İLKADIM BELEDİYESİ CEMAL SAFİ ŞİİR YARIŞMASI

CEMAL SAFİ
CEMAL SAFİ

İLKADIM BELEDİYESİ

CEMAL SAFİ

ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

● Yarışmaya 18 yaş ve üzeri herkes katılabilir.

● Yarışma konusu “AŞK”

● Seçici Kurul Üyeleri ve birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar.

● Yarışmada sadece hece vezni ile yazılan eserler değerlendirilecektir. (Türk Hece geleneğinin kalıpları kullanılmalıdır)

● Yarışmaya katılacak şiirler, daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olmalıdır.

● Yarışmacılar en fazla ikişer (2) şiirle katılabilirler. (Sadece bir şiire ödül verilir)

● Şiirler en fazla 40 mısra olarak gönderilmeli.

● Sadece internet üzerinden başvuru kabul edilecektir.

● Şartnameye uymayan şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır.

● Şartnamede belirtilmeyen konularda Seçici Kurul tarafından belirlenecek kararlar geçerlidir.

● Şiirlerin sorumluluğu şairlerine aittir.

● Tüm eserlerin telif hakkı İlkadım Belediyesi’ne ait olup iade edilmez. Yarışmacılar ödül alan ve yayınlanmaya uygun bulunan şiirlerinin Belediyemiz tarafından hazırlanacak olan albümde yayınlanmasını yarışmaya katılmakla kabul etmiş sayılacaklardır.

● Ödüle hak kazanan (İlk 3) ve şehir dışından Samsun’a gelecek olan yarışmacıların bir (1) kişilik ulaşım ve konaklama masrafları belediyemize aittir. Ödül gecesine katılmayanların (mansiyonlar hariç) ödülleri verilmeyecektir.

Eserlerin Teslimi:

Eserler belediyemizin ilan ettiği e-posta adresine yüklenecektir.
Ad, Soyad ile iletişim için telefon numaranızı e-posta adresinize ekleyiniz.

Yarışma Takvimi:

Son başvuru : 20 Mart 2020
Sonuçların ilan tarihi : 31 Mart 2020
Ödül töreni : 18 Nisan 2020

İletişim ve Teslimat Adresi:

Yarışma Koordinatörü: Kenan Yavuzarslan
(0 553) 705 55 64

e-posta: cemalsafi2020@ilkadim.bel.tr

Seçici Kurul:

1. Prof.Dr. Şahin KÖKTÜRK : OMÜ TDE Blm.Bşk

2. Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA : OMÜ TDE Blm. Öğretim Üyesi

3. Dr. Mehmet AYDIN : OMÜ Tarih Blm. Öğretim Üyesi – Şair

4. Aşık OBALI (Mustafa BİLİR) : Halk Aşığı / Şair

5. Mehmet Akif SAFİ : Cemal SAFİ’nin oğlu

6. Şerif MIRIK : İlkadım Bld.Başk.Yard.

7. Kenan YAVUZARSLAN : Şair / Mühendis

Değerlendirme Kriterleri:

Yarışmaya başvuran şiirler, Seçici Kurul tarafından belirlenen aşağıdaki kriterlere göre 100 üzerinden puanlama yolu ile değerlendirilecektir.

1. Özgünlük
2. Sanatsal değeri
3. Türk örf, adet ve geleneklerine uygunluk
4. Türkçenin kullanımı ve zenginliği

Ödüller:

Birincilik Ödülü : 5.000 TL
İkincilik Ödülü : 4.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL
Mansiyonlar (3 Adet) : 1.500 TL
Aile Özel Ödülü : Cemal SAFİ’nin ailesi tarafından seçilen bir şiire, aile tarafından verilecektir.

Dereceye giren ve mansiyona değer bulunan eser sahiplerine ayrıca plaket verilecek ve Jüri değerlendirmesi sonucu belirlenen eserlerle birlikte seçki albümü haline getirilerek yayınlanacaktır.