İlkokul Öğrencileri Sağlıklı Adımlar Resim Yarışması

Resim Yarışması
Sağlıklı Adımlar Resim Yarışması

Sağlıklı Adımlar resim yarışması, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
ile Nestlé Türkiye iş birliğinde yürütülen Sağlıklı Adımlar Projesi kapsamında
düzenlenmektedir.

Yarışmaya, Sağlıklı Adımlar projesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyılında uygulandığı iller ve illerde bulunan toplam 201 ilkokulda okuyan 3 sınıf öğrencileri başvurabilir.

Yarışma İlleri : Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Konya, Mardin, Mersin, Ordu, Trabzon, Van

Yarışmanın konusu; yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivitenin çocukların fiziksel
ve ruhsal gelişimi için önemini vurgulamaktır.

Yarışmayla, projenin uygulandığı pilot okullardaki 3. sınıf öğrencilerinin,
– Yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivite konularında edindikleri bilgi ve
becerilerin resim yoluyla pekiştirilmesi,
– Yaratıcılıklarının resim sanatı yoluyla artırılması,
– Sosyal sorumluluk bilinçlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN KAPSAMI
Sağlıklı Adımlar resim yarışması, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci yarı yılında
Sağlıklı Adımlar Projesi’nin uygulandığı 201 ilkokulda öğrenim gören 3. sınıf öğrencilerini
kapsamaktadır.

YARIŞMAYA KATILMA ŞEKLİ VE ESASLARI

1. Yarışmaya katılan resimler, yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivite içeriğiyle
ilişkili olmalıdır.

2. Resim tekniği ve malzemeler serbesttir.

3. Yarışmaya kabul edilecek resimlerin boyutu 30×42 santimetrelik A3 resim kâğıdı ile
sınırlıdır. Daha büyük veya daha küçük boyutta eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Yarışmaya katılım bireyseldir.

5. Daha önce başka yarışmalara katılan ve herhangi bir yayın organında yer alan eserler bu
yarışmaya katılamaz.

6. Her öğrenci, yarışmaya bir eserle katılabilir.

7.Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

8.Yarışmaya katılanlar, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

9. Yarışma başvurularının kabulü ve eserlerin gönderimi dijital ortamda ve sadece web
sitesi üstünden gerçekleştirilecektir.

10. Yarışmaya katılacak eserler, tamamen yarışmacının kendisi tarafından yapılmış olmalı
ve üçüncü şahısların fikri ve yasal hakları ihlal edilmemiş olmalıdır.

11. Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Millî Eğitiminin genel ve özel
amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.

12. Yarışma planlanması, tanıtılması ve uygulanması eğitim ve öğretim aksatılmadan
yapılacaktır.

13. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göre yapılacaktır.

14. Öğrencilerin katılımları için velisinin imzalı izni EK-2’de yer alan “Veli İzin Belgesi”
ile alınacaktır.

15. Yarışmaya katılım için EK-3’de yer alan Öğrenci Velisinin imzaladığı “Sağlıklı Adımlar
Resim Yarışması- Açık Rıza Onayı” ve EK-4’de yer alan katılımcı öğrenci ve velisi
tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname” belgeleri alınacaktır.

16. Yarışma başvurusu, www.saglikliadimlarprojesi.com/etkinlik/resimyarismasi web
sayfasında yer alan başvuru formu öğretmen veya öğrencinin velisi tarafından doldurulup fotoğrafı yüklenerek yapılmalıdır.

17. Engelli öğrencilerin yarışmaya katılımı için öğretmenleri teşvik edici ve yönlendirici
olmalıdır. Engelli öğrencinin ailesine yarışmayla ilgili gerekli bilgiler verilmeli ve ailenin de
destek olması sağlanmalıdır.

18. Yarışma kapsamındaki tüm harcamalar (ödüller, kargolar vb) Sağlıklı Adımlar Projesi
bütçesinden karşılanmaktadır.

19. Yarışma sonucu ortaya çıkacak eserlerin telif hakkı eser sahibine ait olup alınacak
muvafakatname ile bu eserlerin çoğaltılması, sergilenmesi, farklı iletişim araçlarında
kullanılması hakkı herhangi bir bedel ödemeksizin Sağlıklı Adımlar projesinin ortaklarına
(Millî Eğitim Bakanlığı ve Nestlé Türkiye) aittir.

Başvurular www.saglikliadimlarprojesi.com web sitesi üzerinde Ana sayfada yer alan
RESİM YARIŞMASI butonu üzerinden öğrenci velileri veya öğrencilerin
öğretmenleri tarafından yapılmalıdır. (Resim yarışmasına başvuru yapılacak ilgili
web sayfası www.saglikliadimlarprojesi.com/etkinlik/resimyarismasi ‘dır.)