İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması

Bilimsel ve Sanatsal Araştırmayı Teşvik Projesi kapsamında gerçekleştirilen “İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması”nın amacı;

            1. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek,

            2. Yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak;

            3. Bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinlikleri ülke genelinde ilgi ve katılımı artırarak yaygınlaştırmak ve teşvik etmek,

            4. Geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek,

            5. Öğrencilerimizde ve öğretmenlerimizde proje hazırlama kültürünü geliştirmek,

            6. Öğrenilen bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesini sağlamak,

            7. Öğrencilerimizin kendilerine olan güvenlerini geliştirmek,

            8. Bilimsel araştırmaya teşvik etmektir.

      Bu amaçlar doğrultusunda Başkanlığımız, Bilimsel ve Sanatsal Araştırmayı Teşvik Projesini 2004 yılında başlatmıştır.

       2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren “Bu Benim Eserim- İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması” adıyla yürütülen çalışmada, öğrenci projelerinin belli bir aşamadan sonraki değerlendirme süreci Bakanlığımız ile TÜBİTAK arasında imzalanan 08.11.2004 tarihli işbirliği protokolü gereğince TÜBİTAK tarafından oluşturulan bilim kurulları tarafından yapılmaktadır.
       Proje başvuru, il ve bölge değerlendirme işlemleri 2007 yılından itibaren internet ortamında yapılmaya başlanmıştır. Bu amaçla Başkanlığımız tarafından bir web sayfası hazırlanmış, Bakanlığımız MEBBİS altyapısında da bir modülün oluşturulması sağlanmıştır. Proje web sayfasında (http://earged.meb.gov.tr/bubenimeserim) çalışmayı tanıtıcı bilgiler, proje kılavuzu, geçmiş yıllara ait projeleri içeren kataloglar

proje bankası, duyurular yer almaktadır.
       Proje çalışması ilköğretim okullarının 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıflarına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, matematik ve fen bilimleri alanlarında hazırladıkları projeleriyle çalışmaya katılabilmektedir.  Hazırlanan projelerin değerlendirme aşamasında, çalışmaların özgün, bilimsel, mantık çerçevesi içinde, uygulanabilir ve sosyal fayda sağlayıcı olması ölçütleri esas alınmaktadır.
       Proje çalışması kapsamında 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 33.264 proje başvurusu yapılmış olup proje değerlendirme işlemleri devam etmektedir. Bu yılki başvurularla 2004-2010 yılları arasında yaklaşık 103.000 proje öğrencilerimiz tarafından hazırlanmış, yaklaşık 190.000 öğrencimiz bilimsel bir projenin hazırlanması konusunda çalışma yürütmüş, fikirler üretmiş, tasarımlar yapmış ve bunları raporlaştırmıştır.

YILLARA GÖRE PROJE BAŞVURU SAYILARI

Eğitim Öğretim Yılı Kapsam Başvuru Sayısı Bölgelerde Sergilenen Proje Sayısı Finalda Sergilenen Proje Sayısı
2004 İstanbul
(Pilot Uygulama)
2.794 133
2005-2006 30 İL 5.116 741 100
2006-2007 81 İL 13.922 959 100
2007-2008 81 İL 18.313 902 100
2008-2009 81 İL 31.866 1.045 100
2009-2010 81 İL 33.264