İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuruları Başladı

Bursluluk Sınavı
Bursluluk Sınavı

İlk ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bir sınav türü olup, sınavı geçen öğrenciler burs almaktadır. Önceki adı Devlet Parasızlık Yatılılığı ve Bursluluk Sınavı idi. İlk ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, eğitim ve öğretim sürecinde devletten maddi destek almaya ihtiyaç duyan öğrenciler için uygulanmaktadır.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına girecek öğrenciler ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri bir sınavdır.

Başvurmak Şartları:

KKTC veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
5, 6, 7, 8, 9, 10 veya 11. Sınıf bünyesinde eğitim görüyor olmak,
Sınavın gerçekleştirildiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamak,
Bulunduğu sınıfta sınıf tekrarı yapmamış (sınıfta kalmamış) olmak,
Aileye gelen paranın yıllık olarak kişi başına düşen miktarının her yıl belirlenen miktardan az olmasıdır.

Bursluluk sınavı 3 Eylül tarihinde yapılacaktır.
Sınava başvuruları 29 Mayıs – 16 Haziran.

Bursluluk sınav saati 10:00

Sınav süresi 120 dakika olup sınavda 100 soru sorulacak.

Sınavın sonuçları 22 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak ve sonuçlar “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek.

5, 6, 7, 8, ve 9, 10, 11’inci sınıf öğrencilerine sınavda başarılı olmaları durumunda İOKBS parası 663 TL olarak ödenecek.

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
BURSLULUK SINAVI
(İOKBS)
Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

Bursluluk Başvuru Ekranı:
https://e-okul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/DPY/SNV00004.ASPX