İlk Senaryo İlk Film Yarışması

Film Yarışması

İlk Senaryo İlk Film Yarışması

3. DENİZBANK İLK SENARYO İLK FİLM YARIŞMASI

İLK SENARYO YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

I – AMAÇ:

DENİZBANK ile TÜRSAK Vakfı iş birliğinde, sinemanın en temel öğesi olan ‘Senaryo Geliştirme’ konusunda ilk uzun metraj senaryolarını yazan senaristleri desteklemek ve yapım öncesi sinemamızın yazınsal sorunlarına katkı sağlamak amaçlarıyla 3. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması düzenlenmektedir.

II – KAPSAM:

a) “ 3. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması” projesi DENİZBANK ile TÜRSAK Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

b)“3. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması” 18 yaşını doldurmuş, ilk filmini oluşturmak için senaryosunu yazan ve katılım koşullarına uyan tüm senaristlere açıktır.

III – KATILIM KOŞULLARI:

a) “3. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışmasının” en önemli şartı senaristlerin ilk uzun metraj senaryolarıyla katılmalarıdır. Başvuru sahibi ve varsa diğer senaristler daha önce senaryo ya da senaryolar yazmış olsalar dahi bu senaryoların filme çekilmemiş olması gerekmektedir. Ayrıca daha önce başka yarışmalarda ödül almış ve bu yarışmaya önceki yıllarda başvurmuş senaryolar bu yarışmaya katılamaz. Yarışmalarda finalistlere verilen plaketler ve finalist olma durumu ödül kapsamına girmemektedir.

b) Yarışmaya uzun metraj kurmaca ve animasyon filmler katılabilir.

c) Senaryolar Amerikan senaryo yazım formatında olmalıdır.

d) Senaryolar 60- 120 sayfa arasında olmalıdır.

e) Senaryonun hiçbir yerinde katılımcının kimliğini belli eden herhangi bir ibare (ad, soyadı, vb.) yer almamalıdır.

f) Senaryolarda sahne numaraları ve sayfa numaraları yer almak zorundadır.

g) Her yarışmacı sadece bir eser ile başvuruda bulunabilir.

h) Senaryo ve sinopsisler Times New Roman fontu 12 punto ile yazılmalıdır, satır aralığı 1,5 satır, kenar boşlukları (alt, üst, sağ, sol) 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.

i) Celtx ve Final Draft benzeri senaryo yazım programlarında yazılmış senaryolar, programın Adobe PDF formatında çıktısı olarak (h) maddesindeki format koşullarına bağlı olmadan sisteme yüklenebilir.

j) Sinopsis bir sayfa olmalıdır.

k) Filmin 10 sayfalık öyküsünün sisteme yüklenmesi zorunludur. Öyküsü olmayan senaryolar, yarışma dışı kalır.

l) Senaryo, sinopsis ve öyküler bilgisayar ile yazılmalı, bilgisayar üzerinden yapılan başvurularda Microsoft Word veya Adobe PDF formatında, mobil cihazlar üzerinden yapılan başvurularda Adobe PDF formatında olmalıdır.

m) web sitesindeki başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.

IV- JÜRİ

a) Proje değerlendirmeleri ön jüri ve ana jüri tarafından iki aşamalı olarak yapılacaktır.

b) Yarışma Düzenleme Kurulu, duyurulan jüri isimlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir

V – BAŞVURU

a) Proje başvuruları, senaryo yazarı tarafından yapılmalıdır. Birden fazla senarist varsa başvuru bir kişi adına yapılmalıdır. Ödemeler ve senaryo çalışmaları başvuru ismi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca senaryo birden fazla kişi tarafından yazılmışsa, senaryo çalışması toplantılarına en fazla iki senarist katılabilir.

b) Senaryo eser sahipleri başvurularını en geç 9 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar yapmış olmalıdır.

VI – TELİF HAKLARI:

a) “3. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması”na katılan projeler özgün olmalıdır (başkalarına ait veya anonim eserlerden yapılan uyarlamalar katılamaz). Özgün olmadığı anlaşılan projelerin başvuruları reddedilir. Özgün olmadığı sonradan anlaşılan projelerin sahiplerinden ödülleri geri alınır.

b) “3. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması”na katılan projelerin telif hakları (fikri mülkiyet hukukundan kaynaklanan) ihlaller ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluk başvuru sahibine aittir. Bu çerçevede yarışmaya katılan her katılımcı, senaryolarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) madde 14, 15, 16 manevi hakları ile FSEK madde 21, 22, 23, 24 ve 25’te yer alan işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda katılımcının başvurusu reddedilir ve/veya verilen ödül geri alınır.

c) Yarışmaya başvuran kişiler, senaryo metinlerinin TÜRSAK tarafından arşiv amacıyla bünyesinde saklaNmasına izin verirler.

VII- SON TESLİM TARİHİ

Yarışmaya yapılacak başvurular için son tarih 9 Temmuz 2018’dir.

Yarışma Düzenleme Kurulu yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

VIII – ÖDÜLLER

a) 3. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda;

Birincilik Ödülü: 30.000 TL ve senaryo doktorluğu çalışmasıdır.

İkincilik Ödülü: 15.000 TL ve senaryo danışmanlığıdır.

Üçüncülük Ödülü: 10.000 TL ve senaryo danışmanlığıdır.

b) Ödüllerden doğan her türlü vergi, resim, harç ödül bedellerine dâhildir.

IX- ÖDÜL ÖDEMELERİ

a) Yarışmayı kazanan senaristlere para ödülleri, senaryo doktorları ile gerçekleştirdikleri senaryo geliştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra senaryolarının düzenlenmiş son kopyalarını göndermelerini takiben 6 ay içerisinde başvuru dosyalarında yer alan banka hesabına TÜRSAK Vakfı tarafından yatırılacaktır.

b) Senaryo geliştirme çalışması Ödül Törenini takip eden altı ay içinde tamamlanmak zorundadır. Senaryo geliştirme çalışması için kazananlar TÜRSAK Vakfı tarafından belirlenen senaryo doktoruyla, senaryo doktorunun uygun gördüğü tarihte toplantı yapmakla yükümlüdür.

c) Senaryo geliştirme çalışması tamamlanmayan eser sahiplerine ödeme yapılmayacaktır.