İlkokul Öğrencileri arası Geleceği Gören Dürbünüm Olsa Konulu Resim Yarışması

Ankara ili Gölbaşı ilçesinde faaliyette bulunan Özel Nesibe Aydın İlkokulu Müdürlüğünün; 2019-2020 eğitim öğretim yılında, Türkiye geneli resmî/özel tüm ilkokul öğrencilerine yönelik, ekli şartname esasları doğrultusunda “8. Geleceği Gören Dürbünüm Olsa Resim Yarışması” düzenleme talebi bildirilmiştir.

ÖZEL NESİBE AYDIN OKULLARI
GELENEKSEL “GELECEĞİ GÖREN DÜRBÜNÜN OLSA” KONULU RESİM YARIŞMASI

Özel Nesibe Aydın Okulları öncülüğünde Türkiye genelinde geleneksel resim yarışmamızın 8. si olan “GELECEĞİ GÖREN DÜRBÜNÜM OLSA” konulu resim yarışması düzenlenmek istenmektedir. Yarışma şartnamesi aşağıda sunulmuştur.

Yarışmanın Amacı: Bir duyarlılık eğitimi olarak görülen sanat eğitiminin, çocuğun duygu dünyasının gelişimine, ifade gücüne katkısı ve sanat eğitimi vurgusunun önemli olduğunun hissettirilmesi; duygu, düşünce ve hayallerinin sansürsüz ve özgür bir biçimde ifade edilmesi amacını taşımaktadır.

Yarışmanın Konusu: “Geleceği Gören Dürbünüm Olsa”

Yarışmanın Uygulama Alanı: Tüm özel ve resmi İlkokul 1, 2, 3, 4. sınıf Öğrencileri

Yarışma ile ilgili görev, sorumluluklar ve sınırlılıklar:

A- Okul Yönetimi
• Yarışma süresi içerisinde yarışma ile ilgili tarih ve işleyişi veli, öğretmen ve öğrencilere zamanında duyurmak ve yönlendirici olmak,
– Çıkabilecek sorunların çözümü için ilçe yarışma koordinatörü ile iletişim kurmak.
– Yarışma sonucunda katılım gösteren tüm öğrenci ve öğretmenlerin sergiyi gezmeleri ve katılımları sağlamak.

B-Öğretmen ve öğrenciler
– Yarışmaya gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
– Katılım bilgileri yarışma resminin arkasında mutlaka yazılmalıdır. Etiket örneği ektedir.

Yarışmaya Katılım Şartları:
• Türkiye geneli tüm özel ve resmi ilkokullarının 1.2.3.4. sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilirler.

• Eserler 27 Mart 2020 Cuma günü saat 17.00 mesai bitimine kadar okulumuzun görsel sanatlar zümresine teslim edilmiş olacaktır.

• Katılımcılar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış istedikleri kadar eser ile katılabilirler.

• 35X50 ebat resim kâğıdı, bristol veya canson kâğıtlar kullanılacaktır. Bu materyallerin dışında kullanılanlar eleme dışı kalacaktır.

• Teknik; Pastel boya, kuru boya, keçeli kalem boya kullanılacaktır.

• Resimler paspartusuz ve çerçevesiz olacaktır. Resimlerin ön yüzünde hiçbir yazı ve ibare olmayacaktır. Arkasına katılım bilgilerinin yer alacağı bir etiket yapıştırılacaktır.
– Sergilenmeye değer görülen eserler ve derece alanlar eser sahibinin izniyle sergilenecektir, o Yarışmaya katılan tüm öğrenciler şartları ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

• Yarışma ile ilgili tüm konular irtibat ve numaraları http://www.nesibeaydin.k12.tr/web/ sayfasından takip edilebilir.

• Yarışma jürisi gerekli gördüğü takdirde yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir.

Resimlerin Değerlendirilmesi :
Seçici kurul aşağıda yazılı başlıkları ölçüt alarak resimleri değerlendirecektir. İlk üç derece 1.2. sınıflar ve 3.4 sınıflar olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilecek ve ödüllendirilecektir.
• Resmin özgünlüğü
• Sanatsal düzenleme ilkeleri ve elemanlarının kullanımı
• Yaratıcılık
• Konunun mesajı

ÖDÜLLER
1.2. sınıflar
l.lik — Tablet
2.lik- Bisiklet
3.lük — İntax Fotoğraf Makinası
İtk5’e girenlere Plaket + Resim malzemeleri + Madalya

3.4. sınıflar
1.lik – Tablet
2.1ik- Bisiklet
3.lük – İntax Fotoğraf Makinası
İlk 5’e girenlere Resim malzemeleri + Madalya

Sergilenme
Yarışma eserleri 29 Mayıs 2018 Cuma günü saat 14:30′ da Özel Nesibe Aydın Okulları’nda ödül töreni eşliğinde sergilenecektir. Sergi 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında gezilebilecektir.
ödül alan ilk 10 derecenin refakatçisi ile birlikte geliş gidiş yol (otobüs ve tren) ücreti karşılanacaktır.
Etkinliği Yürüten ve katkılar: Nesibe Aydın Okulları

Yarışma Takvimi
Okulları temsil eden resimlerin Özel Nesibe Aydın Okulları’na gönderilmesi son teslim 27 Mart 2020
ön elemeyi geçerek ödül alan eserlerin duyurulması 20 Nisan 2020
Resimlerin sergilenmesi ve ödül töreni 29 Mayıs 2020

İletişim Bilgileri ve Eser teslim adresi;
Özel Nesibe Aydın Okulları. Haymana Yolu 5. Km. Karşıyaka Mahallesi 577. Sokak No:l, Gölbaşı Ankara Tel: 0 312 498 25 25 Fax: 0 312 498 24 46
Yarışma hakkında bilgi için;
Kamuran Miyanyedi -Özel Nesibe Aydın Okulları Görsel Sanatlar Zümre Başkanı -Resim Yarışması Koordinatörü.
Tel: 0532 595 16 97