İleri Kardiyak Yaşam Desteği Simülasyon Eğitimi

İleri Kardiyak Yaşam Desteği Simülasyon Eğitimi 3-4 Eylül 2022’de Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Simülasyon Eğitim Merkezinde Tübitak desteği ile düzenlenecektir.

AMAÇ
Teknolojinin ilerleme hızına paralel olarak, araştırma görevlisi hekim güncel eğitimleri de klasik eğitim ve öğretim kalıplarının dışına çıkmıştır. Bu nedenle hekimlik alanında daha donanımlı ve hasta bakım becerileri yüksek pratik eğitime dayalı simülasyon sistemlerinin yer aldığı bir eğitim programının oluşturulması hedeflenmiştir. Pandemi döneminde hekimlerin hasta ile teması konusunda kaygılarını gidermek ve aynı zamanda eğitim basamakları içerisinde simülasyon sistemlerinin hekimlik eğitiminde olmazsa olmaz olduğunu vurgulamak, hekimlerin meslek hayatında daha az komplikasyon ile hasta tedavi başarısını ve bakım becerilerini arttırmak, hayati noktada ileri yaşam desteği, ambulansta hasta/hasta yakını yönetimi gibi sağlık bakım hizmetlerimiz içerisinde yer alan önemli konularda daha yüksek becerilere sahip araştırma görevlisi hekimlik adına düzenlenmiş bir eğitim programı olarak tasarlanmıştır.

KAPSAM
Tıp eğitimi, bir bireyi doktorluk yapmak için gerekli niteliklerle donatan bilgi, deneyim, beceri, özellik, sorumluluk ve değerlerin süreğen entegrasyonunu içeren öğretim, öğrenim ve eğitim sürecidir. Bu gelişim gerçek hastalarla çalışılarak elde edilebilen ve yaşam boyu devam eden bir döngüdür. Geçen yüzyıl hekimlerin eğitim tarzını biçimlendirmekle kalmayıp aynı zamanda daha geniş kapsamlı eğitimleri de içine alan ayrı bir eğitsel çalışma alanı olma yönünde gelişme göstermiştir. Güvenli, yetkin, özenli hekimlerin yetiştirilmesi ve elde edilen kazanımların korunması için hasta güvenliği ve uygulama konularında hassasiyet gösterilmesi ile sağlanabilir. Bu durum gelişen teknoloji ile birlikte gerçek hastalardan ve yaşanılan toplumlardan öğrenme yerine simülasyon sistemlerinin içerisine yerleştirilen, bilgisayar tabanlı ve mobil öğrenme teknolojilerinin geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Tıp alanında eğitim, hekimlerin meslek hayatı boyunca devam etmek zorundadır. Bu yüzden hekimler mevcut mesleki bilgilerini sürekli güncellemeleri gerekmektedir. Simülasyon eğitimi, araştırma görevlisi hekimlerin hastaya zarar vermeksizin, tekrarlayarak, hata yapıp ve hatalarından öğrenerek deneyim kazanmasına olanak verir. Ayrıca öğrenen kişiye performansı üzerinde düşünmesi için gerekli eğitsel ortamı hazırlar. Senaryolar istenildiği gibi hazırlanabilir, olası tüm durumlar test edilebilir. Böylesi bir eğitsel ortamda uygun beceri eğitim yöntemlerinin de desteğiyle öğrenilenlerin klinik ortamlardaki öğrenmelere transferi arttırılmış olur. Simülasyona dayalı eğitimler her hekimin öğrenmesine fırsat tanıyan, eşitlikçi, yetişkin öğrenme ilkelerinin etkili bir şekilde kullanıldığı, farklı öğrenme stillerine hitap eden ortamlardır. Ancak bu farklı eğitim ortamları, eğitim araçları gerektirdiğinden hem daha pahalı hem de planlama ve uygulama süreci açısından zaman alıcıdır.