İLETİŞİM FİKİRLERİ YARIŞMASI 2015

FİKRİ MÜLKİYET HAKKINA DUYARLILIK İÇİN
“İLETİŞİM FİKİRLERİ YARIŞMASI”

BAŞVURU KOŞULLARI

KONU BAŞLIĞI: “Aklıma Bir Fikir Geldi”

TÜRÜ : Televizyon, Radyo ve Yazılı Basın’da iletişim uygulamaları
gerçekleştirilebilecek nitelikte bir iletişim fikri çalışması

AMACI:”Aklıma Bir Fikir Geldi” sloganı kapsamında, kamuoyunun fikir eserlerinin korunması ve korsanla mücadele konusunda uyarılmasını ve sektörel bilincin geliştirilmesini amaçlayan, radyo, televizyon, gazete ve dergi mecralarında yayınlanacak nitelikte bir iletişim fikri ve kampanyasını geliştirmek.

KAPSAMI:Üniversite öğrencileri, eğitim-öğretim dünyası, Fikir ve Sanat Eserleri konusunda çalışmalar yürüten, konunun tarafı olan kamu ve özel sektör kurumları ile sivil toplum kuruluşları, kitle iletişim araçları ile fikir ve sanat eserlerinin üretimini, dağıtımını gerçekleştiren tüm kişi ve kuruluşlar

SÜRESİ: Başvurular 4 Aralık 2015 tarihine kadar alınacaktır.

KATILIM KOŞULLARI
1- Yarışmaya üniversitelerimizde öğrenim gören tüm öğrencilerimiz katılabilir.

2- Sosyal Sorumluluk Kampanyası olarak düşünülen iletişim fikirleri kapsamında hazırlanacak olan televizyon, radyo ve yazılı basın uygulama örnekleri son başvuru tarihine kadar teslim edilmiş olacaktır.

3- Radyo ve TV için ses ve görüntülü olarak yapılacak çalışmalar CD-DVD ortamında verilecek olup çalışmalar 30 sn. yi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Gazete ve dergi mecraları için tam sayfa dergi ilanı çalışılmalıdır. Bir tek mecrada çalışma yapılabileceği gibi, birden fazla mecrada da çalışma yapılabilir. Gazete ve dergi için üretilen çalışmalarda basılı ve aynı zamanda CD ortamında teslim edilmelidir.

4- Yarışmaya gönderilecek tüm çalışmalara sadece rumuz yazılmalıdır. Ad, Üniversite, Fakülte vb. diğer bilgiler sadece katılım formunda bulunmalıdır.

5- Gazete ve dergi ilan çalışmalarının çıktısı ve rumuzun yazılı olduğu uygulamalar, büyük boy bir zarfın içine koyulmalı, zarfın üzerinde de sadece rumuz olmalı; ad, soyadı, adres, telefon ve sınıf-bölüm ve rumuz bilgilerinin yazılacağı katılım formu ile birlikte zarfa konularak kapatılmalıdır. Çalışmaların katılım formu ve zarfın üzerindeki rumuz aynı olmalıdır. Katılım formunda eğer çalışmalar bir ekip tarafından gerçekleştirilmişse, tüm ekip üyelerinin bilgileri ve imzaları olmalıdır. Radyo ve TV çalışmalarının bulunduğu CD üzerinde de yine aday proje grubunun rumuzu bulunmalıdır. Adaylar www.ratem.org web adresinden katılım formuna erişebilirler. Katılım formunun bir kopyası üniversite yönetimlerine ayrıca gönderilmiştir.

7- Duru ve temiz bir Türkçe kullanımı değerlendirmede ilk koşuldur. Yarışmaya katılan işler Seçiciler Kurulu tarafından öncelikli olarak imla ve dil bilgisi değerlendirmesinden geçecektir. Daha sonra konuya uygunluk, yaratıcı fikir ve sunum ile uygulamalar dikkate alınacaktır.

8- Yarışmada dereceye giren eserler 2015 yılı Aralık ayı içinde öğrencilere, okullara ve kamuoyuna gerçekleştirilecek olan bir ödül töreni ile duyurulacaktır.

ÖDÜLLER

TELEVİZYON
Birinciye : 4.000 TL
İkinciye : 3.000 TL
Üçüncüye: 2.000 TL
RADYO
Birinciye: 2.000 TL
İkinciye: 1.500 TL
Üçüncüye:1.000 TL
GAZETE – DERGİ
Birinciye: 2.000 TL
İkinciye: 1.500 TL
Üçüncüye:1.000 TL

SEÇİCİ KURUL (alfabetik)

Ali ATLIHAN Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdür V.
Banun Erkıran ÇITAK People Communications CEO
Dursun GÜLERYÜZ RATEM Yönetim Kurulu Başkanı
Erhan KONUK Yapımcı, Radyo ve Televizyon Sunucusu
Esat ÇIPLAK RTÜK Üyesi
Mehmet GÜLERYÜZ SETEM Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. S. Ruken ÖZTÜRK Ankara Üniversitesi İLEF Dekanı – İLDEK Yürütme Kurulu Başkanı
Yusuf GÜRSOY RATEM Yönetim Kurulu Üyesi – RATEM Akademi Başkanı
Zakir MEMİŞOĞLU TRT Genel Müdürlüğü Yapım Koordinatör Yrd.

YARIŞMA TAKVİMİ
Son Başvuru Tarihi 4 Aralık 2015

BAŞVURULAR NEREYE GÖNDERİLECEK?
Başvurular RATEM’in İstanbul adresine gönderilecektir.

Adres :
RATEM
Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği
Eski Büyükdere Caddesi
Bilek İş Merkezi No:29 Kat:8
4.Levent/İstanbul

Tel: 212 283 15 70 Faks:212 283 15 69

Aklıma Bir Fikir Geldi!

Değerli gençler,

Eser sahiplerinin haklarının korunması, yasadışı uygulamaların gelişiminin durdurulması, müzik, sinema, bilimsel çalışma, edebiyat ve yazılım gibi üretim alanlarının olumsuz etkilenmemesi ve fikir hakları alanının korunarak uluslararası platformda saygınlığımızın sağlanması amaçlarıyla düzenlediğimiz bu yarışmada sizlerin fikirlerinin büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Sizler yaratıcı fikirlerinizle, toplumun bu konuda duyarlılığının gelişmesini sağlayacak, “fikri hak” alanının bir insan hakkı olduğu bilincini yaygınlaştıracaksınız.
Sizden Ne Bekliyoruz

Fikir ve sanat eserleri sahipliği konusunda toplumsal duyarlılığın geliştirilmesini sağlayan, korsanla mücadele konusuna dikkat çeken fikirlerinizin Televizyon, Radyo, Gazete-Dergi İlanı mecralarından herhangi birine uygulanmış örneklerini bekliyoruz.
İsteyen istediği kadar eserle, istediği mecrada başvuruda bulunabilir. Mecraları fikrinizi anlatırken destekleyici olarak kullanabileceğiniz gibi (aynı fikri üç mecraya uygulamak gibi), birbirinden farklı fikirlerle ayrı ayrı mecralarda uygulanmış eserler de üretebilirsiniz. Ayrı fikirlerle üretilen eserlerin ayrı bir rumuz ve ayrı bir zarf içinde olması önerilir.

Kullanılacak Mecralar

TV
30 saniyeyi geçmeyecek film

Radyo
30 saniyeyi geçmeyecek radyo spotu

Gazete – Dergi
Ölçü, 21*29.7 cm. (300dpi)

Zorunluluklar
Duru ve temiz bir Türkçe kullanmanız, ‘olmazsa olmaz’ ilk koşul. Gönderdiğiniz işler öncelikli olarak imla ve dil bilgisi değerlendirmesinden geçecek. . Daha sonra konuya uygunluk, yaratıcı fikir ve sunum ile uygulamalar dikkate alınacaktır.

Son Katılım Tarihi: 4 Aralık 2015

Ayrıntılı bilgi: www.ratem.org