İLETİŞİM FİKİRLERİ YARIŞMASI

FİKRİ MÜLKİYET HAKKINA DUYARLILIK İÇİN

“İLETİŞİM FİKİRLERİ YARIŞMASI”

BAŞVURU KOŞULLARI

 Son Başvuru Tarihi             29 Nisan 2011                   

KONU BAŞLIĞI:    “Aklıma Bir Fikir Geldi”

TÜRÜ : Televizyon, Radyo ve Yazılı Basın’da iletişim uygulamaları
gerçekleştirilebilecek nitelikte bir iletişim fikri çalışması

AMACI:“Aklıma Bir Fikir Geldi” sloganı kapsamında, kamuoyunun fikir eserlerinin korunması ve korsanla mücadele konusunda uyarılmasını ve sektörel bilincin geliştirilmesini amaçlayan, radyo, televizyon, gazete ve dergi mecralarında yayınlanacak nitelikte bir iletişim fikri ve kampanyasını geliştirmek.

KAPSAMI:Üniversite öğrencileri, eğitim-öğretim dünyası, Fikir ve Sanat Eserleri konusunda çalışmalar yürüten, konunun tarafı olan kamu ve özel sektör kurumları ile sivil toplum kuruluşları, kitle iletişim araçları ile fikir ve sanat eserlerinin üretimini, dağıtımını gerçekleştiren tüm kişi ve kuruluşlar

SÜRESİ: Başvurular 29 Nisan 2011 tarihine kadar alınacaktır.

KATILIM KOŞULLARI

1- Yarışmaya üniversitelerimizde öğrenim gören tüm öğrencilerimiz katılabilir.

2- Sosyal Sorumluluk Kampanyası olarak düşünülen iletişim fikirleri kapsamında hazırlanacak olan televizyon, radyo ve yazılı basın uygulama örnekleri son başvuru tarihine kadar teslim edilmiş olacaktır. 

3- Radyo ve TV için ses ve görüntülü olarak yapılacak çalışmalar CD-DVD ortamında verilecek olup çalışmalar 30 sn. yi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Gazete ve dergi mecraları için tam sayfa dergi ilanı çalışılmalıdır. Bir tek mecrada çalışma yapılabileceği gibi, birden fazla mecrada da çalışma yapılabilir. Gazete ve dergi için üretilen çalışmalar basılı ve aynı zamanda CD ortamında teslim edilmelidir.

4-  Yarışmaya gönderilecek tüm çalışmalara sadece rumuz yazılmalıdır. Ad, Üniversite, Fakülte vb. diğer bilgiler sadece katılım formunda bulunmalıdır.

5- Gazete ve dergi ilan çalışmalarının paspartulu çıktısı ve rumuzun yazılı olduğu uygulamalar, büyük boy bir zarfın içine koyulmalı, zarfın üzerinde de sadece rumuz olmalı; ad, soyadı, adres, telefon ve sınıf-bölüm ve rumuz bilgilerinin yazılacağı katılım formu ile birlikte zarfa konularak kapatılmalıdır. Çalışmaların katılım formu ve zarfın üzerindeki rumuz aynı olmalıdır. Katılım formunda eğer çalışmalar bir ekip tarafından gerçekleştirilmişse, tüm ekip üyelerinin bilgileri ve imzaları olmalıdır. Radyo ve TV çalışmalarının bulunduğu CD üzerinde de yine aday proje grubunun rumuzu bulunmalıdır. Adaylar www.ratem.org web adresinden katılım formuna erişebilirler. Katılım formunun bir kopyası  üniversite yönetimlerine  ayrıca gönderilmiştir.

7- Duru ve temiz bir Türkçe kullanımı değerlendirmede ilk koşuldur. Yarışmaya katılan işler Seçiciler Kurulu tarafından öncelikli olarak imla ve dil bilgisi değerlendirmesinden geçecektir. Daha sonra konuya uygunluk, yaratıcı fikir ve sunum ile uygulamalar dikkate alınacaktır.

8- Yarışmada dereceye giren eserler 2011 yılı Mayıs ayı içinde öğrencilere, okullara ve kamuoyuna gerçekleştirilecek olan bir ödül töreni ile duyurulacaktır.

ÖDÜLLER

TELEVİZYON
Birinciye  : 4.000 TL
İkinciye   : 3.000 TL
Üçüncüye: 2.000 TL

RADYO
Birinciye: 2.000 TL
İkinciye:  1.500 TL
Üçüncüye:1.000 TL

GAZETE – DERGİ
Birinciye: 2.000 TL
İkinciye:  1.500 TL
Üçüncüye:1.000 TL