediye edilecek olup, tüm eserler 22 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek organizasyonda sergilenecektir.

 

 

10 – TELİF VE KULLANIM HAKKI, ESERLERİN İADESİ VE GÖSTERİMİ

 

10.1 Yarışma çerçevesinde değerlendirilmek üzere sunulan eserin, eser sahipliği hakkı katılımcılara ait olmak üzere, bu eserlerin çoğaltılması, sergilenmesi, farklı iletişim araçlarında kullanılması hakkı herhangi bir bedel ödemeksizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir.

 

10.2 Yarışmaya katılan tüm eserlerin kullanım hakları, başvuru yapıldıktan itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir.

 

10.3 Ödül alan ve sergilenen eserler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından süresiz bir biçimde her türlü basılı malzemede, yayında ve benzeri mecralarda kullanılabilir. Bu eserler için herhangi bir telif hakkı ödenmeyecektir.

 

 

  11 – ÖDÜL TÖRENİ

 

Ödül töreni ve sergilemeye ilişkin detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi web sitesi (www.csb.gov.tr) ve yarışmanın resmi web sitesi (www.sifiratikyarismasi.com) adresinden duyurulacaktır.

 

 

12 – HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR

 

Şartname kapsamında doğacak hukuki uyuşmazlıklarda yürürlükteki Türk Hukuku uygulanır.

 

 

 

 

 

13 – FOTOĞRAF KATEGORİSİ ŞARTNAMESİ

 

13.1 Yarışma, sayısal (dijital) formatta düzenlenecektir. ( Renkli ya da siyah beyaz )

 

13.2 Her yarışmacı, en fazla 1 eserle yarışmaya katılabilir.

 

13.3 Bir başkasına ait olan fotoğraf ve öğrenci adına başvuranların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ödül almış olsa dahi ödülün, yarışma organizatörü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iadesi istenecektir.

 

13.4 Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

 

13.5 Küçük ışık, düzeltme ve kadraj haricinde fotoğraflarda manipülasyon  yapılmamalıdır. Kesme (yeniden çerçeveleme/crop’lama), renk, kontrast, ışık düzeltmeleri gibi küçük müdahaleler fotoğrafta yapılabilir. Ancak burada takdir tamamen jürinindir. Jüri gereğinden fazla müdahale edilmiş fotoğrafları kural ihlali sayabilir.

 

13.6 Katılımcı,  yarışma için gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

 

13.7 Yarışmaya katılım sağlayan yarışmacıların fotoğraflarının tüm hakları süre kavramı gözetmeksizin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı istediği yerde istediği oranda eseri kullanabilir, çoğaltabilir ve basımını gerçekleştirebilir.

 

13.8 Yarışmaya kabul edilecek resim, karikatür, afiş ve fotoğraflar 35 x 50 ebadında hazırlanmalıdır. Fotoğraflar 6 megapiksel çözünürlükte aşağıda belirtilen internet adresi (www.sifiratikyarismasi.com) üzerinden gönderilecektir.

 

 

14 – KISA FİLM KATEGORİSİ ŞARTNAMESİ

 

14.1 Belgesel, animasyon alanları yarışmaya dahildir. Ayrıca ödül alması ya da almaması dikkate alınmaksızın, bir başka yarışmaya katılan kısa filmler yarışmaya katılamaz.

 

14.2 Yarışmaya katılacak filmlerin süresi jenerik dahil 10 dakikayı geçmemelidir.

 

14.3 Filmler DVD ortamında iki ( 2 ) ayrı kopya olarak gönderilir.  Bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcıların uyarılması gerekmeksizin yarışma dışı bırakılır. Kopyalarda filmin künyesi mutlaka yer almalıdır ve Sıfır Atık logosu filmin başlangıç ve bitiş jeneriğinde bulunmalıdır.

 

14.4 Yarışmaya katılacak eserler DVD ortamında teslim edilmelidir.

 

14.5 Kısa filme dair 10 set fotoğrafı, (Dijital Ortamda) teslim edilecek olan DVD içerisinde yer almalıdır.

 

 14.6 Filmin senaryo ve müzik eserlerinden doğan telif hakları ve ilgili izinlerin alındığına dair belgeler kısa film ve set fotoğrafları ile birlikte teslim edilmelidir.

 

15- YARIŞMA ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 • Yarışma Sekretaryası

 

 1. Burcu Demiralp Nas
 2. Pınar ANNAK

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Eğitim Şube Müdürlüğü

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara

Telefon: 0 (312) 410 27 45/46 Santral:0312 410 27 00

Faks:    0 (312) 419 61 92

 

 

Bu şartname toplam 15 maddeden oluşmakta olup ‘Sıfır Atık Yarışması’ usul ve esaslarına yer vermektedir. Şartnamenin tüm hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına aittir. Katılımcılar yarışmaya başvuruda bulundukların da yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılırlar. Şartname yarışma organizatörü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi kontrolündedir. İlgili kurum şartnamede zaman kavramı gözetmeksizin gerekli gördüğü takdirde her türlü değişikliğe gidebilir. Katılımcılar başvuruda bulundukları yarışmanın şartnamesine uymak zorundadır. Şartnamenin tüm hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığına aittir. Ödülü iadesi istenen katılımcının durumu bir alttaki yarışmacıyı herhangi bir şekilde etkilemez. Ödülü ve sergisi boş kalır.

 

SIFIR ATIK YARIŞMA TAKVİMİ

 

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde düzenlenen  “Sıfır Atık Yarışması” takvimi aşağıda yer almaktadır.

* 20 Mart 2019 tarihinde yarışma bilgileri resmi yazı ve ekinde yer alan afiş ile okul ve üniversitelere duyurulur.

*  2 Mayıs 2019  son başvuru tarihidir.

*  5 Mayıs- 20 Mayıs 2019 arası (15 gün) değerlendirme süreci gerçekleştirilecektir.

*  22 Mayıs 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın eşi Sayın Emine ERDOĞAN, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat KURUM ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK’un programları doğrultusunda teşrifleriyle Congresium Kongre Merkezi-Ankara’da düzenlenecek Ödül Töreni ile ödüller sahiplerini bulacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin