İL DIŞI VE ÖZÜR DURUMU ATAMA ÖNERİLERİ BAKANLIĞA SUNULDU

Okul dönüşümleri, norm güncellemeleri ile başlaması gereken 2014 yer değiştirme işlemleri tıpkı ilk düğmesi yanlış iliklenen düğme misali zincirleme hatalara neden olmuştur. Sendikamızın yerinde ve adil müdahaleleri ile süreç içinde pek çok sorun çözülmüş ise de halen sürmekte olan il içi özür grubu ve tekrarlanacak olan isteğe bağlı il dışı tayinler konusunda yeniden harekete geçmenin gereği doğmuştur.

Yer değiştirmelere ilişkin olarak MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne ulaştırdığımız Acil ve süreli taleplerimiz aşağıdadır.

Tarih:03/09/2014
Sayı: 802-14/2664
Konu: İsteğe bağlı İl dışı ve Özür Grubu il içi Yer Değiştirmeler Hakkında
İlgi: 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu İle Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
TC
MEB
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne

Öğretmenlerin 2014 Yaz Tatili İl İçi Ve İller Arası Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme atama döneminde, iller arası özür durumuna bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenlerimizden hizmet puanları yetmeyenler özrünün bulunduğu ilçelere kadroları verilmek üzere ilçe emri ile atamaları gerçekleştirildi. İl içi özür durumuna bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenlerimizden ise gerek hizmet puanları yetmediğinden gerek özürlerinin bulunduğu ilçede branşlarında açık norm bulunmamasından dolayı atamaları yapılmamış ve özürlerinin bulunduğu ilçelere kadroları verilmek üzere ilçe emrine atamaları yapılmamıştır. Bu şekilde eşitlik ilkesine aykırı olan bu durumdan dolayı il içi özrü bulunan öğretmenlerimiz mağdur olmaktadırlar ve özürleri giderilememiştir.
İkinci defa yapılan Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin atama işlemlerinde Başvuruya esas olarak 30 Eylül 2014 tarihi baz alındığı için askerlik görevlerini askeri öğretmen olarak yapmış 2011 yılında ilk atama ile atanan öğretmenler iller arası yer değiştirme isteğinde bulunamıyorlar. Aynı zamanda, 02 Kasım 2011 tarihinde Van’daki depremin ardından okulların öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere atamaları yapılan öğretmenlerden iller arası yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler hizmet süreleri yetmediği için başvuruda bulunamıyorlar. İlk iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin atama dönemindeki mağduriyetleri devam etmektedir.
Bakanlığımız tarafından valiliklere gönderilen 02/09/2014 Tarihli Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri konulu yazıda 2014 zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlere ilişkin ek atama sonucunda ataması yapılan öğretmenlerden görev yerlerinden ayrılmamış olanların Eylül 2014 İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabileceği söylenmiştir. İlişiklerini kesmiş öğretmenlerimizin bu haktan mahrum bırakılmasında kamuoyu yararı olmadığı gibi öğretmenler arasında eşitsizliğe neden olmuştur. Aynı yazıda 2014 yılında yapılan isteğe bağlı il içi yer değiştirme dönemlerinde görev yerleri değişen öğretmenlerin de Eylül 2014 İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabileceği söylenmesine rağmen Mayıs 2014 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme döneminde görev yeri değişen öğretmenlerin başvuramadığı bilgisi sendikamıza gelmektedir.
2014 zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlere ilişkin ek atama yer değiştirme dönemi bitmeden yapılması sorunludur. Zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlere 2014 yer değiştirme döneminin tüm atama işlemlerinde başvuru hakkı tanınmadığı gibi tercih verildiği zaman da ise zorunlu hizmet olan (4.-5.-6. Hizmet alanı) okullardaki tüm açık öğretmen kadroları öğretmenlerin tercihlerine yansıtılmadığı için kendi istekleri ile atama hakkına haiz olmadılar. Eylül 2014 Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin başvurularında da zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler için alanlarındaki açık bulunan okullar tercihlerine yansıtılmamıştır.
Eylül 2014 Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin başvuru işlemleri ile beraber öğretmenlerin özür durumu (eş ) ortaya çıkacaktır. Aile bütünlüğünün bozulmaması yer değiştirme dönemlerinde esas olmalıdır.
Tespit ettiğimiz yer değiştirme işlemlerindeki sorun ve aksaklıkların giderilmesi için önerilerimiz;
1)2011 Kasım ayında Van iline atanan öğretmenlerin ve asker öğretmen olarak vatani görevlerini yapan öğretmenlerin yaşadığı başvuru sorunun çözümü için Eylül 2014 Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin atamalarda başvuruya esas olarak 31 Aralık 2014 tarihi baz alınmalıdır.
2) Mayıs 2014 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme döneminde görev yeri değişen öğretmenler ile 2014 zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlere ilişkin ek atama ile atanan ve ilişiklerini kesmiş olan öğretmenlere de Eylül 2014 İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunma hakkı verilmelidir.
3) 2014 zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlere ilişkin ek atamaları sorunlu olduğu için atama sonuçlarının iptal edilmesi ve zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlere ilişkin atama işlerinin tercih dönemi bittikten sonra belli bir atama takvimi çerçevesinde öğretmenleri mağdur etmeyecek ve hukuki sorunlar oluşturmayacak şekilde yapılmalıdır.
4) Öğretmenlerden 2014 Yaz Tatili İl İçi özür durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunup ataması yapılmamış olanların mağduriyetlerinin giderilmesi için özürlerinin bulunduğu ilçeye kadroları verilerek ilçe emrine atamaları yapılmalıdır.
5) Aile bütünlüğünün bozulmaması açısından, Eylül 2014 Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin atamalarla beraber olası özür durumlarının çözümü için; İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme başvuruları ile eş zamanlı özür durumuna bağlı yer değiştirme başvuruları da alınmalı ve evli olan öğretmenlerin beraberce atamaları yapılmalıdır. Aynı anda başvuru alınamıyorsa İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme başvurularından hemen sonra özür durumuna bağlı yer değiştirme başvurularını alınması yerinde olacaktır.
Gereğini arz ve talep ederim.
Cansel GÜVEN
Anadolu Eğitim Sendikası
Genel Başkanı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin