İlkokul (1-2-3 ve 4 üncü sınıflar) Öğrencileri Resim Yarışması

Öğrencileri Resim Yarışması
Öğrencileri Resim Yarışması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen ödüllü resim yarışması, ilkokul (1-2-3 ve 4 üncü sınıflar) öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmektedir. Yarışmanın amacı, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda öğrencilere farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyini geliştirmek.

arışmaya Kimler Katılabilir?

Yarışmaya, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilkokulların (1-2-3 ve 4 üncü sınıflar) öğrencileri katılabilir.

Yarışmanın Konusu

Yarışmanın konusu, “Enerji Verimliliği”dir. Öğrenciler, enerjinin verimli kullanımı ile ilgili bir resim yapabilirler.

Yarışmanın Ödülleri

Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek.
Birincilik ödülü tablet
ikincilik ödülü tablet
üçüncülük ödülü tablet

Yarışmaya Nasıl Katılabilirim?

Yarışmaya katılmak için, yarışmanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru formunun doldurulması gerekiyor. Başvuru formuna ulaşmak için buraya tıklayın.

ÖDÜLLÜ RESİM YARIŞMASI ESASLARI

Yarışmanın konusu ve amacı

MADDE 1- (1) İlkokul (1-2-3 ve 4 üncü sınıflar) öğrencilerine yönelik düzenlenen
ödüllü resim yarışması ile, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda
öğrenciler arasında bir farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi
amaçlanmıştır.

Yarışmaya katılım

MADDE 2- (1) Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilkokulların
(1-2-3 ve 4 üncü sınıflar) öğrencileri katılabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya
katılımda gönüllülük esastır.

Yarışmaya katılacak eserlerde aranan şartlar

MADDE 3- (1) Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Yarışmaya gönderilecek resimlerde resim tekniği serbesttir.
b) Resimlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada
ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.
c) Resimler paspartulu (mukavva karton arasında) gönderilir.
ç) Resmin herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resimler
yer alamaz.
d) Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca bir resimle katılabilir.
e) Yarışmaya gönderilecek resimlerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel
bilgiler yazılamaz. Ayrıca resimlerin arka sayfası, yarışma bilgi formu işlemi dışında
kullanılamaz.
f) Yarışmaya gönderilecek resimler, 35X50 ebatlarındaki (boyut) resim kağıtlarına
yapılır.
g) Yarışmaya gönderilen resmin arka sayfasına ve paspartunun üzerine öğrencinin ve
okulun iletişim bilgilerini içeren Ek-1’de yer alan “Yarışmaya Katılım Formu ve
Taahhütname” yapıştırılır.
ğ) Yarışmaya ilişkin gönderilen belgeler içerisinde Ek-2’de yer alan “Veli İzin
Belgesi, Velinin Açık Rıza Onayı ile Danışman Öğretmenin Açık Rıza Onayı” belgelerle
birlikte belirtilen adrese gönderilecektir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan resimler değerlendirmeye alınmaz.
Telif hakkı

MADDE 4- (1) Yarışmaya katılan eserler (resimler) talep edilmesi halinde karşı
ödemeli olarak sahibine geri gönderilir.
(2) Eserlerin (resimlerin) telif hakkı eser sahibine ait olup, derece alsın veya almasın
tüm eserler (resimler) eser sahibinden izin almak kaydı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ve/veya Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü etkinliklerde
kullanılabilir.
Başvuru elemeler ve eserlerin değerlendirilmesi

MADDE 5- (1) Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usul ve esaslar
uygulanır.
a) Resimler, önce okullarda Resim öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç)
öğretmenden oluşan bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir. Bu inceleme ve
değerlendirmelerde şartnameye uymayan eserler elenir. Resim öğretmeninin olmadığı
okullardaki inceleme, değerlendirme ve eleme görevlendirilecek diğer öğretmenlerce
yapılabilir.
b) Okulu temsil edebilecek en iyi 3 (üç) resim; 10 Kasım 2023 tarihine kadar İlçe
Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir. Okullar, toplam kaç adet başvuru olduğunu
bilgisini İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine iletir.
c) İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen resimler, İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Resim
Öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca
incelenir ve değerlendirilir.
ç) İlçeyi temsil edebilecek ve şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) resim; 24
Kasım 2023 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir. İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri, okullardan gelen tüm eserlerin listesini de İl Milli Eğitim
Müdürlüklerine iletir.
d) İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen resimler, İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Resim
Öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca
incelenir ve değerlendirilir.
e) İl Komisyonu tarafından seçilen ve ili temsil edebilecek, şartname esaslarına
uygun en iyi 3 (üç) resim ve il genelinde yapılan tüm başvuruların sayısı; 15 Aralık
2023 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi
Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Caddesi No:2 06100 Çankaya/ANKARA adresine
gönderilir.
f) Okullar ve şahıslar tarafından Enerji ve Çevre Dairesi Başkanlığı’na
gönderilen eserler değerlendirilmeye alınmayacak olup iadesi yapılmayacaktır.
g) Ödüle layık görülecek eserler 2024 Ocak ayı içerisinde Değerlendirme
Komisyonu tarafından belirlenir.
Değerlendirme komisyonu

MADDE 6- (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre
Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu’nda, Enerji
Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığını temsilen Nermin Seda BÜYÜKMIHCI, yedek üye
ise Safure KALAYCI; Milli Eğitim Bakanlığını temsilen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından görevlendirilen 2 (iki) Resim öğretmeni olmak üzere toplam 3 (üç) kişi görev alır.
Görevlendirilen öğretmenlerin öğle yemeği Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır.
(2) Yarışma Takvimi Ek-3’te yer almaktadır.
Değerlendirme kriterleri

MADDE 7- (1) Resim yarışmasına ilişkin değerlendirme kriterleri Ek-4 ve Ek-5’te
yer almaktadır.
(2) Yarışmanın sonucu https://enerji.gov.tr/medya-duyurular-liste internet adresinde
yayınlanacaktır. Yarışma sonucuna itiraz; sonuç bahsi geçen internet adresinde
yayınlandıktan sonraki 3 (üç) iş günü içerisinde bilgi.evced@enerji.gov.tr adresine
yapılabilecektir. Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımız da mail olarak talebe
cevap verecektir.
Ödüller ve ödül töreni

MADDE 8-
(1) Resim yarışmasında dereceye giren ilkokul öğrencilerine verilecek
ödüller Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak olup, aşağıdaki
şekildedir.

a) Birincilik : Tablet
b) İkincilik : Tablet
c) Üçüncülük : Tablet

(2) Dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller için tören yapılması halinde yeri ve
tarihi ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının izni ve onayı dahilinde bildirilecektir.

(3) Milli Eğitim Bakanlığının izni ve onayı dahilinde ödül törenine davet edilen
öğrenci, bir (1) veli ve bir (1) öğretmeninin otobüs veya tren biletlerini ibraz etmeleri
halinde şehirlerarası ulaşım giderleri Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımızca
karşılanır. Bu kişilerin konaklamaları, sabah, öğle ve akşam yemekleri Enerji Verimliliği ve
Çevre Dairesi Başkanlığımızca sağlanır. Talep edilmesi halinde engelli öğrenciler için
gerekli tedbirler Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımızca karşılanır.