İlaç Endüstrisi İşletme Yönetimi Sertifika Programı

Sayın İlgili,
Türk İlaç Sektörü belki de bugüne kadar hiç olmadığı kadar hızlı bir değişim içerisindedir. Aslında tüm dünyayı etkileyen
bu değişimle birlikte bir yandan ilaç ve sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşırken, diğer yandan artan nüfus ve yaşam süresi,
sağlık hizmetlerinin finansmanını güçleştirmekte bu da ilaç şirketleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır.
Değişen pazar koşullarıyla birlikte, ‘karar verici’ paydaşların sayısı eskiye göre artmış ve finansmandan sorumlu
yöneticiler karar mekanizmalarında ön plana çıkmıştır. Tüm bu değişimin doğal sonucu olarak ilaç şirketleri verimliliği
arttırma arayışına girmiş ve pek çok şirkette yapısal değişimlerin yanı sıra, süreç değişimleri de söz konusu olmuştur. Bu
durumda ortaya çıkan en belirgin gereksinim, bölüm ve fonksiyonlar arası stratejik planlama ve uygulamada etkinliğin
arttırılmasıdır.
Bu değişim, sadece satış ve pazarlama bölümlerinin değil tüm fonksiyonların dış müşteriye erişimde doğrudan ya da
dolaylı olarak rol almasını bir zorunluluk olarak ortaya koymaktadır. Diğer taraftan ise şirketlerin çok fonksiyonlu
ekiplerindeki en büyük eksiklik, teknik derinliğe sahip iç paydaşların, konunun bütününe hakim olamamalarından
kaynaklanan verimsizliktir.
Bu zorunluluğu yerine getirebilmek ancak farklı disiplinlerdeki yönetici ve yönetici adaylarına kapsamlı bir genel ilaç
yönetimi ve liderlik nosyonu vermekle mümkün olabilecektir. Böylelikle farklı alanlarda uzmanlaşmış yöneticiler, stratejik
planlama söz konusu olduğunda aynı dili konuşabileceklerdir.
“Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi” ve “Inspired Minds” danışmanlık şirketi ile ortaklaşa
düzenlenecek olan “İlaç Endüstrisinde İşletme Yönetimi Sertifika Programı”, bu amaçla hazırlanmış ve ilk kez Mart
2012’de gerçekleştirilen program sonunda katılımcıların tümünden son derece olumlu geri bildirimler alınmıştır.
Katılımcılar, bu programla sektörde stratejik planlama ve uygulamaları her yönüyle irdeleme ve inovatif yaklaşımları,
sektörde tepe yöneticiliği yapmış yönetim danışmanlarından öğrenme fırsatını bulacaklardır.
Ekte detayları bulunan programla ilgili daha fazla bilgi almak için (216) 445 28 88 numaralı telefondan ya da
elif.yuksel@acibadem.edu.tr adresinden Elif YÜKSEL ile irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımızla

PROGRAM
17 Aralık 2012 Pazartesi
İLAÇ YÖNETİMİNE GİRİŞ ve STRATEJİK İŞ
YÖNETİMİ
MODÜL I & MODÜL II
08:30 – 10:00 İlaç Yönetimine Giriş
10:00 – 10:30 Kahve Molası
10:30 – 12:00 İlaç Endüstrisinde Vizyon, Misyon ve Değerler
12:00 – 13:30 Yemek Arası
13:30 – 15:00 İlaç Endüstrisinde Strateji, Stratejik Planlama ve Ölçümleme
15:00 – 15:30 Kahve Molası
15:30 – 17:00 Vaka ve Grup Çalışması
17:00 – 18:00 SUNUM
18 Aralık 2012 Salı
PAZARLAMA YÖNETİMİ
MODÜL III
08:30 – 10:00 İlaç Pazarlama Yönetimine Giriş
10:00 – 10:30 Kahve Molası
10:30 -12:00 İlaç Pazarlamasının Prensipleri ve Pratik Uygulamaları
12:00 – 13:30 Yemek Arası
13:30 – 15:00 İlaç Pazarlama Planının Esasları ve Pazarlama Yönetiminde
Kritik Başarı Faktörleri
15:00 – 15:30 Kahve Molası
15:30 – 17:00 Vaka ve Grup Çalışması
17:00 – 18:00 SUNUM
19 Aralık 2012 Çarşamba
SATIŞ YÖNETİMİ
MODÜL IV
08:30 – 10:00 Satış Yönetimi ve Organizasyon Yapısı
10:00 – 10:30 Kahve Molası
10:30 -12:00 Profesyonel Satış Strateji ve Taktikleri
12:00 – 13:30 Yemek Arası
13:30 – 15:00 İlaç Satış Teşkilatı Etkinlik ve Performans Yönetimi
Satış Yönetiminde Kritik Başarı Faktörleri
15:00 – 15:30 Kahve Molası
15:30 – 17:00 Vaka ve Grup Çalışması
17:00 – 18:00 SUNUM

20 Aralık 2012 Perşembe
FİNANS YÖNETİMİ ve PAZAR ERİŞİMİ
MODÜL V & MODÜL VI
08:30 – 10:00 Finansal Tabloların Okunması
10:00 – 10:30 Kahve Molası
10:30 – 12:00 Verimliliğin İyileştirilmesi ile Karlılığın Artırılması
Vaka ve Grup Çalışması
12:00 – 13:30 Yemek Arası
13:30 – 15:00 Pazar Erişim Stratejileri
15:00 – 15:30 Kahve Molası
15:30 – 17:00 Vaka ve Grup Çalışması
17:00 – 18:00 SUNUM
21 Aralık 2012 Cuma
YÖNETİM ve LİDERLİK, İŞ ETİĞİ ve KURUMSAL
YÖNETİM
MODÜL VII & MODÜL VIII
08:30 – 10:00 Liderlik ve Bireysel Gelişim
10:00 – 10:30 Kahve Molası
10:30 – 12:00 İnovasyon ve Değişim Yönetimi
12:00 – 13:30 Yemek Arası
13:30 – 15:00 Rekabetçi Ekip Oluşturma ve Performans Yönetimi
15:00 – 15:30 Kahve Molası
15:30 – 17:00 İş Etiği ve İkilemleri
17:00 – 18:00 Vaka ve Grup Çalışması
18:00 – 19:00 KAPANIŞ – SONUÇ – ÖZET

Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi
Saniye Ermutlu Sok. Çolako€lu ‹ş Merkezi No: 12 Kat: 2 Kozyatağı / ‹STANBUL
Tel: (0216) 445 28 61 Fax: (0216) 445 28 90 asegem@acibadem.edu.tr