İlk Kaynak Yarışması

İlki 11 Mayıs’ta İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleştirilen etkinlik, 25 Mayıs’ta Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, 26 Mayıs’ta Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde tekrarlandı.
Öğrenciler arasında kaynak bilim ve teknolojisi konusuna duyulan ilgiyi artırmak ve bu alanda nitelikli elemanlar yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen çizgi kaynak yarışmasına özellikle Metalürji Malzeme, Makine ve İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri yoğun ilgi gösterdi.