İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Bilimsel Araştırma Projesi Yürütebilme Yeterliliklerini Geliştirme Kursu

İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Bilimsel Araştırma Projesi Yürütebilme Yeterliliklerini Geliştirme Kursu

Katılımcıların özellikleri ve başvuru koşulları:

Başvuru yapabilmek için MEB bağlı ilköğretim okullarında kadrolu öğretmen olma ve daha önce böyle bir kursa katılmamış olma koşulu aranır.

Başvurular 10 Haziran 2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar alınacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular web sayfasında yer alan form doldurulup imzalı kopyası taranarak başvuru formunda yer alan mail adresine gönderilerek yapılacaktır.

Başvurular, amaçlar ve hedeflere uygun olarak oluşturulan objektif değerlendirme ölçütleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

Bu başvuru formu 04 – 08 Temmuz 2011 tarihleri arasında Didim MYO Uygulama otelinde ( http://www.site.adu.edu.tr/didimotel/tr/) gerçekleşecek eğitim için geçerlidir.

Etkinliğin Düzenleme Kurulu

 

Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Hilal AKTAMIŞ

Düzenleme kurulu:

Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Hilal AKTAMIŞ

Yrd. Doç. Dr. Esin ACAR

Etkinliğin Düzenleme Kurulu

 

Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Hilal AKTAMIŞ

Düzenleme kurulu:

Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Hilal AKTAMIŞ

Yrd. Doç. Dr. Esin ACAR