İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Değerleri Sempozyumu

Amaç
Muğla Değerleri Sempozyumunun amacı il oluşunun yüzüncü yılında Muğla’nın sahip olduğu değerlerin bilimsel olarak tartışılıp ortaya konulmasıdır.

Konu Alanları
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bitki
Coğrafya
Dil ve Edebiyat
Eğitim
El Sanatları
Felsefe
İktisat
İşletme
Kültür
Medya
Mimarlık
Orman ve Maden
Psikoloji
Sağlık
Sosyoloji

Sempozyumun Düzenlenmesi: 26-28 Eylül 2013

İletişim
Yrd. Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ
0505 275 5971
ssidekli@mu.edu.tr
http://mudes.mu.edu.tr/