İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencileri Arası Yunus Emre Çocuk ve Gençlik Hikaye Yarışması

Hikaye Yarışması
İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencileri Hikaye Yarışması

Yarışmanın Konusu: Yunus Emre’nin çağları aşan düşünceleri aracılığıyla Anadolu irfanının, günümüz dünyasında çocuklar ve gençler tarafından daha çok anlaşılmasını, tanınmasını ve yaşatılmasını sağlamak.

Yarışmanın Amacı: Yunus Emre’nin irfanî değerlerinin (ahlâkı, varlığa olan sevgisi, Hak aşkı, şiirleri, vb.) özünde bulunan iyilik, yardımlaşma ve sevgi kavramlarını vurgulayan, nitelikli hikâyelerin edebiyatımıza kazandırılmasıdır. Bu amaçla, çocuk ve genç yazarlar iki ayrı kategoride değerlendirilmek üzere:

Kategori: İlköğretim / Çocuk (6-14 Yaş)
Kategori: Ortaöğrenim/ Genç (14- 18 Yaş)
hikâyelerini Yunus Emre Hikaye Yarışmasına göndermeleri öngörülmektedir.

Yarışmanın Türü: Hikâye yarışması

Hikâyelerin teması: İyilik, yardımlaşma ve sevgi.

Ödüller
İlköğretim / Çocuk (6-14 Yaş) Kategorisinde Seçilen Hikâye Yazarlarından:
Birinciye: Tablet+ Hediye Paketi
İkinciye: Tablet
Üçüncüye: 1000 TL
Ortaöğretim / Genç (14-18 Yaş) Kategorisinde Seçilen Hikâye Yazarlarından:
Birinciye: Laptop
İkinciye: Tablet
Üçüncüye: 1000 TL ödülleri verilecektir.
Seçilen hikâye yazarlarından, (her kategoride 10 adet hikâye yazarına) basılacak olan kitaptan 2 adet hediye edilecektir.
Yarışma Takvimi

Yazıların Son Gönderim Tarihi 1 Haziran 2021 Saat: 18:00
Sonuçların Açıklanması 1 Ekim 2021
Hikâyelerin Kitap Olarak Raflarda Yer Alması ve Ödüllerin Dağıtılması 14 Kasım 2021
Seçici Kurul:

Jüri Başkanı: Leyla İPEKÇİ

Tuba DERE – Yazar
Çiğdem ORUÇ – Psikolog
Sevda URFA – Yazar
Firdevs KAPUSIZOĞLU – Yazar
Harun Sarıgül – Yazar
Ergin Aydın – Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
İletişim
[email protected]
[email protected]
KATILIM ŞARTLARI:

Yarışmaya katılan hikâyelerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, hikâyenin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan geri alınır.
Yarışmaya 6 ila 18 yaş arası (6 ve 18 yaş dâhil) herkes katılabilir. Adayların hikâyelerini velilerinin onayları ile göndermiş olması esas alınır.
Metin, hikâye türüne uygun olarak yazılmalıdır. Hikâye, Türkçe dilinde yazılmalıdır. Hikâye, “iyilik, yardımlaşma ve sevgi” temalarında yazılmalıdır. Yarışmacılar birden fazla hikâye ile yarışmaya katılabilir. Ancak, birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış hikâyeler yarışmaya kabul edilmez.
Yarışmaya gönderilen hikâyelerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamındaki telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen ABAD’a geçmiş olduğunu, yarışmaya eser gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla ABAD, yarışmaya katılan hikâyeler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan hikâyelerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak ABAD’a ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.
5) Yarışmaya son başvuru tarihi 1 Haziran 2021, saat:18.00’dır. Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir.

6) Ödüle aday hikâyelerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, Türkçenin doğru kullanımı, yazınsal duyarlık ve edebî değer aranacaktır.

7) Adaylar hikayelerini Word dosyası olarak abad.org.tr/yunus adresi üzerinden göndererek yarışmaya katılım sağlayacaktır. Hikâye metni, Word belgesi formatında, A4, Times New Roman 12 yazı karakteri ile yazılmış, her kenardan 2 cm kenar boşluğuyla satır aralığı 1,5 olacak şekilde ve Çocuk (6-14 yaş) kategorisinde en fazla 12 sayfa, Genç (14-18 yaş) kategorisinde ise en fazla 15 sayfa olmalıdır.

8) Seçici kurul tarafından her bir kategori için seçilecek olan 10 adet hikâyeye ödül verilecek, her katılımcı Katılım Belgesi alacak ve seçilen hikâyeler kitap haline getirilerek derneğimizin bir yayını olarak basılacaktır.

9) Seçilen hikâye yazarlarına, basılacak olan kitaptan 2 adet hediye edilecektir.

10) Ödüller:

Ödül olarak, İlköğretim / Çocuk (6-14 Yaş) Kategorisinde seçilen hikâye yazarlarından,

Birinciye: Tablet+ Hediye Paketi

İkinciye: Tablet

Üçüncüye: 1000 TL

Ortaöğretim / Genç (14-18 Yaş) Kategorisinde seçilen hikâye yazarlarından,

Birinciye: Laptop

İkinciye: Tablet

Üçüncüye: 1000 TL

verilecektir.

11)Seçici Kurul:

Jüri Başkanı: Leyla İPEKÇİ

Tuba DERE – Yazar
Çiğdem ORUÇ – Psikolog
Sevda URFA – Yazar
Firdevs KAPUSIZOĞLU – Yazar
Harun Sarıgül – Yazar
Ergin Aydın – Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
12) Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri derneğimizin sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

Web sitesi: www.abad.org.tr/yunus

İnstagram: instagram.com/anadolubilgeleri

Facebook: Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği

13) Bu şartname 13 maddeden ibaret olup yarışmaya başvuran kişiler tarafından kabul edilmiş sayılır.

14) Katılım koşullarını en az bir velim ile okuduğumu ve onun onayınla katılmakta olduğumu beyan ederim.

15)Yalnızca tanıtımı amacıyla katılım sağlayan çocuğumun fotoğraf, video vb. görsel-iletişim ürününün alınmasına, kaydedilmesine, saklanmasına ve bunların her türlü basılı ve/veya dijital tanıtım malzemesinde kullanılmasına onay verdiğimi; bu kapsamda vermiş olduğum onayı her zaman geri alabileceğimi bildiğimi kabul ve beyan ederim.

Sıkça Sorulan Sorular:

Hikâyeler hangi konuda yazılabilecek?

Hikâyelerin ana temasının, Yunus Emre’nin bize bıraktığı değerleri (ahlâkı, varlığa olan sevgisi, Hak aşkı, şiirleri, vb.) hatırlatacak olan “iyilik, yardımlaşma, sevgi” olması beklenmektedir.

Yarışmaya kimler katılabilir?

Yarışmaya 6 ila 18 yaş arası (6 ve 18 yaşları dahil) herkes katılabilir.

Kompozisyon, makale, deneme vb. türlerde yazmış olduğum bir metinle yarışmaya katılabilir miyim?

Metin, hikâye türüne uygun olarak yazılmalıdır.

Hikâye nedir?

Edebiyat alanında düz yazı (nesir) türlerinden biri olan hikâye, olmuş veya olabilecek olayları belli bir plan çerçevesi içinde yer ve zamana bağlı olarak anlatan yazı türüdür.

Hikâyelerimiz hangi açılardan değerlendirilecek?

Ödüle aday hikâyelerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, Türkçenin doğru kullanımı, yazınsal duyarlık ve edebî değer aranacaktır.

Yarışmaya birden fazla hikâye ile katılabilir miyim?

Evet

Hikâyemi arkadaşım ya da arkadaşlarımla birlikte yazabilir miyim?

Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış hikâyeler yarışmaya kabul edilmez.

Hikâyemi/Hikâyelerimi ne zamana kadar gönderebilirim?

Hikâyelerin son teslim tarihi 1 Haziran 2021 saat 24:00’dır. Bu tarihe kadar hikayelerinizi gönderebilirsiniz.

Hikâyelerimi nereye göndereceğim?

Hikayelerinizi abad.org.tr/yunus adresinde “Yunus Emre Hikâye Yarışması” başlığı altında yer alan hikayeni gönder sekmesi üzerinden sitemize yükleyerek bize ulaştırabilir ya da Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği posta adresimize yollayabilirsiniz.

Posta adresi: Göztepe, Akkavak Cd. 29/2, 34815 Beykoz/İstanbul

Yarışma sonucu ne zaman duyurulacak?

Sonuçlar, 1 Ekim 2021 tarihinde abad.org.tr sitesinden duyurulacak.

Yarışmanın ödülleri nelerdir?

Ödül olarak, İlköğretim / Çocuk (6-14 Yaş) Kategorisinde seçilen hikâye yazarlarından,

Birinciye: Tablet+ Hediye Paketi

İkinciye: Tablet

Üçüncüye: 1000 TL

Ortaöğretim / Genç (14-18 Yaş) Kategorisinde seçilen hikâye yazarlarından,

Birinciye: Laptop

İkinciye: Tablet

Üçüncüye: 1000 TL

verilecektir.

Ödüller ne zaman verilecek?

Ödüller, seçilen hikâyelerin kitap haline getirilerek basılmasının ardından 14 Kasım 2021 tarihinde verilecektir.

Seçilen hikâyeler bir kitap olarak basılacak mı?

Evet, seçilen hikâyeler kitap haline getirilerek derneğimizin bir yayını olarak basılacaktır.

Yarışma ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinebilir miyim?

Yarışma hakkındaki tüm bilgilere ve Yarışma Şartnamemize abad.org.tr/yunus linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hikâyelerimizde Yunus Emre’den ya da onun şiirlerinden, düşüncelerinden muhakkak bahsetmemiz gerekiyor mu?

Hikâyelerinizin öncelikle, iyilik, yardımlaşma ve sevgi temalarını içermesini bekliyoruz. Elbette hikâyelerinizi yazarken, Yunus Emre’nin şiirlerinden, düşüncelerinden, hayat hikâyesinden de ilham alabilir, onun şiirlerini veya nasihatlerini yazacağınız hikâyede kullanabilirsiniz.

Yarışmaya yurt dışından da katılabilir miyim?
Evet. Türkçe bilen herkes, hikayesini göndererek Yarışmaya katılabilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

three × 3 =