İlk, Orta ve Lise Öğrencileri “AİLEMİN EMEĞİ, BENİM GELECEĞİM” Resim Yarışması

İlk, Orta ve Lise Öğrencileri
İlk, Orta ve Lise Öğrencileri Resim Yarışması

ÖZ SAGLIK-IS SENDİKASI
AİLEMİN EMEĞİ-BENİM GELECEĞİM
RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ;
200 bin üyeye ulaşan Öz Sağlık-İş Sendikamızın çocuk ve genç üyelerinin de “emek hareketi” içindeki önceliği bizler için tartışılmazdır.
Çocuk ve genç yeteneklerimizin kendilerini ifade etme biçimlerinden birisi olarak düşünülen RESİM YARIŞMAMIZ, her çocuğumuzun birer sanatçı olduğu fikri ile gündeme gelmiştir. Sendikal faaliyetlerin farkındalık oluşturması için geleceğimiz ve en küçük paydaşlarımız olan çocuklarımızın gözünden çalışma hayatı konusunda eserler üretmelerini beklemekteyiz.

Buna göre:
• Yarışmaya ait oluşturulan görseller ve şartname Genel Merkezimiz tarafından teşkilatımıza ulaştırılacaktır.
• Yarışmaya üyelerimizin İlkokul, Ortaokul ve Lisede okuyan çocukları katılabilecekler.
• Öğrencilerin “Emek ve Çalışma Hayatı” temalı resimleri EN GEÇ 6 ŞUBAT 2023 TARİHİNE kadar ebeveynlerinin bağlı bulunduğu Şubeye teslim etmeleri gerekmektedir.
• Şubelerimiz teslim aldıkları eserlerin orijinalini EN GEÇ 10 ŞUBAT 2023 tarihine kadar Genel Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir.
• Bu tarihten sonra Genel Merkeze ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Eserler Üniversitelerin Güzel Sanatlar ve Resim Bölümü hocalarından oluşan bir JÜRİ HEYETİ tarafından derecelendirilecektir.
• Jüri Değerlendirme tarihleri 13-15 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Dereceye giren eserler 17 Şubat 2023 tarihinde ilan edilecektir.
• Yarışmada ödül almaya hak kazanan öğrencilere ilişkin tören planlaması bilahare ilan edilecektir.

ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Yapılan değerlendirmede:
• Çocukların özellikle yaş gruplan baz alınarak sosyal ve kültürel gelişimleri, hayal gücünün farklılığı ve genişliği, çevreyle olan iHşkilerinin estetik düzeyde ne şekilde ifade edildiğine de ayrıca bakılacaktır.
• Resim dilinin ve tekniklerinin yeterli ve etkili bir avncalıkla, çocuk- genç gözü ve dünyasına uygun olarak nasıl kullanıldığı kriterlerine dikkat edilecektir.
• .Seçici Kurul (Jüri) değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır.
• Resimlerin Değerlendirme Kriterleri puan derecesi/ oy çokluğu esasına göre yapılacaktır.
a. Öğrencilerin yaş ve eğitim derecelerine uygun şekilde hayal gücünü kullanma ve geliştirme becerisi.
b. Öğrencilerin yine yaş ve eğitim dönemlerine uygun şekilde sergiledikleri duyarlılık ve özgün görsel biçim ya da ifade becerisi.
c. Tercih ettiği resim tekniğini yeterli ve amacına uygun bir düzeyde kullanıp kullanmadığı ölçülecektir.

KATILIM ŞARTLARI
• Yarışma. Sendika üyelerimizin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim gören tüm öğrencilerine (ilkokul-ortaokul-lise) açıktır.
• Ailesinin veya çevresindeki ÇALIŞMA HAYATINA ve EMEĞE DAİR üretilen eserler değerlendirmeye alınacaktır.
• Çalışmalar elden, posta ya da kargo yolu Şubelere teslim edilecektir. E- posta ile gönderilen eserler kabul edilmeyecektir. Postanın gönderim bedeli katılımcıya aittir.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
• Yarışmaya orijinal eserler gönderilecektir, fotokopi, tarama ya da farklı yollarla çoğaltılan eserler kabul edilmeyecektir. Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir. Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
• Gönderilen eserler Türkiye Cumhuriyeti rıin temel ilke ve değerlerine, insan haklarına ve ahlaki ve etik değerlerine aykırı olmamalı, siyasi vb sembol, içerik ve görseller kullanılmamalıdır. Bu şekilde gönderilen ve tema dışı olan eserler doğrudan elenecektir.
• Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Sendikamız sorumlu değildir.
• Şartnamedeki koşullan sağlayan katılımcılar resimlerini 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 16.30’a kadar bulunduklan illerdeki Öz Sağlık-İş Sendikası Şube Başkanlıklanna orijinal hali ile teslim edeceklerdir. Posta yoluyla yapılan gönderilerde oluşabilecek hasardan ve gecikmelerden Yarışma Düzenleme Kurulu sorumlu olmayacaktır.
• Yarışmaya gönderilen hiçbir resim katılımcılara geri gönderilmeyecek veya iade edilmeyecektir. Resimler, Öz Sağlık-İş Sendikası arşivinde yer alacaktır.
• Katılımcılar resimlerin herhangi bir ticari değeri olmadığım beyan etmiş sayılırlar. Katılımcılar, çalışmalannın ticari olmayan amaçlarla resmi web sitesi, sosyal medya, e-katolog. afiş vb. ortamlarda yayınlanmasına izin vermiş sayılırlar. Resim gönderen ve resimleri ödül alan tüm katılımcılar, bu şartnamenin hükümlerini peşin kabul etmiş sayılır.
• Yarışma Düzenleme Kurulu uygun ve gerekli gördüğü hallerde, yarışma takviminde ve şartnamesinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
• Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacaktır. Eserin arka yüzünün sol alt köşesinde kimlik bilgilerine yer verilecektir.

ESERİN ARKASINA YAZILACAK KATILIMCI BİLGİLERİ
Öğrenci Adı – Soyadı :
Okul Adı :
Sınıf :
Şehir :

Üye Bilgileri Şube-Kurum :
Adı :
Telefonu :
Mesleği :

KULLANILACAK MATERYALLER VE YÖNTEMLER:
• Öğrenci çalışmalarında her türlü teknik ve malzeme serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.)
• Öğrenciler yarışmaya, 25 x 35 cm veya 35 cm x 50 cm ölçülerinde, resim kağıdına yapılmış resimlerle katılabilirler.
YARIŞMA KATEGORİLERİ:
• İlkokul – Birincilik, ikincilik ve Üçüncülük
• Ortaokul – Birincilik. İkincilik ve Üçüncülük
• Lise – Birincilik, ikincilik ve Üçüncülük

• Jüri özel ödülleri, olmak üzere tüm kategorilerde toplam 30 ödül verilecektir.

ÖDÜLLER:
• Birinciliklere TAM ALTIN
• ikinciliklere YARIM ALTIN
• Üçüncülüklere ÇEYREK ALTIN
• 4-10 dereceye kadar olanlara ise Jüri Özel Ödülleri-hediyeler verilecektir.

BİZE ULAŞIN
Adres : Gazi Mahallesi Adanır Sokak No: 21 Yenimahalle – ANKARA
Tel : (0312) 211 10 51 (pbx)
E-Posta : ozsaglikis@ozsaglikis.org

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

14 + 7 =