İLK, ORTA VE LİSE EĞİTİMİNDE GÖKBİLİM SEMPOZYUMU

İLK, ORTA VE LİSE EĞİTİMİNDE GÖKBİLİM SEMPOZYUMU
13 – 14 Aralık 2014

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan, Fizik ve Fen ve Teknoloji/ Fen Bilimleri öğretmenlerine, sınıf öğretmenlerine ders içeriklerindeki GÖKBİLİM konularında uygulamalı olarak eğitim vermek amacıyla bu sempozyum düzenlenmektedir.

1974 yılına kadar liselerde okutulan Astronomi ve Jeoloji derslerinin seçimlik ders yapılması, sonra da Eğitim Fakültelerinin büyük bölümünde bu derslerin ya hiç olmaması ya da seçimlik ders olması sonucu gelinen noktada ciddi sorunlar ortaya çıkmıştır. Ayrıca son yıllarda yapılan sınavlarda GÖKBİLİM konularından da sorular gelmektedir.

• İlk ve Orta Öğretim Fen ve Teknoloji/ Fen Bilimleri/Fizik dersleri içinde Gökbilim konuları son derece yetersizdir. Öğrenciler, Gökbilimin hem temel bilgilerini alamamakta ve diğer temel bilimler ile arakesitlerini görememekte hem de bu yetersiz bilgiler ile Astroloji, UFO, Falcılık, vb zararlıları birbirine karıştırmaktadır.
• Lise 11. Sınıf Fizik Dersi içinde yer alan ‘’Yıldızlardan Yıldızsılara’’ bölümü ise yılsonuna kaldığı için birçok okulda okutulamamaktadır.
• Gerek Fen ve Teknoloji/ Fen Bilimleri gerekse Fizik öğretmenlerinin büyük bölümü, Eğitim Fakültelerinde Astronomi derslerini alamadıkları için, Gökbilim konularını öğrenmeden mezun olmakta ve bunun sonucu olarak da öğrencilerine yararlı olamamaktadırlar.
Bu sorunun çözümüne bir ölçüde yardımcı olabilmek için, İstanbul Kültür Üniversitesi ve İstanbul Kültür Okulları, 2006 yılında 500 öğretmen için düzenledikleri, ‘’Yer ve Gök Bilimleri Sempozyumu’’ etkinliğine benzer şekilde ‘’İlk, Orta ve Lise Eğitiminde Gökbilim Sempozyumu’’ düzenlemeye karar vermişlerdir.
Söz konusu sempozyum bu aşamada sadece İSTANBUL ili içinde yer alan okullarımızın Fen ve Teknoloji/ Fen Bilimleri öğretmenleri ile Fizik Öğretmenlerine ve sınıf öğretmenlerine yönelik olacaktır.

Takdir edileceği gibi İstanbul ili içinde söz konusu alanlar da görev yapan binlerce öğretmenimizi de bir seferde bu etkinliğe almamız fiziki kapasite nedeniyle mümkün olamayacağı için başvurular sonrasında bir seçim yapılacaktır.

Sempozyumun tüm derslerini tamamlayan öğretmenlerimize katılım belgesi verilecektir.

Sempozyuma katılım ücretsizdir.

Sempozyum İçeriği
İLK, ORTA VE LİSE EĞİTİMİNDE GÖKBİLİM SEMPOZYUMU
13 – 14 Aralık 2014
İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi, İstanbul

İlkokul ve Ortaokul Öğretmenleri Programı

13 Aralık 2014 Cumartesi

Güneş’in Yapısı ve Özellikler
(Güneş’in Fiziksel ve Geometrik Özellikleri, İç Yapısı, Katmanları, Lekeler, Manyetik Etkinlikleri)

Gökcisimlerini Tanıyalım
(Gezegenler, Küçük Gezegenler, Kuyruklu Yıldızlar, Meteorlar, Takımyıldızlar, Asteroidler, Yıldızlar, Yıldız Çeşitleri, Samanyolu, Gökadalar)

Gezegenlerin Özellikleri
(Sınıflandırılması, Yer Benzeri Gezegenler, Dev Gaz Gezegenler, Cüce Gezegenler, Gezegenimsi Yapılar, Yeni Bulgular, Gezegenlerin Hareketleri, Görünüm Süreleri)

Stellarium ve Gökyüzü (Gökbilimde Mobil Uygulamalar)

Güneş ve Ay Tutulmaları

Güneş-Yer-Ay Üçlüsünün Yaşama ve Topluma Etkileri
(Tutulmalar Haricindeki Etkiler, Takvim, Gel-Git Olayı, Gün Uzunluklarının Değişimi, Mevsimler)

Uygulama Atölyeleri (Gök Atlası, Planetaryum Yapımı, Güneş Saati, Galileoskop)

14 Aralık 2014 Pazar

Işık
(Işığın Yapısı ve Özellikleri, Işık Yılı, Işığın Kırılması, Mercekler, Işığın Yansıması, Aynalar, Işığın Renklere Ayrılması, Tayf, Teleskoplar)

Uzayı Nasıl Gözlemliyoruz?
(Teleskoplar, Alıcılar, Gözlem Araçları)

Uzay Teknolojisi
(Uydular, Geleceğe Dönük Projeler, İnsan Yaşamına Yansımaları)

Evrende Yaşam Arayışı
(Ötegezegenler, Yer Dışı Zeki Yaşam Araştırmaları)

Amatör Teleskop Yapımı

Uzay Kirliliği – Işık Kirliliği
(Yapay Uydu Mezarlığı, Işık Kirliliği, Gökyüzü Farkındalığı, Karanlık Gökyüzünün Önemi, Işık Kirliliğinin Çeşitleri, Zararları ve Önleme Yolları)

Sahte Bilim

Kapanış (Akıngüç Oditoryumu) ve KATILIM BELGESİ DAĞITIMI

Lise Öğretmenleri Programı

13 Aralık 2014 Cumartesi

Güneş’in Yapısı ve Özellikleri (Güneş’in Fiziksel ve Geometrik Özellikleri, İç Yapısı, Katmanları, Lekeler, Manyetik Etkinlikleri)

Koordinat Sistemleri ve Gök Küresi

Stellarium ve Gökyüzü (Gökbilimde Mobil Uygulamalar)

Güneş Sistemi
(Gezegenler, Uydular, Ay, Tutulmalar, Cüce Gezegenler)

Yer Merkezli ve Uzay Merkezli Gözlem Araçları

Ötegezegenler ve Evren’de Yaşam Arayışı

Uygulama Atölyeleri(Gök Atlası, Planetaryum Yapımı, Güneş Saati, Galileoskop)

14 Aralık 2014 Pazar

Yıldızlar
(Parlaklık, Renk, Sıcaklık, Doppler Olayı, Sınıflama)

Yıldızların Evrimi I
(Yıldızların Doğumu, HR Diyagramı)

Yıldızların Evrimi II
(Yıldızların Yaşamı ve Ölümü: Beyaz Cüce, Nötron Yıldızı, Karadelik)

Gökadalar
(Sınıflandırma, Çatal Diyagram, Samanyolu )

Evren Modelleri
(Evrenin Geometrisi, Büyük Patlama ve Enflasyon Modeli, Evrendeki Madde)

Uzay Kirliliği-Işık Kirliliği
(Yapay Uydu Mezarlığı, Işık Kirliliği, Gökyüzü Farkındalığı, Karanlık Gökyüzünün Önemi, Işık Kirliliğinin Çeşitleri, Zararları ve Önleme Yolları)

Sahte Bilim

Kapanış (Akıngüç Oditoryumu) ve KATILIM BELGESİ DAĞITIMI

ÖNEMLİ TARİHLER
Tarih Gün Konu
14 Kasım 2014 Cuma Son Başvuru Tarihi
01 Aralık 2014 Pazartesi Katılımcı Listelerinin Duyurulması
13, 14 Aralık 2014 Cumartesi, Pazar Sempozyum

Iletişim Bilgileri

Daha Büyük Görüntüle
Adres : İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi D100 Yanyol Bakirköy

34140 İstanbul, Turkey

Burçin Tosunlar

Tel : +90(212) 498 4560

E-mail : b.tosunlar@iku.edu.tr

Kayıt: http://gokbilim.kultur.k12.tr/tr/kayit_formu.php