İleri Teknolojiler Çalıştayı

İleri Teknolojiler Çalıştayı

Değerli Arkadaşlar;

İleri Teknolojiler V. Çalıştayı 23 Ekim 2017 tarihinde Piri Reis Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

WEB adresi: Yazışma ve bildiri gönderme adresi: itc@itc.org.tr

Özet Gönderme: 28. 08.2017, Bildiri Gönderme: 28.09.2017

Aşağıdaki konularda bildirili katılımınızı dilerim. 1. Makine, Malzeme, Tasarım 2. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar 3. Denizcilik Teknolojileri 4. İleri Teknolojiler Yönetişimi

Beşinci defa gerçekleşen çalıştay sizin emeklerinizle geleneksel bir yapı kazanmıştır. Katılımcılara “Katılım, Teşekkür, Onur belgeleri” bu yıl da verilecektir. İnternetten bu konuda bilgi alabilirsiniz.

Bilim uygarlık ve insanlık için vardır. Katılım ücretsizdir. Geçen yıllardan katılan saygın müdavimlerin bu yıl da teşrifinizi dilerim. Yeni katılımcılar beklenmektedir. ISBN li Kitap hazırlanmaktadır. Davetli konuşmacılar Tuzla’ya bekleniyorsunuz.

Selam, sevgi ve saygılarımı arz ederim.

Prof. Dr. Yük. Müh. M. Oktay ALNIAK (İTÇ-2017 Bşk.)

İTÇ-2017 DAVET MEKTUBU

İlgili Makama / Personele,

İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ); 2010, 2011, 2012 ve 2014 yıllarında BAU, KOÜ, GYTE, İKÜ koordinasyonuyla ve 30 üniversiteden bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyete üniversitelerden öğretim üyeleri, sanayiciler ve öğrenciler bilimsel çalışmalarıyla katılmıştır. Faaliyetin amacı bilime destek vermek ve genç araştırmacıları teşvik etmektir. Her çalıştaydan sonra faaliyetleri özetleyen sonuç raporları ve çalıştay bildiri kitapları ilgili makam ve üniversitelere gönderilmiştir.
Faaliyete ortalama 100 bilim insanı, 50 sanayici, 50 öğrenci katılmaktadır. Faliyet TÜBİTAK tarafından desteklenmekte, yurt dışından ve yurt içinden davetli konuşmacılar çalıştaylara bilimsel destek sağlamaktadır.
İleri Teknolojiler V. Çalıştayının Piri Reis Üniversitesi koordinatörlüğünde; Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlükleri’nin katılımıyla, 23 Ekim 2017 tarihinde, saat 09.00 – 17.00 arasında Piri Reis Üniversitesi’nde yapılması planlanmıştır. Faaliyet bütün üniversitelerin ve sanayicilerin katılımına açık olup, kayıt yaptırmak gerekmektedir.
Faaliyet, açılış merasimini müteakip; 1. Makine, tasarım ve malzeme teknolojileri, 2. Elektrik, elektronik, bilgisayar teknolojileri, 3. Denizcilik teknolojileri, 4. Arge ve teknoloji yönetişimi alanlarında bilimsel bildirilerin sunulmasıyla sürdürülecektir.
İTÇ-2017 faaliyeti kapsamında; sanayiciler, ekonomistler ve bilim insanları arasında bilgi mübadelesi yapılması, ileri teknolojiler ve girişimcilik konularının geliştirilmesi, yeni projeler ve patent üretilmesi amaçlanmaktadır.
Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü’nde; 23 Ekim 2017 tarihinde, saat: 09.00 – 17.00 arasında gerçekleştirilecek İTÇ-2017 faaliyetine katılım hususunda ilgililerin bilgilendirilmelerini arz ederim.

Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK
İTÇ – 2017 Başkanı
moalniak@pirireis.edu.tr (0216 58 00 50 / 1744)

Temas Noktaları:
Başkan Yardımcısı Öğretim Görevlisi N. Murat Koray: nmkoray@pirireis.edu.tr 0216 581 00 50 / 1642
Başkan İkinci Yardımcısı Uzman Yusuf Fuat Gülver: yfgulver@pirireis.edu.tr 0216 581 0050 / 1783
Araştırma Görevlisi Mehmet Sarı: msari@pirireis.edu.tr 0216 581 00 50 / 1785
Araştırma Görevlisi Oğuz Susam: osusam@pirireis.edu.tr 0216 581 00 50 / 1625
Araştırma Görevlisi Batuhan Atasoy: batasoy@pirireis.edu.tr 0216 581 00 50 / 1786
e-mail yazışma adresi: itc@itc.org.tr
Web adresi:
Adres: Piri Reis Üniv. Postane Mah. Manastır Cad. Eflatun sok. No:8 34940 Tuzla/İstanbul