İlk İşim Girişim Yarışması Başlıyor!

Girişim Yarışması

İLK İŞİM GİRİŞİM, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Çalık Holding ortaklığında düzenlenen ödüllü bir girişimcilik yarışmasıdır. Üniversite öğrencisi, mezunlar ve sanayi alanında çalışmakta olan kişiler arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanımak, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve uluslararası pazarlarda yer almalarının teşvik edilmesi hedefinden yola çıkarak 2014 yılından itibaren düzenlenmektedir.

Bu yarışma;

Girişimcilik ve inovasyona olan ilgiyi artırmak,
Vizyoner genç girişimcileri ortaya çıkarmak,
Girişimcilerin iş fikirlerini sunma becerilerini geliştirmek,
Girişimciliğin bölge ve ulusal kalkınma açısından öneminin anlaşılmasını sağlamak,
İnovatif, topluma faydalı ve aynı zamanda ticarileşme potansiyeli yüksek olan iş fikirlerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmektedir.

Kimler Katılabilir?
Yarışmaya lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, akademisyenler, mezunlar ve sanayi alanında çalışmakta olan kişiler başvuru yapabilirler.
Bir yarışmacı en fazla bir proje ile yarışmaya katılabilir.
Bireysel veya ekip olarak başvuru yapılabilir.
18-40 yaş arasındaki girişimciler başvurabilir.
Yarışmada konu sınırlaması yoktur.

Ödüller
Yeni Girişimler
Birinci : 10.000 TL
İkinci : 7.500 TL
Üçüncü : 5.000 TLDereceye girenlere
Yıldız Kuluçka’da
ofis imkanı (6 ay) *
* Yeni Girişimler kategorisinde kazananlara para ödülleri, Yıldız Kuluçka’da 6 ay ofis imkanından yararlanmaları şartıyla verilecektir.

Yeni Fikirler
Birinci : 7.000 TL
İkinci : 5.000 TL
Üçüncü : 3.000 TLYıldız Ön Kuluçka’da
ofis imkanı
(6 ay)**
** Yeni Fikirler kategorisinde kazananlara para ödülleri, Yıldız Ön Kuluçka’da 6 ay ofis imkanından yararlanmaları şartıyla verilecektir.

Önemli Tarihler
Son Başvuru Tarihi: 7 Ekim 2018
Finalistlerin İlan Tarihi: 24 Ekim 2018
Finalist Eğitimleri: 31 Ekim – 1 Kasım 2018
Final Günü: 6 Kasım 2018

https://www.ilkisimgirisim.com