İlkokul Öğrencileri Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

Fıkra Canlandırma Yarışması
Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

Akşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte, bu yıl 5.sini gerçekleştireceği “Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması” başladı.

Nasreddin Hoca fıkralarının ülkemiz çapında ilkokul düzeyindeki öğrenciler tarafından canlandırılmasının yapılmasını sağlamak gibi amaçlarla düzenlediğimiz yarışmaya ülkemiz çapında resmi ve özel okulların; İlkokul Birinci, İkinci, Üçüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören tüm öğrencileri ve okullarda görev yapan öğretmenleri katılabiliyor.

“5. ULUSAL İLKOKULLAR ARASI NASREDDİN HOCA FIKRA
CANLANDIRMA YARIŞMASI” USUL VE ESASLARI

YARIŞMA ADI : Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU : Nasreddin Hoca Fıkraları

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN MAKAM: Akşehir Belediyesi

YARIŞMA TAKVİMİ :
10 Mayıs -28 Mayıs 2021 : Milli Eğitim Bakanlığı’nca, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
ve Okul Müdürlüklerine Duyuruların Yapılması
31 Mayıs – 18 Haziran 2021 : Başvuru Tarih Aralığı
21 Haziran- 2 Temmuz 2021 :İlçe ve Merkez İlçe Değerlendirmelerinin Yapılması ve
Sonuçlandırılması
26 Temmuz- 6 Ağustos 2021 : İl Değerlendirmelerinin Yapılması ve Sonuçlandırılması
22 Ekim – 25 Ekim 2021 : Bölge Yarışmalarının Yapılması
26 Ekim 2021 : Türkiye Final Yarışmasının Yapılması
26 Ekim 2021 : Türkiye genelinde dereceye giren okullara Akşehir “Nasreddin
Hoca Anma Günleri” Etkinlikleri Kapsamında Ödül Töreni
Düzenlenmesi. (Covid – 19 salgını kapsamında alınan
tedbirlerin durumuna göre Millî Eğitim Bakanlığının bilgisi ve onayı doğrultusunda)

YARIŞMANIN AMACI:
Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu yarışma ile;

1. Kültürel mirasımızı ve bu miras içerisinde yer alan ünlü halk bilgesi, devrinin ilim
adamı, nüktedan Nasreddin Hoca’yı daha geniş kitlelere tanıtmak,

2. Nasreddin Hoca’nın kişiliğinde ülkemiz ve insanını gerçek kültürü ve gerçek yapısıyla
tanıtmak,

3. Nasreddin Hoca’nın ulusal kültürünün zenginlikleri kapsamında algılanması,
tanıtılması, hak ettiği ilgiyi bulmasını sağlamak,

4. Nasreddin Hoca fıkralarının ülkemiz çapında ilkokul düzeyindeki öğrenciler
tarafından canlandırılmasının yapılmasını sağlamak

5. İlkokul düzeyindeki öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, estetik
duyum, sahne sanatı beğenilerini geliştirmek,

6. Tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak,

7. Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı
sağlamak,

8. Hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme,
üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak,

9. Nasreddin Hoca’nın her bir fıkrasındaki hikmetlerini anlamalarını sağlamak.

HEDEF KİTLE:
Yarışma, ülkemiz çapında resmi ve özel okulların İlkokul Birinci, İkinci, Üçüncü sınıf
düzeyinde öğrenim gören tüm öğrenciler ve bu okullarda görev yapan öğretmenleri kapsar.

KATILIM KOŞULLARI:
Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak olan
fıkra canlandırma yarışmasına; resmi ve özel okullarda öğrenim gören ilkokul birinci, ikinci,
üçüncü sınıf öğrencileri okulları adına katılabilir.
1. Her okul kendi adına sadece 1 ( bir ) katılımcı grup ile katılabilir.
2. Yarışmacılar ancak birer adet fıkra canlandırması ile başvuru yapabilir, birden fazla
fıkraları birleştirerek kompozisyon oluşturulması ile tek canlandırma da yapabilirler.
3. Katılımcılar sergileyecekleri canlandırmalar en fazla 15 en az 3 dakika ile sınırlı
olacaktır.
4. Katılımcılar sergileyecekleri canlandırma için kuracakları oyuncu, teknik ekip ve ekip
lideri 12 kişiyi geçmeyecektir. Canlandırma videolarında sadece öğrenciler rol alacak
olup, teknik ekip öğretmenlerden oluşacaktır.

5. Katılımcılar sergileyecekleri Fıkra Canlandırmarında müzik, ses, seslendirme vb.
kullanabilirler.

6. Yarışmaya katılacak ekipler, Akşehir Belediyesi Kültür Yayınları içerisinde yer alan
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU ve Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN tarafından yazılmış
“Nasreddin Hoca” adlı kitaptan seçilen http://www.aksehir.bel.tr/fikralar.pdf linkinde
belirtilen fıkralardan canlandırma yapacaklardır.

7. Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun Nasreddin Hoca ve yaşadığı dönemi
sergileyen her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.

8. Katılımcılar sergileyeceği Fıkra Canlandırmalarında kullanacakları her türlü dekor,
tasarım ve malzemeyi kendileri temin edeceklerdir.

9. Yarışmada sergilenen Fıkra Canlandırmaları orijinal ve daha önce yayınlanmamış,
sergilenmemiş olmalıdır. Fıkra Canlandırmaların alıntı ve/veya çalıntı olmasından
doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar Fıkra Canlandırmaların sahibine aittir.

10. Katılımcılar yarışmaya rumuz ve eser adı ile katılacaklardır. Rumuz kullanımında okul
isimleri, temsil ettikleri ilçe veya şehrin simgesi haline gelmiş nesne, kişi, yer adları
kullanılmayacaktır. Rumuz ve Eser Adları Başvuru formunda bulunan alana
yazılacaktır.

11. Yarışmacıların, canlandırma videolarında okulların isimlerini, katıldıkları ilçe ve il
adını belirten pankart, vinil branda, şapka, t- shirt vb. görseller kullanmayacaktır.

12. Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları, yarışmaya katılacak öğrenciler
için veli izin formları (Ek-2) ve Açık Rıza Onayı (Ek-7) ile birlikte son katılım
tarihinden önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunca belirlenen
değerlendirme komitesine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

13. Videoların kalitesi/çözünürlüğü, en az 1920×1080 piksel olmalıdır. Videolar yatay
modda çekilmelidir.

14. Yarışmaya katılacak canlandırmaların videosu, usb belleğe yüklenerek
gönderilecektir.

15. Eserlerin postada görebileceği zararlardan, postadan doğabilecek gecikmeden,
gönderilen usb bellekte ortaya çıkabilecek arızalardan Belediyemiz sorumlu değildir.

16. Milli Eğitim Temel Kanununa aykırı, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı
ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa
olsun firma adı kullanılan Fıkra Canlandırmaları yarışma dışı kalacaktır.

17. Tertip Komisyonu ve Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları yarışmaya
katılamazlar.

18. Yarışmaya katılan Fıkra Canlandırmaların telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin izni
(muvafakat) alınarak basım, yayın ve paylaşımı Akşehir Belediyesine verilir.
19. Sergilenen Fıkra Canlandırmalarının sözleri, Anayasanın dayandığı temel görüş ve
ilkelerle; Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce
tarzına, Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi amacını güden, yaşam
tarzına aykırı olamaz. Kullanılan dil Türkçe olmalı, argo, kaba tabir kelimeler
kullanılmamalıdır. Seçilen temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik görüşü övücü
veya yerici müstehcen, anlamsız olmaması ve ticarî bir amaç taşımaması
gerekmektedir.

20. İl birincisi olan katılımcılar sergiledikleri canlandırma eserlerinin metinlerini Bölge
Finalleri etabından bir (1) ay öncesinden Cd, Flash yolu ile ya da [email protected]
adresine göndereceklerdir.

21. Yarışmaya başvurular ücretsiz olup, katılım gönüllük esası ile yapılacaktır.

22. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

23. Yarışmanın Bölge ve Türkiye Finalleri yüz yüze yapılması halinde;
Finallere katılma hakkı kazanan ekiplerimiz içerisinde yer alan engellilerimizin
Akşehir’ deki konaklama, şehir içi ulaşım, yeme içme giderleri Akşehir Belediyesi
tarafından karşılanacaktır. Ayrıca talepleri halinde Akşehir Belediyesi tarafından
engelli yarışmacılarımıza yarışma süresince kendilerinin kullanabileceği tekerlekli
sandalye ve ya akülü araç temin edilecektir.

ÖDÜLLER:
Final yarışmasına katılan okullar ödüllendirilecektir. Ayrıca değerlendirme sonucunda;
Nasreddin Hoca Birincilik Ödülü : 20.000,00 TL
Nasreddin Hoca İkincilik Ödülü : 15.000,00 TL
Nasreddin Hoca Üçüncülük Ödülü : 10.000,00 TL
Tarık Buğra Özel Ödülü : 2.000,00 TL
Nimetullah Nahçivani Özel Ödülü : 2.000,00 TL
Seyyid Mahmud Hayrani Özel Ödülü : 2.000,00 TL
Hacı İbrahim Veli Sultan Özel Ödülü : 2.000,00 TL
Akşehir Belediyesi Özel Ödülü : 2.000,00 TL
Ödülleri Akşehir’ de düzenlenecek törenle verilecektir. (Covid-19 kapsamında alınan
önlemler izin verdiği takdirde, Millî Eğitim Bakanlığının bilgisi ve onayıyla)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

3 × 1 =