İLKÖĞRETİME İCAT DERSİ

Akşam Gazetesi’nden Deniz Çiçek’in haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçen hafta toplanan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) basına kapalı bölümünde, Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda hazırlanan ‘Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı’ masaya yatırıldı. Planın yürütülmesinde YÖK, MEB, DPT ve TÜBİTAK gibi kurumlar görev alacak. Erdoğan’ın özel himayesine aldığı plan, Türkiye’de bilim ve teknoloji alanındaki insan kaynağının artırılmasını hedefliyor. Türkiye’nin kendi bilim ve teknoloji insanlarını yetiştirmek için izleyeceği yol haritası şöyle:

İLKÖĞRETİME İCAT DERSİ

¦ Gençlerin Ar-Ge alanlarına yönlendirilmesi için ilköğretim ve ortaöğretimde müfredata proje odaklı bilim ve teknoloji eğitimleri eklenecek.
¦ Eğitim fakültelerinin müfredatlarına proje yapma ve popüler bilim konuları eklenecek.
¦ İlk ve orta öğretim öğrencileri arası Ar-Ge proje yarışmaları yaygınlaştırılacak.
¦ Araştırmacı ücretlerinin performansa dayalı olmak üzere diğer meslek grupları ile rekabet edebilir bir düzeye getirilmesi sağlanacak.
¦ Devlet üniversitelerinde TÜBİTAK bursiyeri olan lisansüstü öğrencilere yönelik desteklerin kapsamı genişletilecek.
¦ Üniversitelere, özel sektörün Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik seçmeli tasarım ve proje gibi dersler konulacak.

YURT DIŞIYLA İŞBİRLİĞİ

¦ Yurtdışındaki üniversitelerle ortaklaşa doktora programları oluşturulacak.
¦ Araştırmacıların Türkiye’ye çekilmesi için söz sosyal güvenlik hakları iyileştirilecek. Yabancı personelin yol masrafları karşılanacak.
¦ Yabancı uyrukluların eşlerine çalışma izni çıkarılacak.
¦ Kamuda özlük hakları iyileştirilecek. Sözleşmeli araştırmacılar alınacak.

TRT’DEN ÖZEL KANAL

¦ Toplumda bilim-teknoloji kültürünün yaygınlaştırılması için, bu konuların medyada popüler bir şekilde yayınlanması teşvik edilecek.
¦ Bilim muhabirliği eğitimleri ile bilim-teknoloji muhabirlerinin yetişmesi sağlanacak. TRT tarafından ayrı bir bilim-eğitim kanalı kurulacak.

POST – DOC GELİYOR

¦ Doktora sonrası araştırma (post-doc) uygulamasının hayata geçirilmesi sağlanacak. Doktora sonrası araştırmacı statüsü oluşturulacak. Post-doc araştırmacılarının sosyal hakları destek kapsamına alınacak.
¦ Disiplinlerarası lisansüstü programların sayısı artırılacak.
¦ Başarılılara kendi gruplarını kurmalarına yönelik destek mekanizmaları geliştirilecek.

7 GÜN 24 SAAT BOYUNCA ARAŞTIRMA İMKANI

¦ Kamu, üniversite ve özel sektördeki araştırma merkezlerinin bütün araştırmacılara açık 7 gün 24 saat hizmet verebilmesi sağlanacak.
¦ Araştırmacıya proje kaynağı belirleme, bilimsel, teknik, idari, fikri mülkiyet hakları ve çıktıların pazarlanması konularında destek sağlanacak Üniversite sanayi işbirliğini geliştirici ortak projeleri destekleyecek programlar geliştirilecek.
¦ Üniversiteler ve özel sektörün bir araya getirilmesi için proje pazarları oluşturulacak.

AKADEMİK TERFİDE YAPILAN İCATLARA BAKILACAK

¦ TÜBİTAK tarafından öncül araştırma projeleri için büyük ölçekli destek programları başlatılacak. Bilim-teknoloji personelinin çalışma ortamı iyileştirilecek.
¦ Akademik yükseltme ölçütleri yeniden düzenlenecek. Buna göre
¦ Üniversitelerdeki Ar-Ge altyapısı geliştirilecek. Üniversitelerin güçlü oldukları alanlarda gelişmesi sağlanacak.


İLKÖĞRETİME İCAT DERSİ

Gençlerin Ar-Ge alanlarına yönlendirilmesi için ilköğretim ve ortaöğretimde müfredata proje odaklı bilim ve teknoloji eğitimleri eklenecek. 
Eğitim fakültelerinin müfredatlarına proje yapma ve popüler bilim konuları eklenecek.
İlk ve orta öğretim öğrencileri arası Ar-Ge proje yarışmaları yaygınlaştırılacak.
Araştırmacı ücretlerinin performansa dayalı olmak üzere diğer meslek grupları ile rekabet edebilir bir düzeye getirilmesi sağlanacak.
 Devlet üniversitelerinde TÜBİTAK bursiyeri olan lisansüstü öğrencilere yönelik desteklerin kapsamı genişletilecek.
Üniversitelere, özel sektörün Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik seçmeli tasarım ve proje gibi dersler konulacak.

YURT DIŞIYLA İŞBİRLİĞİ

Yurtdışındaki üniversitelerle ortaklaşa doktora programları oluşturulacak.
Araştırmacıların Türkiye’ye çekilmesi için söz sosyal güvenlik hakları iyileştirilecek. Yabancı personelin yol masrafları karşılanacak.
Yabancı uyrukluların eşlerine çalışma izni çıkarılacak.
Kamuda özlük hakları iyileştirilecek. Sözleşmeli araştırmacılar alınacak.

TRT’DEN ÖZEL KANAL

Toplumda bilim-teknoloji kültürünün yaygınlaştırılması için, bu konuların medyada popüler bir şekilde yayınlanması teşvik edilecek.

Bilim muhabirliği eğitimleri ile bilim-teknoloji muhabirlerinin yetişmesi sağlanacak. TRT tarafından ayrı bir bilim-eğitim kanalı kurulacak.

POST – DOC GELİYOR

Doktora sonrası araştırma (post-doc) uygulamasının hayata geçirilmesi sağlanacak. Doktora sonrası araştırmacı statüsü oluşturulacak. Post-doc araştırmacılarının sosyal hakları destek kapsamına alınacak.
Disiplinlerarası lisansüstü programların sayısı artırılacak.
Başarılılara kendi gruplarını kurmalarına yönelik destek mekanizmaları geliştirilecek.

7 GÜN 24 SAAT BOYUNCA ARAŞTIRMA İMKANI

Kamu, üniversite ve özel sektördeki araştırma merkezlerinin bütün araştırmacılara açık 7 gün 24 saat hizmet verebilmesi sağlanacak.
Araştırmacıya proje kaynağı belirleme, bilimsel, teknik, idari, fikri mülkiyet hakları ve çıktıların pazarlanması konularında destek sağlanacak Üniversite sanayi işbirliğini geliştirici ortak projeleri destekleyecek programlar geliştirilecek.
Üniversiteler ve özel sektörün bir araya getirilmesi için proje pazarları oluşturulacak.

AKADEMİK TERFİDE YAPILAN İCATLARA BAKILACAK

TÜBİTAK tarafından öncül araştırma projeleri için büyük ölçekli destek programları başlatılacak. Bilim-teknoloji personelinin çalışma ortamı iyileştirilecek.
Akademik yükseltme ölçütleri yeniden düzenlenecek. Buna göre
Üniversitelerdeki Ar-Ge altyapısı geliştirilecek. Üniversitelerin güçlü oldukları alanlarda gelişmesi sağlanacak.