İlkokul Öğrencileri Arası Mektup Yarışması

Mektup Yarışması
İlkokul Öğrencileri Arası Mektup Yarışması

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, ülkemizi de etkilemiş ve pek çok can
kaybına yol açmıştır. Beden sağlığı yanında ruh sağlığımızı da olumsuz etkileyen bu süreçten en yakından etkilenenler hiç şüphe yok ki sağlık çalışanları olmuştur. Özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına minnettarlığımızı ifade etmemiz, onların motivasyonunu artıracağı için yarışma konusu “Sağlık Çalışanlarına Vefa ” olarak belirlenmiştir.

TÜRÜ : Mektup yarışması

AMACI :
1. İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımızın motivasyonlarının arttırılmasının sağlanması.
2. Öğrencilerimizde sağlık çalışanlarının çalışma koşulları hakkında farkındalık oluşturarak, sağlık çalışanlarımızın göstermiş olduğu büyük fedakârlıklar karşısındaki duygu ve düşüncelerini mektup türünde dile getirmelerinin sağlanması.

KAPSAMI : Türkiye geneli resmî ve özel okullarda öğrenim gören ilkokul 2.3.4. sınıf öğrencileri.

GENEL KATILIM ŞARTLARI :
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.
• Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Yarışma koşulları Okul Müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
• Okullarda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri
değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda öncelikli olarak Türkçe öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.
• Yazılacak mektupların her yönüyle özgün olması gerekmektedir. Mektupların daha önce
hiçbir mecrada yayınlanmamış olması şartı bulunmaktadır. Mektubun tamamı ya da bir
bölümü basın-yayın organı veya herhangi bir mecradan kopyalanmış ya da alıntı yapılmış
ise mektup değerlendirilmeye alınmayacak/ derece aldıysa iptal edilecektir.
• Mektuplar el ile okunaklı ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde yazılacaktır.
• Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
• Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Mektupların aslı (orijinali) ve katılım formu, İl Millî Eğitim Müdürlüklerince elden, posta
veya kargo aracılığı ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Sosyal ve
Kültürel Etkinlikler Birimi, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Birimi’ne teslim edilecektir.
• Katılımcılar http://ogm.meb.gov.tr adresinden, “Başvuru Formu” ve “Yarışma
Şartnamesi”ne ulaşabilir. “Başvuru Formu”nu doldurmak ve mektuplarını okullarına
teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
• Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir.
• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
• Yarışmaya gönderilecek mektupların bulunduğu zarfın içinde Tablo-1’de yer alan etiket de
bulunacaktır. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
• Yarışma kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen
mektuplar Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler,
Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Grubu tarafından muhafaza edilecektir.
• Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri öğrencinin kendisine teslim edilecektir. Ödül almaya hak kazanan öğrencilerden Ankara dışında ikamet edenler, Ankara’da yapılacak ödül törenine yanında 1 (bir) kişi (velisi, öğretmeni veya okul müdürü) ile katılabilecek ve yol, konaklama giderleri Bakanlıkça karşılanacaktır.
• Eser sahiplerinin mektupların orijinalini talep etmeleri durumunda eserler yarışma kapsamındaki faaliyetlerin sona ermesinin ardından kargo ücreti alıcıya ait olmak koşuluyla gönderilebilecektir.

Şartname detayları için tıklayınız